YAP ile başlayan kelimeler

Başında YAP harfleri bulunan 166 adet kelime bulunuyor.Başında YAP harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YAP harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YAP harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilmek

16 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilme

15 Harfli Kelimeler

Yapıştırabilmek, Yapıştırıvermek

14 Harfli Kelimeler

Yapaylaştırmak, Yapılabilirlik, Yapılanabilmek, Yapıştırabilme, Yapıştırıcılık, Yapıştırıverme, Yaptırtabilmek

13 Harfli Kelimeler

Yapaylaştırma, Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak, Yapayalnızlık, Yapılanabilme, Yapılaştırmak, Yaptırabilmek, Yaptırımcılık, Yaptırtabilme

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaprakkurusu, Yapraklanmak, Yapılabilmek, Yapılagelmek, Yapılandırış, Yapılandırma, Yapılaştırma, Yapışabilmek, Yapışıvermek, Yapıştırtmak, Yaptırabilme

11 Harfli Kelimeler

Yapaylaşmak, Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak, Yapmacıksız, Yapmacıktan, Yapsatçılık, Yaptırılmak, Yapağıcılık, Yapılabilme, Yapılagelme, Yapışabilme, Yapışıverme, Yapıştırtma, Yaprakçıklı, Yapraklanma, Yaptırımsız

10 Harfli Kelimeler

Yapabilmek, Yapadurmak, Yapamazsın, Yapayalnız, Yapaylaşma, Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma, Yapmacıklı, Yapmıyormu, Yaptırılma, Yaptırımcı, Yaptırmama, Yaptırtmak, Yapakçılık, Yapılanmak, Yapıntısal, Yapıvermek, Yaptırımlı

9 Harfli Kelimeler

Yapabilme, Yapadurma, Yapamamak, Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı, Yaprakcık, Yaprakçıl, Yapraksız, Yaptığını, Yaptırmak, Yaptırtma, Yapyalnız, Yapılanış, Yapılanma, Yapılaşma, Yapılılık, Yapıntıcı, Yapıverme, Yaprakçık

8 Harfli Kelimeler

Yapağıcı, Yapaylık, Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak, Yapmacık, Yapracık, Yaprağın, Yapraklı, Yapraksı, Yapsatçı, Yaptırım, Yaptırır, Yaptırma, Yapurgak, Yapyakın, Yapağılı, Yapyalın

7 Harfli Kelimeler

Yapakçı, Yapalak, Yaparlı, Yaparlu, Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma, Yapışak

6 Harfli Kelimeler

Yapagı, Yapağı, Yapboz, Yapıcı, Yapılı, Yapısı, Yapmak, Yapmam, Yaprak, Yapsık, Yapsın, Yapşak, Yapşın, Yapsat

5 Harfli Kelimeler

Yapak, Yapan, Yapar, Yapay, Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt, Yapma

4 Harfli Kelimeler

Yapa, Yapı

Bazı YAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapagı : yapağı
yapayalnız : düdük gibi olmak, ibibullah sivri külah, yapyalnız, yüzüstü bırakmak
yapılandırma : konfigürasyon
yapıldak : yayan yapıldak
yapılı : iri
yapılış : nitelik, kuruluş, bünye, işçilik
yapılmış : edim, mamul, mebni, mef'ul, yabay, yapı
yapımevi : imalathane
yapımlık : imalathane
yapınmak : özenmek, hazırlanmak
yapıoluş : tectogenesis
yapısını : yerbilim
yapışım : iltisak
yapışkan : yapıştırıcı, akamber, bulaşık, bulaşkan, lüzucî, muacciz, sakız gibi, sakız gibi yapışmak, ter, yapşak, yıvışık
yapışkanlık : lüzucet, yıvışıklık
yapıştırıcı : yapışkan
yapmacıklı : calî
yapmacıktan : zâhiri
yapmak : gerçekleştirmek, oluşturmak, onarmak, üretmek, uygulamak, salgılamak, çıkarmak, evlendirmek, edinmek

Bazı YAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapayalnız :

TDK:
1. sıfat Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayan (kimse)
"Burada, su değirmeninin yanında yapayalnızım." - A. Ağaoğlu
2. zarf Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayarak
"Onu yapayalnız, tenceresinin başında bulurdu." - Ö. Seyfettin

yapımcılık :
TDK:
1. isim Yapımcı olma durumu
2. Yapımcının işi

yapıntıcılık :
TDK:
isim, felsefe Duyumlar yoluyla gösterilemeyen ve gösterilmeyen her şeyin birer yapıntı olduğunu ancak bu yapıntıların, gerçek olmasalar da düşünme ve yaşamada gerekli olduğunu öne süren görüş

YAP ile başlayan İlçe isimleri

Yapraklı (Çankırı)

YAP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yapıştırma Bıyık - Yazar: Salah Birsel

YAP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 126: Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.
ARAF - 165: Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık.
EN'AM - 44: Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında, (indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp) üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık, birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler.

Kelime Bulma Motoru