TO ile biten kelimeler

Sonunda TO harfleri bulunan 72 adet kelime bulunuyor.Sonunda TO harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TO harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TO harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Appassionato

10 Harfli Kelimeler

Allegretto, Aşıramento, Konişmento, Konkordato, Konşimento, Parlamento

9 Harfli Kelimeler

Esperanto, Kontralto, Larghetto, Manifesto, Pizzicato, Portmanto, Radyofoto, Pitsikato

8 Harfli Kelimeler

Depozito, Kamineto, Komposto, Konçerto, Konserto, Konsulto, Libretto, Moderato, Protesto, Tonilato

7 Harfli Kelimeler

Agitato, Animato, Çimento, Hıristo, Hotanto, Iskonto, İskarto, İskonto, İspirto, Kayarto, Manyeto, Defakto

6 Harfli Kelimeler

Aristo, Avisto, Duetto, Fileto, Hristo, Kripto, Legato, Presto, Senato, Veneto, Filato

5 Harfli Kelimeler

Fisto, Getto, Gusto, Kanto, Lento, Manto, Morto, Palto, Porto, Punto, Rosto, Salto, Sirto, Şinto, Motto, Plato

4 Harfli Kelimeler

Alto, Foto, Gato, Nato, Şato, Toto, Veto

3 Harfli Kelimeler

Oto

Bazı TO ile biten kelimelerin eş anlamlıları


alto : viyola, kontralto
aristo : aristoteles
çimento : silikat
gusto : beğeni, zevk
hıristo : kazayağı
ıskonto : indirim, kırdırma, tenzilât, iskonto
iskonto : ıskonto, indirim, tenzilat, banka, kırdırma
kamineto : ispirtoluk
komposto : hoşaf
konçerto : konserto
konserto : konçerto
konşimento : konişmento
kontralto : alto
lento : boyunduruk, ağır
oto : araba, otomobil
palto : erkek terzisi, iç cep, portmanto, vestiyer
pizzicato : çimdiklemek
plato : aristokles, eflâtun, platon, yayla
portmanto : palto, raflı, askı, askılık
protesto : yersiz, yarsiz, grev, gıcırtı, ihtarname
radyofoto : fotoğraf
şato : burg
şinto : şintoizm
veneto : kuzeydoğu italya
veto : olmazlama

Bazı TO ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


alto :

TDK:
1. isim, müzik Viyola
2. Kontralto

konşimento :
TDK:
isim, ticaret Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı

legato :
TDK:
zarf, müzik Bir parçanın notalarını ara vermeden birbirine bağlayarak (söylemek veya çalmak)

TO ile biten İlçe isimleri

Varto (Muş)

TO ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kripto 32 - Yazar: Sinan Topuz

Kelime Bulma Motoru