O ile başlayan MAK ile biten kelimeler

Başında O harfi bulunan ve MAK ile biten 149 adet kelime bulunuyor.Başında O harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında O harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında O harfi bulunan ve MAK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Olanaksızlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Olumsuzlaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Olağanlaştırmak, Olanaksızlaşmak, Oyunlaştırılmak, Onaylattırılmak

14 Harfli Kelimeler

Olgunlaştırmak, Ormanlaştırmak, Ormansızlaşmak, Ortaklaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Odaklaştırmak, Olaylaştırmak, Onurlandırmak, Oyunlaştırmak, Odaklandırmak, Olumsuzlanmak, Onaylattırmak

12 Harfli Kelimeler

Olağanlaşmak, Oluşturulmak, Orantılanmak, Oyalandırmak, Oyulgalanmak, Okullulaşmak, Onaylatılmak

11 Harfli Kelimeler

Olgunlaşmak, Onaylamamak, Orantılamak, Organlaşmak, Ormanlaşmak, Ortaklaşmak, Oyulgalamak, Oluşturtmak, Onikiparmak, Oturakalmak, Oturtturmak, Oynattırmak

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odunlaşmak, Oğlaklamak, Oğullanmak, Oğuşturmak, Okullaşmak, Okutturmak, Olmazlamak, Oluklaşmak, Oluşturmak, Omuzlanmak, Onaylanmak, Onaylatmak, Onurlanmak, Oraklaşmak, Otlatılmak, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynatılmak, Oyulganmak, Ozonlaşmak, Olumlanmak, Ortalatmak, Ozanlaşmak

9 Harfli Kelimeler

Odaklamak, Okkalamak, Oku-n-mak, Okunulmak, Okutulmak, Oldulamak, Olurlamak, Omuzlamak, Onarılmak, Onaylamak, Oranlamak, Orsalamak, Ortalamak, Oturulmak, Oturuşmak, Ovalanmak, Ovalatmak, Ovdurtmak, Oyalanmak, Oyulgamak, Oyumlamak, Ozonlamak, Olayazmak, Oldurtmak

8 Harfli Kelimeler

Obartmak, Oğalamak, Oğdurmak, Oklanmak, Okşanmak, Okşatmak, Oldurmak, Onartmak, Ondurmak, Ornatmak, Otalamak, Otlanmak, Otlatmak, Oturtmak, Ovalamak, Ovdurmak, Oyalamak, Oydurmak, Oylanmak, Oynanmak, Oynaşmak, Oynatmak, Osurtmak, Oydaşmak, Oylaşmak, Oylatmak

7 Harfli Kelimeler

Oflamak, Oğunmak, Ohlamak, Oklamak, Okramak, Okşamak, Okunmak, Okutmak, Olunmak, Oluşmak, Onanmak, Onarmak, Onaşmak, Onmamak, Onulmak, Osurmak, Otarmak, Otlamak, Oturmak, Ovulmak, Ovunmak, Ovuşmak, Oylamak, Oynamak, Oyulmak, Onatmak

6 Harfli Kelimeler

Ocumak, Okumak, Onamak, Otamak

5 Harfli Kelimeler

Oğmak, Olmak, Onmak, Ovmak, Oymak

Bazı O ile başlayan MAK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


obartılmak : abartılmak
odunlaşmak : kabalaşmak
oflamak : bezginlik, usanç, of çekmek
oğalamak : ovalamak
oğullanmak : arılar
okşamak : benzemek, andırmak, hatırlatmak, arkasını sıvamak, arkasınısıvamak, sevmek, sıvamak, sıvazlamak
olanaksızlaşmak : imkânsızlaşmak
onamak : doğru bulmak, he demek, kabul etmek, muvafakat etmek, rıza göstermek, tasdik etmek, tasvip etmek
onarmak : bozulmuş, düzeltmek, restore etmek, tamir etmek, yapmak
onaylanmak : tasdik edilmek
onmamak : iflâh olmamak
onurlandırmak : şereflendirmek, şeref vermek, teşrif etmek
ortaklaştırmak : kolektifleştirmek
oturtmak : yerleştirmek, raspalamak, tespit etmek
oturtulmak : gömülmek
ovunmak : oğunmak
oyalamak : eğlendirmek, ağzına bir parmak bal çalmak, aldatmak, avutmak, eğlemek, işgal etmek, kendini avutmak, lâfa tutmak, meşgul etmek
oyulgamak : oyulgalamak

Bazı O ile başlayan MAK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


otlatmak :

TDK:
-i Hayvanı veya sürüyü otlayabileceği bir yere götürmek, otlamaya bırakmak, otlamasını sağlamak

oyulmak :
TDK:
1. nsz Oyma işi yapılmak
"Her kelime kayaların içine oyulmuş çukurlara temel taşları gibi iniyordu." - H. S. Tanrıöver
2. Kazıklanmak

Kelime Bulma Motoru