AY ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında AY harfleri bulunan 10 harfli 61 adet kelime bulunuyor.Başında AY harfleri bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AY harfleri bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında AY harfleri bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Ayakkabıcı, Ayaklanmak, Ayaksızlar, Ayaktakımı, Ayaktaşlık, Ayarlanmak, Ayarlatmak, Ayarsızlık, Ayartılmak, Ayazlanmak, Ayazlatmak, Aydıncılık, Aydınlanma, Aydınlatan, Aydınlatma, Ayıklanmak, Ayıklanmış, Ayıklatmak, Ayıplanmak, Ayıplanmış, Ayırımlama, Aykırıkanı, Aykırılama, Aylakçılık, Aynasızlık, Ayrancılık, Ayranlaşma, Ayrıdüşmek, Ayrıksılık, Ayrılanmak, Ayrılaşmak, Ayrılışmak, Ayrımlaşma, Ayrımlılık, Ayrımsamak, Ayrıntılar, Ayrıntısız, Ayrışıklık, Ayrıştırma, Ayrıtutmak, Ayaksızlık, Ayarlayıcı, Aydınlanış, Aydınlaşma, Aydınlatış, Ayılabilme, Ayıltılmak, Ayıpsızlık, Ayırabilme, Ayırıcılık, Ayırıverme, Ayırtılmak, Ayırttırma, Aylıkçılık, Aymazlaşma, Aynılaşmak, Ayrımcılık, Ayrımlamak, Ayrımsanma, Ayrımsayış, Ayyaşlaşma

Bazı AY ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ayaklanmak : başkaldırmak, uyanmak, baş kaldırmak, bayrak açmak, isyan etmek
ayaktaşlık : omuzdaşlık
ayarsızlık : ölçüsüzlük, düzensizlik
aydıncılık : entelektüalizm
aydınlanma : tenevvür, ışıma, tavazzuh
aydınlatan : enver, ışıtan, münnevvir
aydınlatma : belediye, ışıklandırma, konjektür, şehremaneti, takım, tavzih, tenvir, tenvirat
ayıklanmış : mustafa, münakkah
ayıplanmış : mehmuz
aykırıkanı : paradoks
aylakçılık : işsizlik, avarelik
ayrıdüşmek : uyuşmamak
ayrıksılık : istisna
ayrımlaşma : farklılaşma
ayrımsamak : fark etmek
ayrıntılar : füru, girdisi çıktısı, müfredat, tafsilât, teferruat
ayrıştırma : laboratuvar

Bazı AY ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ayazlanmak :

TDK:
nsz Ayazda bırakılıp soğumak
"Su ayazlanmış."

ayıklanmak :
TDK:
nsz Ayıklama işine konu olmak
"Martıların çığlıkları arasında ayıklanmış yığınların çevresinde yeni çöp tepecikleri oluştu." - L. Tekin

ayrımcılık :
TDK:
isim Ayrımcı olma durumu

AY ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 12: Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık.
TEKVİR - 15, 16: Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun,.

Kelime Bulma Motoru