TER ile başlayan M ile biten kelimeler

Başında TER harfleri bulunan ve M ile biten 7 adet kelime bulunuyor.Başında TER harfleri bulunan ve M ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TER harfleri bulunan ve M ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TER harfleri bulunan ve M ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Terbiyum, Terennüm, Terorizm, Terörizm

7 Harfli Kelimeler

Teraküm

6 Harfli Kelimeler

Tersim

5 Harfli Kelimeler

Terim

Bazı TER ile başlayan M ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


teraküm :

TDK:
isim Birikme, yığılma

terbiyum :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, az bulunan bir element (simgesi Tb)

terim :
TDK:
1. isim Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
"Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar." - F. R. Atay
2. mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem
3. matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri
4. matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri
5. matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had

Kelime Bulma Motoru