O ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 12 harfli 64 adet kelime bulunuyor.Başında O harfi bulunan 12 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında O harfi bulunan 12 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında O harfi bulunan 12 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Observatuvar, Obskürantist, Obskürantizm, Obstrüksiyon, Odaklaştırma, Oksijenlemek, Okuryazarlık, Olağanlaşmak, Olanaksızlık, Oluşturulmak, Onaylanmamış, Onurlandırma, Orantılanmak, Ordubozanlık, Organizasyon, Organoleptik, Orgenerallik, Orkestralama, Orostopolluk, Ortakyönetim, Ortalamasına, Osmanlıcılık, Osmanlılarca, Osmanlılarda, Otobiyografi, Otoprodüktör, Otostopçuluk, Oyalandırmak, Oybirliğiyle, Oyulgalanmak, Oyunbozanlık, Oyuncakçılık, Odaklandırma, Oftalmolojik, Oksijenlenme, Okşayabilmek, Okşayıvermek, Okullulaşmak, Okunaksızlık, Olaylaştırma, Olumsuzlanma, Omurgasızlar, Onaylatılmak, Onaylattırma, Onurlandırış, Opsiyonellik, Optimizasyon, Orantısızlık, Ortaklaşalık, Otlatabilmek, Otoparkçılık, Oturtabilmek, Oturulabilme, Overlokçuluk, Oyalanabilme, Oyalayabilme, Oylayabilmek, Oynanabilmek, Oynatabilmek, Oynatımcılık, Oynatıvermek, Oynayabilmek, Oynayıvermek, Oyunlaştırma

Bazı O ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


observatuvar : gözlemevi, rasathane, gözlem evi
obskürantist : karanlıkçı
obstrüksiyon : engelleme
olanaksızlık : imkânsızlık
onaylanmamış : onaysız, tasdiksiz
onurlandırma : şereflendirme, teşrif
organizasyon : düzenleme, devlet, idare, kuruluş, kurum, teşkilât, tertip, örgüt
orostopolluk : dalavere, dolap
ortalamasına : ortalayarak
osmanlılarca : nemçe
osmanlılarda : kapı kulu, kapıkulu, mehtaplı, mehter, mektupçu, sekban
otobiyografi : öz yaşam öyküsü
oybirliğiyle : müttefikan
oyulgalanmak : birikmek, sıralanmak
oyunbozanlık : mızıkçılık
oyunlaştırma : dramatizasyon

Bazı O ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


omurgasızlar :

TDK:
isim, hayvan bilimi Omurgasız, çok hücreli hayvanlar âlemi (Protostomia)

organizasyon :
TDK:
1. isim Düzenleme
"Sonra, mal satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir." - N. Hikmet
2. Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi
3. Düzenli bir grubun üyelerinin tamamı
4. Kuruluş, kurum, teşkilat

oyulgalanmak :
TDK:
1. nsz Kumaş gelişigüzel dikilmek
2. Birikmek, sıralanmak
"Ellerinde çakal eriği sepetleri, boyalı şerbet ve gazoz şişeleriyle kalabalığın içinde oyulgalanan satıcılar..." - R. N. Güntekin

O ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kelami Sahada Estetik Yapı Organizasyon Doktora Tezi - Yazar: Erol Güngör

Kelime Bulma Motoru