DE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında DE harfleri bulunan ve K ile biten 450 adet kelime bulunuyor.Başında DE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında DE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

23 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirebilmek

21 Harfli Kelimeler

Değersizleştirebilmek, Demokratikleştirilmek, Dengesizleştirebilmek, Derecelendirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Değerlendirilebilmek, Demokratikleşebilmek, Derinleştirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirmek, Dengesizleştirilmek, Denkleştirilebilmek, Derecelendirebilmek, Devletleştirebilmek

18 Harfli Kelimeler

Değerlendirebilmek, Değerlendirivermek, Değersizleşebilmek, Demokratlaşabilmek, Dengesizleşebilmek, Derinleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Değerlendirememek, Dengesizleştirmek, Derecelendirilmek, Devamlıhatırlamak, Devletleştirilmek, Devredilebilirlik, Değersizleştirmek, Değiştirilebilmek, Değiştirilivermek, Denkleştirebilmek, Denkleştirivermek, Destanlaştırılmak, Devindirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Densizleşebilmek, Depreştirebilmek, Derinleştirilmek, Despotlaşabilmek, Destanlaşabilmek, Desteklenebilmek, Destekleyebilmek, Detaylandırılmak, Devleştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

Derecelendirmek, Derinleştirerek, Dermansızlaşmak, Devletleştirmek, Değdirilebilmek, Değerlenebilmek, Değerlenivermek, Değiştirebilmek, Değiştirivermek, Delikanlılaşmak, Delirtilebilmek, Demirleyebilmek, Denetlenebilmek, Denetletebilmek, Denetleyebilmek, Denetleyivermek, Dengelenebilmek, Dengeleyebilmek, Denkleştirilmek, Derinleşebilmek, Derinleşivermek, Destanlaştırmak, Destekleyicilik, Desteleyebilmek, Devindirebilmek, Devredilebilmek, Devşirilebilmek, Deyimleşebilmek

14 Harfli Kelimeler

Değerbilmezlik, Değerlendirmek, Değişebilirlik, Değişinimcilik, Dejenereleşmek, Demokratlaşmak, Deneyüstücülük, Denizaltıcılık, Derinleştirmek, Desteleyicilik, Detaylandırmak, Devredilmezlik, Deyimleştirmek, Debelenebilmek, Defedilebilmek, Değersizleşmek, Değinilebilmek, Demlendirilmek, Denetlettirmek, Dengeleyicilik, Dengesizleşmek, Depolanabilmek, Depolayabilmek, Dertlenebilmek, Dertleşebilmek

13 Harfli Kelimeler

Dedikoduculuk, Değerbilirlik, Değirmencilik, Değirmileşmek, Değiştirilmek, Değiştirmemek, Deneyimsizlik, Deneyselcilik, Denkleştirmek, Derinleşmemek, Dershanecilik, Dertlendirmek, Deterjancılık, Devimselcilik, Dedirtebilmek, Değdirebilmek, Değdirivermek, Deldirebilmek, Delilendirmek, Delirtebilmek, Demirletilmek, Demlenebilmek, Demletebilmek, Demleyebilmek, Demleyivermek, Demokratiklik, Denetimsizlik, Deprenebilmek, Depreşebilmek, Depreşivermek, Derlenebilmek, Derleyebilmek, Derleyivermek, Devindirilmek, Devleşebilmek, Devralabilmek, Devrilebilmek, Devrileyazmak, Devrilivermek, Devşirebilmek, Devşirmecilik

12 Harfli Kelimeler

Defterdarlık, Değirmilemek, Değişmeyerek, Değiştirtmek, Dehşetlenmek, Dekoratörlük, Delikanlılık, Demlendirmek, Deneyimcilik, Densizlenmek, Densizleşmek, Depreştirmek, Derleyicilik, Dermansızlık, Dernekleşmek, Desinatörlük, Destanlaşmak, Desteklenmek, Destekleşmek, Devamlıolmak, Devleştirmek, Defedebilmek, Defedivermek, Değinebilmek, Değinivermek, Değişebilmek, Değişivermek, Dekalitrelik, Dekametrelik, Delinebilmek, Delinivermek, Delirebilmek, Delirivermek, Demodeleşmek, Denenebilmek, Denetimcilik, Denetimlilik, Deneyebilmek, Deneyimlilik, Deneyivermek, Denilebilmek, Depolatılmak, Depremsizlik, Derbentçilik, Derecelenmek, Derlemecilik, Derlendirmek, Dermatolojik, Dertlenilmek, Desilitrelik, Desimetrelik, Despotlaşmak, Destekletmek, Desteksizlik, Destursuzluk, Deşilebilmek, Devinebilmek, Devirebilmek, Devirivermek, Devşirtilmek

11 Harfli Kelimeler

Definecilik, Defnedilmek, Defnolunmak, Deftercilik, Değerlenmek, Değersizlik, Değirmenlik, Değişkenlik, Değişkinlik, Değişmezlik, Değiştirmek, Değnekçilik, Değneklemek, Dejenerelik, Dekartçılık, Delişmenlik, Demetlenmek, Demetletmek, Demirleşmek, Demirsizlik, Demokratlık, Denemecilik, Denetlenmek, Deneysellik, Dengelenmek, Dengesizlik, Derbederlik, Derecelemek, Derinleşmek, Derinletmek, Derlemcilik, Dernekçilik, Derpişetmek, Desteklemek, Destelenmek, Detektiflik, Devamsızlık, Devimsellik, Devindirmek, Devingenlik, Devletçilik, Devredilmek, Devrimcilik, Devrolunmak, Devşirilmek, Deyimleşmek, Dedektiflik, Değdirilmek, Değimsizlik, Değişicilik, Deldirilmek, Delikleşmek, Delilsizlik, Delirtilmek, Demirlenmek, Demirletmek, Dendrolojik, Denetletmek, Denetmenlik, Denettirmek, Deneysizlik, Deontolojik, Deriştirmek, Derletilmek, Destancılık, Destekçilik, Desteklilik, Desteletmek, Detaysızlık, Devitkenlik

10 Harfli Kelimeler

Debelenmek, Defedilmek, Değerlemek, Değerlilik, Değirmilik, Değişiklik, Değişmemek, Dekadanlık, Dekorculuk, Delilenmek, Delimsirek, Demagogluk, Demetlemek, Demezcelik, Demircilik, Demirkazık, Demirlemek, Demografik, Demokratik, Denetçilik, Denetilmek, Denetlemek, Deneycilik, Deneylemek, Dengecilik, Dengelemek, Denizcilik, Denklenmek, Denkleşmek, Depolanmak, Derebeylik, Dergicilik, Derişiklik, Dertlenmek, Dertleşmek, Dertsizlik, Desencilik, Desenlemek, Destelemek, Devamlılık, Devinirlik, Devrederek, Deformelik, Değebilmek, Değinilmek, Dekoltelik, Deldirtmek, Delebilmek, Delivermek, Demetçilik, Denebilmek, Dengelilik, Denktaşlık, Depolatmak, Derebilmek, Destecilik, Deşebilmek, Deşivermek, Detaylılık, Devasızlık, Devşirtmek, Deyivermek

9 Harfli Kelimeler

Debretmek, Dedirtmek, Defnetmek, Değdirmek, Değginlik, Değişerek, Dehlenmek, Dehletmek, Deldirmek, Delegelik, Delibozuk, Delirtmek, Demagojik, Demlenmek, Denklemek, Densizlik, Denşirmek, Depoculuk, Depolamak, Deprenmek, Depreşmek, Dercetmek, Dericilik, Derlenmek, Dertlilik, Dervişlik, Despotluk, Destanlık, Deşelemek, Devaimisk, Devecilik, Devleşmek, Devralmak, Devretmek, Devriklik, Devrilmek, Devrolmak, Devşirmek, Deccallık, Delicilik, Demletmek, Demodelik, Denkçilik, Derletmek, Dessaslık, Detonelik, Devasalık, Devirtmek, Deyyusluk

8 Harfli Kelimeler

Debillik, Deddelek, Dedirmek, Defetmek, Deflemek, Defolmak, Değinmek, Değirmek, Değişmek, Değmemek, Dehlemek, Dekanlık, Dekdelek, Delepmek, Delinmek, Delirmek, Demetçik, Demincek, Demlemek, Denenmek, Deneylik, Dengelik, Dengeşik, Denilmek, Denizlik, Denlilik, Denşirik, Derilmek, Derinlik, Derişmek, Derlemek, Derneşik, Despotik, Deşilmek, Devinmek, Devirmek, Devitmek, Demircik, Demlilik, Deneklik, Denetmek, Denyoluk

7 Harfli Kelimeler

Dedelik, Değişik, Delecek, Delilik, Denemek, Denklik, Derecik, Derişik, Derslik, Deşenek, Develik

6 Harfli Kelimeler

Değmek, Değnek, Delmek, Demlik, Denmek, Dermek, Dernek, Destek, Deşmek, Devrik, Deynek

5 Harfli Kelimeler

Delik, Demek, Denek, Deşik

4 Harfli Kelimeler

Delk, Denk, Derk

3 Harfli Kelimeler

Dek

Bazı DE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


defedilmek : haydalanmak
değiştirmek : değişiklik yapmak, değişmek, göçermek, kafayı bulandırmak, rötuş etmek, tadil etmek, tadilât etmek, tağyir etmek, tahrif etmek, tahvil etmek, tebdil etmek
dejenerelik : soysuzluk, soysuz, yozluk
delik : dar, delinmiş, fetha, göz, menfez, rahne, yama, yama vurmak
delinmek : çiğnemek, uymamak, aykırıdavranmak, açılmak
demirkazık : kutup yıldızı
demlendirmek : demlemek
demografik : nüfus bilimsel
denetlemek : teftişetmek, gözden geçirmek, kontrol etmek, murakabe etmek, nezaret etmek, teftiş etmek
dengelemek : muvazene, stabilize etmek
denizcilik : denizle, melâhat
derinleştirmek : kaynaşmak, tamik etmek
dernek : toplantı, düğün, deri, cemiyet, lonca, korporasyon, ödenti, terim

Bazı DE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dekoratörlük :

TDK:
isim İç mimarlık

dengelenmek :
TDK:
nsz Dengesi sağlanmak

devimselcilik :
TDK:
isim, felsefe Beliren ve gelişen şeylerin kendiliklerinden etkin olduklarını, gelişmelerini sağlayan gücün dışarıdan gelmeyip kendileriyle özdeş bulunduğunu ileri süren öğreti, gürecilik, dinamizm, mekanikçilik karşıtı

DE ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Derebucak (Konya)
Derik (Mardin)
Devrek (Zonguldak)

Kelime Bulma Motoru