AY ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında AY harfleri bulunan ve K ile biten 164 adet kelime bulunuyor.Başında AY harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AY harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında AY harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

20 Harfli Kelimeler

Ayrıntılandırabilmek

19 Harfli Kelimeler

Ayaklandırılabilmek

18 Harfli Kelimeler

Ayrıntılandırılmak

17 Harfli Kelimeler

Ayırtkanlaştırmak, Ayaklandırabilmek, Aydınlatılabilmek

16 Harfli Kelimeler

Ayrıntılandırmak

15 Harfli Kelimeler

Ayazlandırılmak, Aykırıdavranmak, Ayaklandırılmak, Aydınlanabilmek, Aydınlanıvermek, Aydınlatabilmek, Aydınlatıvermek, Aymazlaşabilmek, Ayrıcalıksızlık, Ayrıştırabilmek

14 Harfli Kelimeler

Ayağınısürümek, Ayranıkabarmak, Ayaklanabilmek, Ayaklanıvermek, Ayarlanabilmek, Ayarlatabilmek, Ayarlayabilmek, Ayarlayıvermek, Ayartılabilmek, Ayıklanabilmek, Ayıklanıvermek, Ayıklatabilmek, Ayıklayabilmek, Ayıklayıvermek, Ayıplayabilmek, Ayrıcalıklılık

13 Harfli Kelimeler

Ayakkabıcılık, Ayaklandırmak, Ayazlandırmak, Aydınlatılmak, Ayrımlılaşmak, Ayrıntısızlık

12 Harfli Kelimeler

Aykırılaşmak, Ayartabilmek, Ayıltabilmek, Ayırtabilmek, Ayrılabilmek, Ayrılıvermek, Ayrıntıcılık, Ayrıntılılık, Ayrışabilmek

11 Harfli Kelimeler

Ayağıdüşmek, Ayakkabılık, Ayartıcılık, Aydınlanmak, Aydınlatmak, Ayıngacılık, Ayırımlamak, Ayırtmanlık, Aykırılamak, Ayranlaşmak, Ayrılganlık, Ayrılmazlık, Ayrımlanmak, Ayrımlaşmak, Ayrımsanmak, Ayrımsızlık, Ayrıştırmak, Aydınlaşmak, Ayılabilmek, Ayırabilmek, Ayırıvermek, Ayırttırmak, Aymazlaşmak, Ayyaşlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Ayaklanmak, Ayaktaşlık, Ayarlanmak, Ayarlatmak, Ayarsızlık, Ayartılmak, Ayazlanmak, Ayazlatmak, Aydıncılık, Ayıklanmak, Ayıklatmak, Ayıplanmak, Aylakçılık, Aynasızlık, Ayrancılık, Ayrıdüşmek, Ayrıksılık, Ayrılanmak, Ayrılaşmak, Ayrılışmak, Ayrımlılık, Ayrımsamak, Ayrışıklık, Ayrıtutmak, Ayaksızlık, Ayıltılmak, Ayıpsızlık, Ayırıcılık, Ayırtılmak, Aylıkçılık, Aynılaşmak, Ayrımcılık, Ayrımlamak

9 Harfli Kelimeler

Ayaklamak, Ayarlamak, Ayazlamak, Ayıklamak, Ayıplamak, Aykırılık, Aynacılık, Ayrıcalık, Ayakçılık, Ayaklılık, Ayarcılık, Ayılaşmak, Ayıplılık

8 Harfli Kelimeler

Ayartmak, Aydınlık, Aygıtçık, Ayıcılık, Ayıltmak, Ayırtmak, Aylaklık, Aylanmak, Aymazlık, Ayrallık, Ayrıklık, Ayrılmak, Ayrışmak, Aytışmak, Ayvazlık, Ayyarlık, Ayyaşlık, Aydıncık, Ayrımcık, Aysarlık

7 Harfli Kelimeler

Ayakçak, Ayaklık, Ayarlık, Ayartık, Ayazlık, Ayıklık, Ayıkmak, Ayılmak, Ayırmak, Aylamak, Aynalık, Aynılık, Ayrılık, Ayrışık, Aysberk, Ayvalık

6 Harfli Kelimeler

Ayılık

5 Harfli Kelimeler

Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Aytek, Aytuk, Ayyuk

4 Harfli Kelimeler

Ayak, Ayık

Bazı AY ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ayakçak : merdiven, çocukların, ayaklık
ayakkabıcılık : pabuççuluk
ayartık : induit
ayartmak : kandırmak, birini, aklını çelmek, aklınıçelmek, aldatmak, baştan çıkarmak
ayazlamak : üşümek
ayazlık : teras, tahtaboş, balkon, taraça
aydınlatmak : cilâ vermek, ışıklandırmak, tavzih etmek, tenvir etmek
ayıklamak : temizlemek, elekten geçirmek, elemek, öğürtlemek
ayıplamak : kınamak, muaheze etmek, takbih etmek
aylık : birine, maaş, gelir, mahane, mahiye
aymazlık : gaflet, dalgı, uyku
aynılık : özdeşlik, ayniyet
ayranıkabarmak : öfkelenmek, coşmak
ayrık : müstesna, ayrılmış, ayrıcalı, çarpık, kural dışı, munfasıl, şaz
ayrıklık : istisna, daire, parabol, derogasyon

Bazı AY ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


aykırılaşmak :

TDK:
nsz Aykırı duruma gelmek, marjinalleşmek

ayranlaşmak :
TDK:
nsz Ayran durumuna gelmek

ayrışık :
TDK:
1. sıfat Ayrışmış olan
2. Ayrı türden, çeşit çeşit, muhtelif, heterojen
3. kimya Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk, ayrı cinsten, heterojen

AY ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Ayvalık (Balıkesir)
Ayancık (Sinop)

AY ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 107: (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.
HAC - 53: (Allah, şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki) kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için, şeytanın kattığı şeyi bir deneme (vesilesi) yapsın. Zalimler, gerçekten (haktan) oldukça uzak bir ayrılık içindedirler.
TA HA - 94: (Harun:) Ey annemin oğlu! dedi, saçımı sakalımı, yolma! Ben, senin: «İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün; sözümü tutmadın!» demenden korktum.

Kelime Bulma Motoru