MU ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında MU harfleri bulunan ve E ile biten 55 adet kelime bulunuyor.Başında MU harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında MU harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında MU harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Muhayyersümbüle

13 Harfli Kelimeler

Muvacehesinde, Muvafakatname

12 Harfli Kelimeler

Muhabbetname, Mukavelename, Muvakkithane

11 Harfli Kelimeler

Muahedename, Muahezename, Muayenehane, Muzafferane

10 Harfli Kelimeler

Muzafferce, Muzipleşme

9 Harfli Kelimeler

Mucibince, Muganniye, Muhavvile, Muhayyile, Mukaddeme, Mukaddime, Munsifane, Muslihane

8 Harfli Kelimeler

Muallime, Mudarebe, Muhabere, Muhakeme, Muharebe, Muhasebe, Muhavere, Mukabele, Mukaseme, Mukavele, Mukayese, Murakabe, Musabere, Musahabe, Mutalebe, Mutayebe, Mutezile, Muvazene, Muzahame, Muvacehe

7 Harfli Kelimeler

Muadele, Muahede, Muaheze, Muakale, Muamele, Muarefe, Muareke, Muayede, Muayene, Mumhane, Muzipçe

6 Harfli Kelimeler

Mucize

5 Harfli Kelimeler

Muare, Mukle

4 Harfli Kelimeler

Muze

Bazı MU ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


muadele : eşitlik, beraberlik, denklik, denklem
muahede : anlaşma, antlaşma, akdetmek
muaheze : kınama, paylama, ayıplama, eleştiri
muakale : kurgu
muallime : öğretmen
muamele : işlem, davranma, davranış, yol, yöntem, iz, alışveriş
muarefe : tanışma, tanışıklık
muareke : kavga, vuruşma
muayene : yoklama, araştırma, ekspertiz, sağlık muayenesi
mucibince : gereğince, uyarınca
mucize : tansık, olağanüstü, şaşırtıcı, çengşi, gengşi, tanla, tanlağı
muganniye : ses sanatkarı, şarkıcı
muhabbetname : arkadaş
muhabere : haberleşme, yazışma, iletişim
muhakeme : yargılama, uslamlama, düşünmek, beyin, kültür, usa vurma
muharebe : savaşma

Bazı MU ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


muarefe :

TDK:
isim Karşılıklı birbirini tanıma, tanışma, tanışıklık
"Sizi tanıdığım günden beri aramızda muarefenin alabileceği şekiller üstünde her gün düşünüyorum." - P. Safa

muayenehane :
TDK:
isim Hekimlerin hastalarını muayene ettikleri yer

muzafferane :
TDK:
zarf Muzafferce

MU ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Muradiye (Van)

Kelime Bulma Motoru