YAP ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında YAP harfleri bulunan ve K ile biten 64 adet kelime bulunuyor.Başında YAP harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YAP harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında YAP harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilmek

15 Harfli Kelimeler

Yapıştırabilmek, Yapıştırıvermek

14 Harfli Kelimeler

Yapaylaştırmak, Yapılabilirlik, Yapılanabilmek, Yapıştırıcılık, Yaptırtabilmek

13 Harfli Kelimeler

Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak, Yapayalnızlık, Yapılaştırmak, Yaptırabilmek, Yaptırımcılık

12 Harfli Kelimeler

Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapraklanmak, Yapılabilmek, Yapılagelmek, Yapışabilmek, Yapışıvermek, Yapıştırtmak

11 Harfli Kelimeler

Yapaylaşmak, Yapışkanlık, Yapıştırmak, Yapsatçılık, Yaptırılmak, Yapağıcılık

10 Harfli Kelimeler

Yapabilmek, Yapadurmak, Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yaptırtmak, Yapakçılık, Yapılanmak, Yapıvermek

9 Harfli Kelimeler

Yapamamak, Yapıcılık, Yaprakcık, Yaptırmak, Yapılılık, Yaprakçık

8 Harfli Kelimeler

Yapaylık, Yapıldak, Yapılmak, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapışmak, Yapmacık, Yapracık, Yapurgak

7 Harfli Kelimeler

Yapalak, Yapışık, Yapışak

6 Harfli Kelimeler

Yapmak, Yaprak, Yapsık, Yapşak

5 Harfli Kelimeler

Yapak, Yapık

Bazı YAP ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yapabilmek : elinden gelmek, muktedir olmak, yeterlik fiili, yetişmek
yapak : yapağı
yapamamak : elden gelmemek, kalmak, korkmak
yapaylık : sunîlik, sun'îlik
yapık : belleme
yapılabilirlik : uygulanabilirlik, fizibilite
yapılandırmak : düzen
yapılaşmak : oluşmak, binalaşmak
yapıldak : yayan yapıldak
yapılmak : gerçekleştirilmek, cereyan etmek, çıkmak, düzenlenmek, edilmek, yerine gelmek
yapımlık : imalathane
yapınmak : özenmek, hazırlanmak
yapısalcılık : strüktüralizm, yapısal dil bilimi
yapışık : dokunan, değen, bitik, çatak, mülasık, mültasık
yapışkanlık : lüzucet, yıvışıklık
yapışmak : tutmak, sarılmak, sataşmak
yapıştırmak : yaklaştırmak
yapraklanmak : yeşermek
yapşak : yapışkan
yaptırmak : söz geçirmek
yapurgak : yaprak

Bazı YAP ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yapıcılık :

TDK:
1. isim Yapıcı olma durumu
2. Yapıcının yaptığı iş

yapıştırmak :
TDK:
1. -i, -e Yapışmasını sağlamak
"Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi." - F. R. Atay
2. Yaklaştırmak, birbirine dayamak
"Yüzümü âdeta cama yapıştırarak her hareketini ilgiyle izliyorum." - A. Ümit
3. Tokat atmak
"Şeytan diyor, suratının ortasına bir tane yapıştır." - A. Ümit
4. Hızlı bir biçimde yazmak
"O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı." - Ö. Seyfettin
5. -i Gecikmeden karşılık vermek veya gerekeni yapmak
"Miralay Bey, realist bir asker görüşü ile teşhisi yapıştırır." - H. Taner

yaprakçık :
TDK:
isim, bitki bilimi Baklagillerde basit, üçlü ve bileşik yaprakları oluşturan küçük yapraklar, yapracık

YAP ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 18: O, benim asamdır, dedi, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim; benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır.
EN'AM - 59: Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.

Kelime Bulma Motoru