AY ile başlayan A ile biten kelimeler

Başında AY harfleri bulunan ve A ile biten 79 adet kelime bulunuyor.Başında AY harfleri bulunan ve A ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AY harfleri bulunan ve A ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında AY harfleri bulunan ve A ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Ayrıntılandırılma

15 Harfli Kelimeler

Ayrıntılandırma

14 Harfli Kelimeler

Ayazlandırılma, Ayrıntılarıyla, Ayaklandırılma

12 Harfli Kelimeler

Ayakkabıcıya, Ayaklandırma, Ayazlandırma, Aydınlatılma, Ayrıntısızca

11 Harfli Kelimeler

Aykırılaşma

10 Harfli Kelimeler

Aydınlanma, Aydınlatma, Ayırımlama, Aykırılama, Ayranlaşma, Ayrımlaşma, Ayrıştırma, Aydınlaşma, Ayırttırma, Aymazlaşma, Ayrımsanma, Ayyaşlaşma

9 Harfli Kelimeler

Ayaklanma, Ayarlanma, Ayarlatma, Ayartılma, Ayazlanma, Ayazlatma, Ayıklanma, Ayıklatma, Ayıplanma, Ayırtsama, Ayrılanma, Ayrılaşma, Ayrılışma, Ayrımlama, Ayrımsama, Ayıltılma, Ayırtılma, Aynılaşma

8 Harfli Kelimeler

Ayaklama, Ayarlama, Ayazlama, Ayıklama, Ayıplama, Aynısefa, Ayvadana, Ayılaşma, Aylığına

7 Harfli Kelimeler

Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Aylanma, Aynıyla, Ayrıkça, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma, Ayağına, Aydınca, Aylarca

6 Harfli Kelimeler

Ayakta, Ayazma, Aybala, Ayılma, Ayınga, Ayırma, Aylama, Ayrıca, Ayıkma

5 Harfli Kelimeler

Ayata

4 Harfli Kelimeler

Ayça, Ayla, Ayma, Ayna, Ayva, Ayda

3 Harfli Kelimeler

Aya

Bazı AY ile başlayan A ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aya : ayak tabanı
ayakkabıcıya : ölçü vermek
ayata : şamanist
ayça : hilâl, alem, yeni ay
ayıklama : ıstıfa, taraklama, tasfiye
ayınga : tütün
ayıplama : takbih, kınama, melâmet, mezam, muaheze, tayip
ayırtma : otel, gazino, tren, rezervasyon
ayırtsama : tefrik
ayna : yolunda, durum, şey, gözgü, mecla, mirat, tulay, tuli, tülin
aynısefa : bileşikgillerden, birleşikgillerden
ayrılaşma : teferrüt
ayrılma : infirak, metrukiyet, tayf, tecerrüt, tecezzi, terk, teşettüt, yat elemanı
ayrıntılarıyla : uzun boylu, uzun uzadıya
ayrıştırma : laboratuvar

Bazı AY ile başlayan A ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ayazma :

TDK:
isim Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar

ayırtma :
TDK:
1. isim Ayırtmak işi
2. Otel, gazino, lokanta vb. yerlerle uçak, tren, otobüs gibi taşıtlarda yer ayırma işi, rezervasyon

aynıyla :
TDK:
zarf Aynen
"Dimağlar da aynıyla hazım cihazı gibi kendisine verilen yemeğin ihtiyaca müsait olan kısmını alır, diğerini tart ve ihraç eder." - H. S. Tanrıöver

AY ile başlayan A ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aynıyla İnsan - Yazar: Adnan Acar

AY ile başlayan A ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


CUM'A - 11: Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
YUNUS - 12:  İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak (o zararın giderilmesi için) bize dua eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi.
ŞURA - 13: «Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin» diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Kelime Bulma Motoru