O ile başlayan AK ile biten kelimeler

Başında O harfi bulunan ve AK ile biten 169 adet kelime bulunuyor.Başında O harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında O harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında O harfi bulunan ve AK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Olanaksızlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Olumsuzlaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Olağanlaştırmak, Olanaksızlaşmak, Oyunlaştırılmak, Onaylattırılmak

14 Harfli Kelimeler

Olgunlaştırmak, Ormanlaştırmak, Ormansızlaşmak, Ortaklaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Odaklaştırmak, Olaylaştırmak, Onurlandırmak, Oyunlaştırmak, Odaklandırmak, Olumsuzlanmak, Onaylattırmak

12 Harfli Kelimeler

Olağanlaşmak, Oluşturulmak, Orantılanmak, Oyalandırmak, Oyulgalanmak, Okullulaşmak, Onaylatılmak

11 Harfli Kelimeler

Olgunlaşmak, Onaylamamak, Oranlayarak, Orantılamak, Organlaşmak, Ormanlaşmak, Ortaklaşmak, Ortalayarak, Oyulgalamak, Oluşturtmak, Onikiparmak, Oturakalmak, Oturtturmak, Oynattırmak

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odunlaşmak, Oğlaklamak, Oğullanmak, Oğuşturmak, Okullaşmak, Okutturmak, Olamayacak, Olmazlamak, Oluklaşmak, Oluşturmak, Omuzlanmak, Onaylanmak, Onaylatmak, Onurlanmak, Oraklaşmak, Otlatılmak, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynatılmak, Oyulganmak, Ozonlaşmak, Olumlanmak, Ortalatmak, Ozanlaşmak

9 Harfli Kelimeler

Odaklamak, Okkalamak, Oku-n-mak, Okunulmak, Okutulmak, Oldulamak, Olmayacak, Olurlamak, Omuzlamak, Onarılmak, Onaylamak, Oranlamak, Orsalamak, Ortalamak, Oturulmak, Oturuşmak, Ovalanmak, Ovalatmak, Ovdurtmak, Oyalanmak, Oyulgamak, Oyumlamak, Ozonlamak, Olayazmak, Oldurtmak

8 Harfli Kelimeler

Obartmak, Oğalamak, Oğdurmak, Oklanmak, Okşanmak, Okşatmak, Oldurmak, Onartmak, Ondurmak, Ornatmak, Otalamak, Otlanmak, Otlatmak, Oturacak, Oturtmak, Ovalamak, Ovdurmak, Oyalamak, Oydurmak, Oylanmak, Oynanmak, Oynaşmak, Oynatmak, Osurtmak, Oydaşmak, Oylaşmak, Oylatmak

7 Harfli Kelimeler

Oflamak, Oğunmak, Ohlamak, Oklamak, Okramak, Okşamak, Okuncak, Okunmak, Okutmak, Olunmak, Oluşmak, Onanmak, Onarmak, Onaşmak, Onmamak, Onulmak, Osurmak, Otarmak, Otlamak, Oturmak, Ovulmak, Ovunmak, Ovuşmak, Oylamak, Oynamak, Oyulmak, Oyuncak, Onatmak

6 Harfli Kelimeler

Ocumak, Okumak, Olacak, Olanak, Olarak, Onamak, Otamak, Oturak

5 Harfli Kelimeler

Oğlak, Oğmak, Olmak, Onmak, Ortak, Otlak, Ovmak, Oymak, Oynak

4 Harfli Kelimeler

Ocak, Odak, Opak, Orak, Otak

Bazı O ile başlayan AK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


obartmak : abartmak
ocumak : ürkmek, çekinmek, korkmak
oğalamak : ovalamak
oğdurmak : ovdurmak
okşamak : benzemek, andırmak, hatırlatmak, arkasını sıvamak, arkasınısıvamak, sevmek, sıvamak, sıvazlamak
oku-n-mak : edilgen fiil
okumak : kavramak, sövmek, küfretmek, mütalaa etmek, gözden geçirmek, karıştırmak, kıraat etmek, kulüp, mütalaa
olarak : namına
oldulamak : okeylemek
olgunlaştırmak : oldurmak, pişirmek
olmazlamak : veto etmek
oluşturmak : düzmek, etmek, kurmak, meydana getirmek, peyda etmek, terkip etmek, tesis etmek, teşkil etmek, tevlit etmek, türetmek, üretmek, vermek, yapmak
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylatmak : tasdik ettirmek
onmak : hastalıktan, felâh bulmak, iflâh olmak, mes'ut olmak, salâh bulmak, şifa bulmak

Bazı O ile başlayan AK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


olağanlaşmak :

TDK:
nsz Olağan duruma gelmek

onamak :
TDK:
-i Bir işi doğru ve uygun bulmak, tasvip etmek

onulmak :
TDK:
-den Onma işine konu olmak
"Ağır ve onulmaz hastalıklar için yapılan tedavi, bir iyilik şeklinde görünse bile, azabı devam ettirmekten başka bir netice vermiyor." - İ. A. Gövsa

O ile başlayan AK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oynamak İster misin? - Yazar: P.J. Tracy
Oynamak Varken - Yazar: Ahmet Cemal

Kelime Bulma Motoru