VE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında VE harfleri bulunan ve K ile biten 51 adet kelime bulunuyor.Başında VE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında VE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında VE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Verimsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Vergilendirilmek

14 Harfli Kelimeler

Vergilendirmek, Verimsizleşmek, Vedalaşabilmek

13 Harfli Kelimeler

Vejetaryenlik, Veresiyecilik, Vesveselenmek, Vestiyercilik, Vesvesesizlik

12 Harfli Kelimeler

Vekilharçlık, Verniklenmek, Vesveselilik, Veterinerlik, Vehmettirmek, Velvelecilik, Verilebilmek, Vesvesecilik

11 Harfli Kelimeler

Verimsizlik, Veriştirmek, Verniklemek, Vesikacılık, Veznedarlık, Verimkarlık

10 Harfli Kelimeler

Vedalaşmak, Vefakarlık, Vefasızlık, Veliahtlık, Vergicilik, Vergilemek, Verimlilik, Veznecilik, Verebilmek, Verivermek

9 Harfli Kelimeler

Vehmetmek, Verdirmek, Vesikalık, Vefalılık, Vericilik

8 Harfli Kelimeler

Vekillik, Velesbik, Verilmek, Vermemek, Vezirlik, Vecizlik

7 Harfli Kelimeler

Velilik, Verecek, Verenek

6 Harfli Kelimeler

Vermek, Vernik, Vesaik

Bazı VE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vedalaşmak : esenleşmek, veda etmek
vefasızlık : hakikatsizlik, hıyanet
vehmetmek : evhamlanmak, kuruntulanmak
vejetaryenlik : etyemezlik
vekillik : naiplik, bakanlık, vekâlet
velesbik : bisiklet
velilik : velâyet, ermişlik
verecek : borç
verenek : kredi
vergilendirmek : tarh etmek
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verimlilik : cömertlik, feyiz, gürlük, prodüktivite, rantabilite
verimsizleşmek : kıraçlaşmak
verimsizlik : akamet, fakirlik, kısırlık, yoksulluk
vermek : iletmek, atfetmek, bildirmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, satmak, ödemek, yaymak, oluşturmak, kazandırmak, katmak, ayırmak, harcamak, dayamak, bahşetmek, bayılmak, etmek, görmek, hasretmek, lütfetmek, özgülemek

Bazı VE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vergilendirmek :

TDK:
-i Bir kimseyi veya bir şeyi vergiye bağlamak

verimlilik :
TDK:
1. isim Verimli olma durumu, verimkârlık, mümbitlik
"Bilakis onun derdi, verimliliğine uygun bir çerçeve bulamayışında." - N. Hikmet
2. ekonomi Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilite

VE ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 145: De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.
ALİ İMRAN - 176: (Resûlüm) İnkârda yarışanlar sana kaygı vermesin. Çünkü onlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara, ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır.

Kelime Bulma Motoru