YOR ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında YOR harfleri bulunan ve K ile biten 24 adet kelime bulunuyor.Başında YOR harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YOR harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında YOR harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yorumlanabilmek, Yorumlatabilmek, Yorumlayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Yorumlattırmak

12 Harfli Kelimeler

Yorulabilmek, Yoruluvermek

11 Harfli Kelimeler

Yorgancılık, Yorumlanmak, Yorumlatmak, Yorumsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Yorgalamak, Yorumculuk, Yorumlamak, Yorabilmek, Yordurtmak

9 Harfli Kelimeler

Yordamlık, Yordurmak, Yorgunluk, Yoruculuk

8 Harfli Kelimeler

Yorulmak, Yordamak

7 Harfli Kelimeler

Yortmak

6 Harfli Kelimeler

Yormak, Yornuk

Bazı YOR ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yorgalamak :

TDK:
nsz At yorga yürümek, yorga gitmek

yorumlamak :
TDK:
1. -i Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek
2. Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
"Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez." - H. E. Adıvar
3. müzik, tiyatro Bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek

YOR ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FATIR - 35: O (Rab) ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda (cennete) yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir.
KAF - 38: Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.
SAD - 41: (Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti.

Kelime Bulma Motoru