DE ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında DE harfleri bulunan ve E ile biten 330 adet kelime bulunuyor.Başında DE harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DE harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında DE harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

22 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirebilme

20 Harfli Kelimeler

Değersizleştirebilme, Demokratikleştirilme, Dengesizleştirebilme, Derecelendirilebilme

19 Harfli Kelimeler

Değerlendirilebilme, Demokratikleşebilme, Derinleştirilebilme

18 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirme, Dengesizleştirilme, Denkleştirilebilme, Derecelendirebilme, Devletleştirebilme

17 Harfli Kelimeler

Değerlendirebilme, Değerlendiriverme, Değersizleşebilme, Demokratlaşabilme, Dengesizleşebilme, Derinleştirebilme

16 Harfli Kelimeler

Değerlendirememe, Dengesizleştirme, Derecelendirilme, Devletleştirilme, Değersizleştirme, Değiştirilebilme, Değiştiriliverme, Denkleştirebilme, Denkleştiriverme, Devindirilebilme

15 Harfli Kelimeler

Değerlendirilme, Demokratikleşme, Densizleşebilme, Depreştirebilme, Derinleştirilme, Despotlaşabilme, Destanlaşabilme, Desteklenebilme, Destekleyebilme, Devleştirebilme

14 Harfli Kelimeler

Devletleştirme, Değdirilebilme, Değerlenebilme, Değerleniverme, Değiştirebilme, Değiştiriverme, Delirtilebilme, Demirleyebilme, Denetlenebilme, Denetletebilme, Denetleyebilme, Denetleyiverme, Dengelenebilme, Dengeleyebilme, Denkleştirilme, Derbedercesine, Derecelendirme, Derinleşebilme, Derinleşiverme, Desteleyebilme, Devindirebilme, Devredilebilme, Devşirilebilme, Deyimleşebilme

13 Harfli Kelimeler

Değerlendirme, Değirmenlerde, Dejenereleşme, Derinlemesine, Derinleştirme, Deyimleştirme, Debelenebilme, Defedilebilme, Değersizleşme, Değinilebilme, Demlendirilme, Denetlettirme, Dengesizleşme, Depolanabilme, Depolayabilme, Dertlenebilme, Dertleşebilme

12 Harfli Kelimeler

Değirmileşme, Değiştirilme, Denkleştirme, Dedirtebilme, Değdirebilme, Değdiriverme, Deldirebilme, Delilendirme, Delirtebilme, Demirletilme, Demlenebilme, Demletebilme, Demleyebilme, Demleyiverme, Deprenebilme, Depreşebilme, Depreşiverme, Derlenebilme, Derleyebilme, Derleyiverme, Devindirilme, Devleşebilme, Devralabilme, Devrilebilme, Devriliverme, Devşirebilme

11 Harfli Kelimeler

Defilelerde, Değirmileme, Değişikleme, Değiştirtme, Dehşetlenme, Demlendirme, Densizlenme, Densizleşme, Depreştirme, Derinliğine, Dernekleşme, Desteklenme, Destekleşme, Devleştirme, Defedebilme, Defediverme, Değinebilme, Değiniverme, Değişebilme, Değişiverme, Delinebilme, Deliniverme, Delirebilme, Deliriverme, Demodeleşme, Denenebilme, Deneyebilme, Deneyiverme, Denilebilme, Derecelenme, Derlendirme, Dertlenilme, Destekletme, Deşilebilme, Devinebilme, Devirebilme, Deviriverme, Devşirtilme

10 Harfli Kelimeler

Defnedilme, Defterhane, Değirmende, Değiştirge, Değiştirme, Değnekleme, Delicesine, Delişmence, Demetlenme, Demetletme, Demirleşme, Demirperde, Deneştirme, Denetlenme, Deneylerde, Deneylerle, Dengelenme, Denizlerde, Densimetre, Depremzede, Dereceleme, Derinleşme, Derinletme, Destekleme, Destelenme, Devindirme, Devlethane, Devredilme, Devşirilme, Deyimleşme, Dezenfekte, Değdirilme, Değerlenme, Deldirilme, Delikleşme, Delirtilme, Demirlenme, Demirletme, Demoralize, Denetletme, Denettirme, Dengesizce, Derbederce, Deriştirme, Derletilme, Desteletme

9 Harfli Kelimeler

Debelenme, Debimetre, Dediğinde, Değerinde, Değerleme, Dekalitre, Dekametre, Delilenme, Demetleme, Demirleme, Denetilme, Denetleme, Deneyleme, Deneylere, Dengeleme, Denkleşme, Derslerde, Dertlenme, Dervişane, Desenleme, Desilitre, Desimetre, Desteleme, Devirmece, Defedilme, Değebilme, Değinilme, Deldirtme, Delebilme, Deliverme, Denebilme, Dengelice, Denklenme, Derebilme, Dertleşme, Deşebilme, Deşiverme, Devşirtme, Deyiverme

8 Harfli Kelimeler

Dedirtme, Defnetme, Defterde, Değdirme, Dehlenme, Dejenere, Deldirme, Delirtme, Demlenme, Denkleme, Densizce, Denşirme, Deprenme, Depreşme, Derlence, Derlenme, Dershane, Dervişçe, Deşeleme, Devleşme, Devletçe, Devretme, Devrilme, Devşirme, Defaatle, Dehletme, Demletme, Dercetme, Derletme, Devirtme, Devletle

7 Harfli Kelimeler

Debdebe, Dedirme, Defleme, Deforme, Değinme, Değirme, Değişke, Değişme, Dehleme, Deklare, Dekolte, Delinme, Delirme, Demleme, Denenme, Denilme, Denizde, Denizle, Derilme, Derince, Derişme, Derleme, Derrace, Deruhte, Destere, Deşifre, Deşilme, Devinme, Devirme, Devitme, Devriye, Defetme, Delepme, Delmece, Demarke, Denetme, Deplase, Devalüe

6 Harfli Kelimeler

Defile, Define, Degaje, Dekore, Delege, Delice, Demode, Deneme, Derece, Dereke, Deride, Desise, Detone, Devise, Devede

5 Harfli Kelimeler

Debbe, Defne, Değme, Delme, Denge, Denme, Derme, Deste, Deşme, Devce, Devre

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deme, Dene, Dere, Deve

2 Harfli Kelimeler

De

Bazı DE ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


debbe : güğüm
debimetre : akışölçer
değinme : temas, değini
değişikleme : enallage
dehşetlenme : tedehhüş
dekolte : kollarının, açık
delege : elçi, murahhas, seçilmen
delice : delicesine, buğdaygillerden, atmaca, şahin, deli deli, delimsirek, kaçıklık, zincirden boşanmak
denme : denmek
derlence : antoloji
dervişane : dervişçe
desilitre : dl
destekleme : sübvansiyon, muzaheret, müzaheret, terviç, tutma, yanında
devirmece : bovling

Bazı DE ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


de :

TDK:
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu

deme :
TDK:
1. isim Demek işi
"Çoğumuz hâlâ yazarım demeye çekiniriz." - A. Ağaoğlu
2. Anlam
"Bu söz ne demeye gelir?"
3. edebiyat Halk edebiyatında şiir
4. edebiyat Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad
5. edebiyat Ağıt
6. Atasözü

denşirme :
TDK:
isim Denşirmek işi

DE ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Demre (Antalya)
Defne (Hatay)
Derince (Kocaeli)
Delice (Kırıkkale)

DE ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Define Bahçesi - Yazar: Görkem Yeltan
Define ve Kan Damlası - Yazar: Mehmet Rauf
Define - Kan Damlası - Yazar: Mehmed Rauf
Define Adası - Yazar: Robert Louis...
Define Sırları - Yazar: Niyazi Özkan
Define Avı - Yazar: Murad Ertaylan

DE ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 136: Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.
NAHL - 14: İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası) çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde (suları) yara yara gittiklerini de görüyorsun. (Bütün bunlar) onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.
BAKARA - 164: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.

Kelime Bulma Motoru