DE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında DE harfleri bulunan ve K ile biten 450 adet kelime bulunuyor.Başında DE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında DE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

23 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirebilmek

21 Harfli Kelimeler

Değersizleştirebilmek, Demokratikleştirilmek, Dengesizleştirebilmek, Derecelendirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Değerlendirilebilmek, Demokratikleşebilmek, Derinleştirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirmek, Dengesizleştirilmek, Denkleştirilebilmek, Derecelendirebilmek, Devletleştirebilmek

18 Harfli Kelimeler

Değerlendirebilmek, Değerlendirivermek, Değersizleşebilmek, Demokratlaşabilmek, Dengesizleşebilmek, Derinleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Değerlendirememek, Dengesizleştirmek, Derecelendirilmek, Devamlıhatırlamak, Devletleştirilmek, Devredilebilirlik, Değersizleştirmek, Değiştirilebilmek, Değiştirilivermek, Denkleştirebilmek, Denkleştirivermek, Destanlaştırılmak, Devindirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Densizleşebilmek, Depreştirebilmek, Derinleştirilmek, Despotlaşabilmek, Destanlaşabilmek, Desteklenebilmek, Destekleyebilmek, Detaylandırılmak, Devleştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

Derecelendirmek, Derinleştirerek, Dermansızlaşmak, Devletleştirmek, Değdirilebilmek, Değerlenebilmek, Değerlenivermek, Değiştirebilmek, Değiştirivermek, Delikanlılaşmak, Delirtilebilmek, Demirleyebilmek, Denetlenebilmek, Denetletebilmek, Denetleyebilmek, Denetleyivermek, Dengelenebilmek, Dengeleyebilmek, Denkleştirilmek, Derinleşebilmek, Derinleşivermek, Destanlaştırmak, Destekleyicilik, Desteleyebilmek, Devindirebilmek, Devredilebilmek, Devşirilebilmek, Deyimleşebilmek

14 Harfli Kelimeler

Değerbilmezlik, Değerlendirmek, Değişebilirlik, Değişinimcilik, Dejenereleşmek, Demokratlaşmak, Deneyüstücülük, Denizaltıcılık, Derinleştirmek, Desteleyicilik, Detaylandırmak, Devredilmezlik, Deyimleştirmek, Debelenebilmek, Defedilebilmek, Değersizleşmek, Değinilebilmek, Demlendirilmek, Denetlettirmek, Dengeleyicilik, Dengesizleşmek, Depolanabilmek, Depolayabilmek, Dertlenebilmek, Dertleşebilmek

13 Harfli Kelimeler

Dedikoduculuk, Değerbilirlik, Değirmencilik, Değirmileşmek, Değiştirilmek, Değiştirmemek, Deneyimsizlik, Deneyselcilik, Denkleştirmek, Derinleşmemek, Dershanecilik, Dertlendirmek, Deterjancılık, Devimselcilik, Dedirtebilmek, Değdirebilmek, Değdirivermek, Deldirebilmek, Delilendirmek, Delirtebilmek, Demirletilmek, Demlenebilmek, Demletebilmek, Demleyebilmek, Demleyivermek, Demokratiklik, Denetimsizlik, Deprenebilmek, Depreşebilmek, Depreşivermek, Derlenebilmek, Derleyebilmek, Derleyivermek, Devindirilmek, Devleşebilmek, Devralabilmek, Devrilebilmek, Devrileyazmak, Devrilivermek, Devşirebilmek, Devşirmecilik

12 Harfli Kelimeler

Defterdarlık, Değirmilemek, Değişmeyerek, Değiştirtmek, Dehşetlenmek, Dekoratörlük, Delikanlılık, Demlendirmek, Deneyimcilik, Densizlenmek, Densizleşmek, Depreştirmek, Derleyicilik, Dermansızlık, Dernekleşmek, Desinatörlük, Destanlaşmak, Desteklenmek, Destekleşmek, Devamlıolmak, Devleştirmek, Defedebilmek, Defedivermek, Değinebilmek, Değinivermek, Değişebilmek, Değişivermek, Dekalitrelik, Dekametrelik, Delinebilmek, Delinivermek, Delirebilmek, Delirivermek, Demodeleşmek, Denenebilmek, Denetimcilik, Denetimlilik, Deneyebilmek, Deneyimlilik, Deneyivermek, Denilebilmek, Depolatılmak, Depremsizlik, Derbentçilik, Derecelenmek, Derlemecilik, Derlendirmek, Dermatolojik, Dertlenilmek, Desilitrelik, Desimetrelik, Despotlaşmak, Destekletmek, Desteksizlik, Destursuzluk, Deşilebilmek, Devinebilmek, Devirebilmek, Devirivermek, Devşirtilmek

11 Harfli Kelimeler

Definecilik, Defnedilmek, Defnolunmak, Deftercilik, Değerlenmek, Değersizlik, Değirmenlik, Değişkenlik, Değişkinlik, Değişmezlik, Değiştirmek, Değnekçilik, Değneklemek, Dejenerelik, Dekartçılık, Delişmenlik, Demetlenmek, Demetletmek, Demirleşmek, Demirsizlik, Demokratlık, Denemecilik, Denetlenmek, Deneysellik, Dengelenmek, Dengesizlik, Derbederlik, Derecelemek, Derinleşmek, Derinletmek, Derlemcilik, Dernekçilik, Derpişetmek, Desteklemek, Destelenmek, Detektiflik, Devamsızlık, Devimsellik, Devindirmek, Devingenlik, Devletçilik, Devredilmek, Devrimcilik, Devrolunmak, Devşirilmek, Deyimleşmek, Dedektiflik, Değdirilmek, Değimsizlik, Değişicilik, Deldirilmek, Delikleşmek, Delilsizlik, Delirtilmek, Demirlenmek, Demirletmek, Dendrolojik, Denetletmek, Denetmenlik, Denettirmek, Deneysizlik, Deontolojik, Deriştirmek, Derletilmek, Destancılık, Destekçilik, Desteklilik, Desteletmek, Detaysızlık, Devitkenlik

10 Harfli Kelimeler

Debelenmek, Defedilmek, Değerlemek, Değerlilik, Değirmilik, Değişiklik, Değişmemek, Dekadanlık, Dekorculuk, Delilenmek, Delimsirek, Demagogluk, Demetlemek, Demezcelik, Demircilik, Demirkazık, Demirlemek, Demografik, Demokratik, Denetçilik, Denetilmek, Denetlemek, Deneycilik, Deneylemek, Dengecilik, Dengelemek, Denizcilik, Denklenmek, Denkleşmek, Depolanmak, Derebeylik, Dergicilik, Derişiklik, Dertlenmek, Dertleşmek, Dertsizlik, Desencilik, Desenlemek, Destelemek, Devamlılık, Devinirlik, Devrederek, Deformelik, Değebilmek, Değinilmek, Dekoltelik, Deldirtmek, Delebilmek, Delivermek, Demetçilik, Denebilmek, Dengelilik, Denktaşlık, Depolatmak, Derebilmek, Destecilik, Deşebilmek, Deşivermek, Detaylılık, Devasızlık, Devşirtmek, Deyivermek

9 Harfli Kelimeler

Debretmek, Dedirtmek, Defnetmek, Değdirmek, Değginlik, Değişerek, Dehlenmek, Dehletmek, Deldirmek, Delegelik, Delibozuk, Delirtmek, Demagojik, Demlenmek, Denklemek, Densizlik, Denşirmek, Depoculuk, Depolamak, Deprenmek, Depreşmek, Dercetmek, Dericilik, Derlenmek, Dertlilik, Dervişlik, Despotluk, Destanlık, Deşelemek, Devaimisk, Devecilik, Devleşmek, Devralmak, Devretmek, Devriklik, Devrilmek, Devrolmak, Devşirmek, Deccallık, Delicilik, Demletmek, Demodelik, Denkçilik, Derletmek, Dessaslık, Detonelik, Devasalık, Devirtmek, Deyyusluk

8 Harfli Kelimeler

Debillik, Deddelek, Dedirmek, Defetmek, Deflemek, Defolmak, Değinmek, Değirmek, Değişmek, Değmemek, Dehlemek, Dekanlık, Dekdelek, Delepmek, Delinmek, Delirmek, Demetçik, Demincek, Demlemek, Denenmek, Deneylik, Dengelik, Dengeşik, Denilmek, Denizlik, Denlilik, Denşirik, Derilmek, Derinlik, Derişmek, Derlemek, Derneşik, Despotik, Deşilmek, Devinmek, Devirmek, Devitmek, Demircik, Demlilik, Deneklik, Denetmek, Denyoluk

7 Harfli Kelimeler

Dedelik, Değişik, Delecek, Delilik, Denemek, Denklik, Derecik, Derişik, Derslik, Deşenek, Develik

6 Harfli Kelimeler

Değmek, Değnek, Delmek, Demlik, Denmek, Dermek, Dernek, Destek, Deşmek, Devrik, Deynek

5 Harfli Kelimeler

Delik, Demek, Denek, Deşik

4 Harfli Kelimeler

Delk, Denk, Derk

3 Harfli Kelimeler

Dek

Bazı DE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


debretmek : oynatmak
defnetmek : gömmek
değerlendirmek : kıymetlendirmek, önemini, gitmek, görmek, kullanmak, ölçüp biçmek, takdir etmek
değinmek : dokunmak, ilişmek, temas etmek
dehletmek : aşağılamak
delibozuk : denyo
delik : dar, delinmiş, fetha, göz, menfez, rahne, yama, yama vurmak
denemek : bakmak, çalışmak, gözden geçirmek, imtihan etmek, imtihana çekmek, mihenge vurmak, sınamak, tecrübe etmek, tecrübe yapmak, test etmek
deneyimsizlik : tecrübesizlik, çaylaklık
devirmek : aşağı almak, aşağıalmak, yıkmak, yuvarlamak
devleşmek : irileşmek
deynek : değnek, cirit

Bazı DE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


demirlemek :

TDK:
1. -i Kapı ve pencerenin kol demirini takmak, kapatmak
"Pencereleri demirledikten sonra içim rahatladı."
2. nsz, denizcilik Gemi demir atmak
"Onların her gelişinde uzakta demirleyen gemilerine alıştık." - A. Kutlu
3. -le Demire vurmak
"Hayran Baba yı bir serseriyle birlikte demirlemişlerdi." - F. R. Atay

DE ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Derebucak (Konya)
Derik (Mardin)
Devrek (Zonguldak)

DE ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Demlik Düş - Yazar: Murat Gülen
Deri Değiştirmek - Yazar: Carlos Fuentes
Aklı Özgürleştirmek ve Dünyayı Kökten Değiştirmek İçin Tüm Tanrılardan Kurtulun - Yazar: Bob Avakian
Deri Değiştirmek - Yazar: Carlos Fuentes
Düzeni Değiştirmek Ali Tpouz Anlatıyor-2 - Yazar: Ali Topuz

Kelime Bulma Motoru