YAP ile başlayan kelimeler

Başında YAP harfleri bulunan 166 adet kelime bulunuyor.Başında YAP harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YAP harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YAP harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilmek

16 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilme

15 Harfli Kelimeler

Yapıştırabilmek, Yapıştırıvermek

14 Harfli Kelimeler

Yapaylaştırmak, Yapılabilirlik, Yapılanabilmek, Yapıştırabilme, Yapıştırıcılık, Yapıştırıverme, Yaptırtabilmek

13 Harfli Kelimeler

Yapaylaştırma, Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak, Yapayalnızlık, Yapılanabilme, Yapılaştırmak, Yaptırabilmek, Yaptırımcılık, Yaptırtabilme

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaprakkurusu, Yapraklanmak, Yapılabilmek, Yapılagelmek, Yapılandırış, Yapılandırma, Yapılaştırma, Yapışabilmek, Yapışıvermek, Yapıştırtmak, Yaptırabilme

11 Harfli Kelimeler

Yapaylaşmak, Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak, Yapmacıksız, Yapmacıktan, Yapsatçılık, Yaptırılmak, Yapağıcılık, Yapılabilme, Yapılagelme, Yapışabilme, Yapışıverme, Yapıştırtma, Yaprakçıklı, Yapraklanma, Yaptırımsız

10 Harfli Kelimeler

Yapabilmek, Yapadurmak, Yapamazsın, Yapayalnız, Yapaylaşma, Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma, Yapmacıklı, Yapmıyormu, Yaptırılma, Yaptırımcı, Yaptırmama, Yaptırtmak, Yapakçılık, Yapılanmak, Yapıntısal, Yapıvermek, Yaptırımlı

9 Harfli Kelimeler

Yapabilme, Yapadurma, Yapamamak, Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı, Yaprakcık, Yaprakçıl, Yapraksız, Yaptığını, Yaptırmak, Yaptırtma, Yapyalnız, Yapılanış, Yapılanma, Yapılaşma, Yapılılık, Yapıntıcı, Yapıverme, Yaprakçık

8 Harfli Kelimeler

Yapağıcı, Yapaylık, Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak, Yapmacık, Yapracık, Yaprağın, Yapraklı, Yapraksı, Yapsatçı, Yaptırım, Yaptırır, Yaptırma, Yapurgak, Yapyakın, Yapağılı, Yapyalın

7 Harfli Kelimeler

Yapakçı, Yapalak, Yaparlı, Yaparlu, Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma, Yapışak

6 Harfli Kelimeler

Yapagı, Yapağı, Yapboz, Yapıcı, Yapılı, Yapısı, Yapmak, Yapmam, Yaprak, Yapsık, Yapsın, Yapşak, Yapşın, Yapsat

5 Harfli Kelimeler

Yapak, Yapan, Yapar, Yapay, Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt, Yapma

4 Harfli Kelimeler

Yapa, Yapı

Bazı YAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapabilme : bilseme
yapabilmek : elinden gelmek, muktedir olmak, yeterlik fiili, yetişmek
yapagı : yapağı
yapakçı : yapağıcı
yaparlı : yarım
yapık : belleme
yapıldak : yayan yapıldak
yapılmak : gerçekleştirilmek, cereyan etmek, çıkmak, düzenlenmek, edilmek, yerine gelmek
yapımcılık : araç, cihaz, imalatçılık
yapımlık : imalathane
yapıncak : kınalı, kınalı yapıncak
yapısını : yerbilim
yapışkan : yapıştırıcı, akamber, bulaşık, bulaşkan, lüzucî, muacciz, sakız gibi, sakız gibi yapışmak, ter, yapşak, yıvışık
yapmacık : davranış, yapma, yapay, düzme, sahte, sun'î, zahirî, suni, sofistike, sırnaşık, tasannu
yapmacıklı : calî
yapmıyormu : buğdayım var deme ambara girmeyince, oğl
yaprağın : yaprak ayası
yapşak : yapışkan
yaptırım : kanun

Bazı YAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapaylaşmak :

TDK:
nsz Yapay duruma gelmek

yapıcılık :
TDK:
1. isim Yapıcı olma durumu
2. Yapıcının yaptığı iş

YAP ile başlayan İlçe isimleri

Yapraklı (Çankırı)

YAP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yapraksız Çalı - Yazar: Mehmet Doğar

Kelime Bulma Motoru