BEN ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan ve K ile biten 60 adet kelime bulunuyor.Başında BEN harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BEN harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında BEN harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Benimsetilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Bencilleşebilmek

15 Harfli Kelimeler

Beneklenebilmek, Beneklenivermek, Benimsenebilmek, Benimsenivermek, Benimsetebilmek, Benimseyebilmek, Benimseyivermek, Benzersizleşmek, Benzetilebilmek

14 Harfli Kelimeler

Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik, Bengileştirmek, Benimsettirmek

13 Harfli Kelimeler

Benimsetilmek, Benzetebilmek, Benzeyebilmek

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirmek

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsetmek, Benlikçilik, Benzemeklik, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek, Benzemezlik, Benzeşiklik

10 Harfli Kelimeler

Bengilemek, Benildemek, Benimsemek, Benzeterek, Beneklilik

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Benlenmek, Benzerlik, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Bencilik, Bendelik, Benekçik, Bengilik, Benzemek, Benzeşik

6 Harfli Kelimeler

Benlik, Benzek

5 Harfli Kelimeler

Benek

4 Harfli Kelimeler

Benk

Bazı BEN ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


benbencilik : övüngenlik
bencilik : hodpesentlik, egoizm
benekçik : spot
bengilemek : ölümsüzleştirmek, ebedîleştirmek
bengileşmek : ölümsüzleşmek, ebedîleşmek
bengilik : sonsuzluk, ölmezlik, ebedîlik
benimsemek : ısınmak, kabullenmek, katılmak, kulağına girmek, razı olmak, sarılmak, şiar edinmek, tesahup etmek, tutmak
benimsenmek : oturmak
benk : muhkem
benlik : kibir, gurur, kişiliği, kendilik, şahsiyet
benlikçilik : egotizm
benmerkezcilik : beniçincilik
benözekçilik : egosantrizm
benzek : öyküntü
benzemek : andırmak, bakmak, çağrıştırmak, çalmak, çekmek, dönmek, görünmek, göstermek, kaçmak, kesilmek, okşamak, yaklaşmak
benzeşlik : müşabehet
benzeşmezlik : disimilasyon
benzeştirmek : asimile etmek
benzeterek : kıyasen
benzetlemek : taklit etmek
benzetmek : bozmak, dövmek

Bazı BEN ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


benbencilik :

TDK:
isim Benbenci olma durumu

benzemek :
TDK:
1. -e İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak
"Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi." - A. H. Tanpınar
2. Sanısını uyandırmak, gibi görünmek
"Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış." - M. Ş. Esendal

BEN ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşkla Kedi Arasındaki Yedi Benzerlik - Yazar: Barış Pirhasan

Kelime Bulma Motoru