YOR ile başlayan kelimeler

Başında YOR harfleri bulunan 63 adet kelime bulunuyor.Başında YOR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YOR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YOR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yorumlanabilmek, Yorumlatabilmek, Yorumlayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Yorumlanabilme, Yorumlatabilme, Yorumlattırmak, Yorumlayabilme

13 Harfli Kelimeler

Yorumlattırma

12 Harfli Kelimeler

Yorgunluktan, Yorulabilmek, Yoruluvermek

11 Harfli Kelimeler

Yorgancılık, Yorumlanmak, Yorumlanmış, Yorulabilme, Yoruluverme, Yorumlatmak, Yorumsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Yorgalamak, Yorulmamış, Yorumculuk, Yorumlamak, Yorumlanma, Yorumlayan, Yorabilmek, Yordurtmak, Yorumlanış, Yorumlatma, Yorumlayış

9 Harfli Kelimeler

Yordamlar, Yordamlık, Yordamsız, Yordurmak, Yorgalama, Yorgunluk, Yoruculuk, Yorumlama, Yorabilme, Yordurtma

8 Harfli Kelimeler

Yordamlı, Yordurma, Yorgancı, Yorulmak, Yordamak, Yorumsuz

7 Harfli Kelimeler

Yortmak, Yorulma, Yorumcu, Yordama, Yoruluş, Yorumlu

6 Harfli Kelimeler

Yordam, Yorgan, Yorgun, Yormak, Yornuk, Yortma, Yorucu

5 Harfli Kelimeler

Yorga, Yorma, Yortu, Yorum

4 Harfli Kelimeler

Yoru

Bazı YOR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yordam : alışkanlık, meleke, çeviklik, çabukluk, çalım, yatkınlık, yeti, kılavuz, yardımcı, eğilim, usul, beceri, jest, eda, işve, naz, toga, toka
yordamlar : yazılım
yordamlı : yakışıklı, becerikli
yordamlık : teknoloji
yordamsız : cansız
yorgan : denk, hurç, kuş tüyü, sırımak, yatak takımı, yorgancı, yüklük
yorgancı : yorgan, yastık
yorgun : apışık, argın, bi't-tab, bîtap, bitirmek, dingin, harap, haşat, kös kös, lâpacı, nefes nefese, soluk soluğa, takatsiz, turşu
yorgunluk : bezginlik, grip, halka, kesiklik

Bazı YOR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yorumlamak :

TDK:
1. -i Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek
2. Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
"Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez." - H. E. Adıvar
3. müzik, tiyatro Bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek

yorumlanma :
TDK:
isim Yorumlanmak işi

YOR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yorgun Savaşçı - Yazar: Kemal Tahir
Yorgun Heykel - Yazar: Üstün Dökmen
Yorgun Mayıs Kısrakları - Yazar: Yılmaz Karakoyunlu
Yorgun Ruhlar Korosu - Yazar: Dilek Değerli
Yorgun Geldim Kapına - Yazar: Aşık İsmeti
Yorgun Zaman Düşleri - Yazar: Suat Ak
Yorgun Ruhlar Korosu - Yazar: Dilek Değerli
Yorgun Anne - Yazar: Tenzile Güler
Yorgun Denge - Yazar: Hüseyin Atabaş

YOR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FATIR - 35: O (Rab) ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda (cennete) yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir.
KAF - 38: Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.
SAD - 41: (Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti.

Kelime Bulma Motoru