BE ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında BE harfleri bulunan ve İ ile biten 150 adet kelime bulunuyor.Başında BE harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BE harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında BE harfleri bulunan ve İ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Beğenilmesini, Belirlenmezci, Benimsemediği, Beynelmilelci, Belgevşekliği

12 Harfli Kelimeler

Beklenildiği, Belirlenimci, Benzeştirici, Benzetlemeli, Beslenmesini

11 Harfli Kelimeler

Beklediğini, Benmerkezci, Beşeriyetçi, Betimlemeci, Betimlemeli, Betimleyici, Betonarmeci

10 Harfli Kelimeler

Bece­rikli, Becerisini, Beklentisi, Belediyeci, Belgeselci, Beyaztilki, Beylerbeyi, Belgelikçi, Benzetmeli

9 Harfli Kelimeler

Becerikli, Beğendiği, Beklemeli, Belagatli, Belgeleri, Belirtili, Belkemiği, Belletici, Beniçinci, Benözekçi, Benzetici, Bereketli, Bergamodi, Besleyici, Bevliyeci, Beyefendi, Bezdirici

8 Harfli Kelimeler

Beberuhi, Becerili, Beğenili, Beklenti, Bellekli, Bellenti, Benbenci, Benlikçi, Benzetçi, Benzinci, Benzinli, Beriberi, Besbelli, Beslengi, Betikevi, Beygirci, Beygirli, Beylikçi, Bezemeci, Bezemeli, Bezeyici

7 Harfli Kelimeler

Bedelci, Bedelli, Bedenci, Bedenli, Bedizci, Begdili, Beğendi, Beleşçi, Belgeci, Belgeli, Belgili, Belirgi, Belirli, Belirti, Belkili, Bendegi, Benekli, Benizli, Benmari, Benzeri, Benzeti, Berberi, Besinli, Besteci, Besteli, Beşerli, Beşikçi, Beşinci, Beşizli, Beyinli, Beyinsi, Beyitli, Bezekçi, Bezekli, Bezemci, Bezenti, Benimki, Bezdiri, Bezimsi

6 Harfli Kelimeler

Beceri, Bedayi, Bedevi, Bedihi, Begisi, Beğeni, Beledi, Bereli, Beriki, Berkli, Besici, Besili, Beşeri, Betili, Bezeli, Bedeni, Behimi

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Beğdi, Bekçi, Bekri, Belgi, Belki, Belli, Benci, Bendi, Bengi, Benli, Berdi, Bergi, Besli, Beşli, Beyli, Beyni, Bezci, Bezgi, Bezsi, Berri, Besni, Beyti, Beyzi

4 Harfli Kelimeler

Bedi, Beki, Beri, Besi, Beti, Beli

Bazı BE ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


beberuhi : başkalarını, yılışık, sulu, alaycı, sevimsiz, budala, altı karış, pişbop
beceri : maharet, hüner, marifet, yeterlilik, ustalık, vücudun, abay, beçirik, gönüllülük, istidat, teknik, usta, yatı, yet, yitüt, yordam, yüzakı
bece­rikli : acaralp
becerisini : hüner göstermek
bedelci : bedelli
bedevî : çölde
bediî : beğenilen, estetik
begisi : doğru, sevap, beğenilen, imrenilen
bekçi : bina, depo, dideban, nokta, turgak, turkak, yasakçı, yasvul
beklentisi : ümidi boşa çıkmak
belâgatli : beliğ
belgeleri : dosya
belgi : şiar, duyuş, alâmet, nişan

Bazı BE ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bekçi :

TDK:
isim Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
"Han bekçisi, saçağın altındaki döşeğinde hâlâ uyumaktaydı." - İ. O. Anar

beklenti :
TDK:
1. isim Gerçekleşmesi beklenen şey
"Ondan beklentimi çarçabuk unuttum." - A. Ağaoğlu
2. Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü

belgeci :
TDK:
isim, sinema, TV (***) Belgesel filmler yapan, yöneten sinemacı

BE ile başlayan İ ile biten İlçe isimleri

Besni (Adıyaman)
Bekilli (Denizli)
Beşiri (Batman)

Kelime Bulma Motoru