BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.Başında BEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ben : saçta, ego, âcizleri
benbencilik : övüngenlik
benci : hodpesent, megaloman
bencillik : hodbinlik, egoistlik, egoizm, enaniyet, hodkâmlık
bendegî : kulluk, kölelik
bendelik : ubûdiyyet
bendeniz : âcizleri
benefşe : menekşe
benek : fakül, nokta, puan, fekül, börte, çinke, fatül, spot
beneklerle : alalamak
bengilemek : ölümsüzleştirmek, ebedîleştirmek
bengileşmek : ölümsüzleşmek, ebedîleşmek
benibeşer : insan
benice : sonsuzluk
benimseme] : elitizm
benimsemek : ısınmak, kabullenmek, katılmak, kulağına girmek, razı olmak, sarılmak, şiar edinmek, tesahup etmek, tutmak
benimsenmek : oturmak
benli : senli benli
benlikçilik : egotizm
benözekçi : egosantrist
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
benzek : öyküntü
benzer : nitelik, müşabih

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


benzetilme :

TDK:
isim Benzetilmek işi
"Sala Bey de anasına benzetilmeye razı olmadı." - M. Ş. Esendal

benci :
TDK:
sıfat Kendini beğenen, kendini her konuda üstün gören, hodpesent, megaloman

bencilce :
TDK:
zarf Bencile yakışır bir biçimde, bencilcesine

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tütün Benizli İnsanlar - Yazar: Şuayip Odabaşı
Sarı Benizli Adam - Yazar: Ziya Kozanoğlu

Kelime Bulma Motoru