VE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında VE harfleri bulunan ve K ile biten 51 adet kelime bulunuyor.Başında VE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında VE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında VE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Verimsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Vergilendirilmek

14 Harfli Kelimeler

Vergilendirmek, Verimsizleşmek, Vedalaşabilmek

13 Harfli Kelimeler

Vejetaryenlik, Veresiyecilik, Vesveselenmek, Vestiyercilik, Vesvesesizlik

12 Harfli Kelimeler

Vekilharçlık, Verniklenmek, Vesveselilik, Veterinerlik, Vehmettirmek, Velvelecilik, Verilebilmek, Vesvesecilik

11 Harfli Kelimeler

Verimsizlik, Veriştirmek, Verniklemek, Vesikacılık, Veznedarlık, Verimkarlık

10 Harfli Kelimeler

Vedalaşmak, Vefakarlık, Vefasızlık, Veliahtlık, Vergicilik, Vergilemek, Verimlilik, Veznecilik, Verebilmek, Verivermek

9 Harfli Kelimeler

Vehmetmek, Verdirmek, Vesikalık, Vefalılık, Vericilik

8 Harfli Kelimeler

Vekillik, Velesbik, Verilmek, Vermemek, Vezirlik, Vecizlik

7 Harfli Kelimeler

Velilik, Verecek, Verenek

6 Harfli Kelimeler

Vermek, Vernik, Vesaik

Bazı VE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vedalaşmak : esenleşmek, veda etmek
vefasızlık : hakikatsizlik, hıyanet
vehmetmek : evhamlanmak, kuruntulanmak
vejetaryenlik : etyemezlik
vekillik : naiplik, bakanlık, vekâlet
velesbik : bisiklet
velilik : velâyet, ermişlik
verecek : borç
verenek : kredi
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verimlilik : cömertlik, feyiz, gürlük, prodüktivite, rantabilite
verimsizleşmek : kıraçlaşmak
verimsizlik : akamet, fakirlik, kısırlık, yoksulluk
vermek : iletmek, atfetmek, bildirmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, satmak, ödemek, yaymak, oluşturmak, kazandırmak, katmak, ayırmak, harcamak, dayamak, bahşetmek, bayılmak, etmek, görmek, hasretmek, lütfetmek, özgülemek, sarf etmek

Bazı VE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vehmetmek :

TDK:
nsz Yersiz korkuya, kuşkuya düşmek, kuruntuya kapılmak, evhamlanmak
"Kollarını ... çaprazvari bağlamış, beyaz ve biraz büyücek elleri, futbolla gittikçe büyür vehmettiği pazılarını yokluyor gibi." - Ö. Seyfettin

verdirmek :
TDK:
-i, -e Verme işini yaptırmak, vermesini sağlamak

vergicilik :
TDK:
isim Tahsildarlık

VE ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Maneviyatınıza Güç Verecek Dini Hikayeler - Yazar: Yasin Şeref Asil

VE ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FURKAN - 10: Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir.
ŞUARA - 109: Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.
HADİD - 11: Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır.

Kelime Bulma Motoru