MU ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında MU harfleri bulunan 9 harfli 66 adet kelime bulunuyor.Başında MU harfleri bulunan 9 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında MU harfleri bulunan 9 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında MU harfleri bulunan 9 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Muahharen, Muammalık, Muasırlık, Muavinlik, Muayeneci, Mubayaacı, Mubayenet, Mucibince, Muganniye, Mugayeret, Muğlaklık, Muhaberat, Muhaceret, Muhalefet, Muhallebi, Muhammedi, Muhasamat, Muhasebat, Muhassala, Muhavvile, Muhayyile, Muhbirlik, Muhtaçlık, Muhtarlık, Muhtevalı, Mukaddema, Mukaddeme, Mukaddime, Mukarenet, Mukataalı, Mukattaat, Mukavemet, Mumaileyh, Mumlanmak, Mumlaşmak, Mumlayıcı, Mumyalama, Mundarlık, Munsifane, Murdarlık, Musandıra, Musevilik, Muslihane, Musluksuz, Muştalama, Muştulama, Mutaassıp, Mutabakat, Mutallaka, Muteberan, Mutfağını, Mutlanmak, Mutluluğa, Mutsuzluk, Muvafakat, Muvaneset, Muvasalat, Muvazaalı, Muzaheret, Muzmahill, Muadillik, Muarızlık, Muhkemlik, Muhlislik, Muşambalı, Muzgiller

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


muahharen : sonradan
muasırlık : çağdaşlık
muayeneci : araştıran
mugayeret : uymazlık, aykırılık
muğlaklık : kilitli, kapalı
muhaberat : haberleşmeler
muhaceret : göç, göçme
muhalefet : aykırılık, karşıtlık
muhallebi : süte, mahallebi
muhammedî : müslüman
muhassala : bileşke
muhavvile : dönüştürücü, transformatör
muhbirlik : ihbarcılık
muhtaçlık : malı, ihtiyaç
mukaddema : önce, evvelce, eskiden
mukaddeme : mukaddime, önsöz
mukaddime : başlangıç, mukaddeme, ön söz
mukarenet : yaklaşma, kavuşma, bitişme, yakınlık, uygunluk
mukattaât : kısaltmalar
mukavemet : dayanma, direnme, direniş, dayanırlık, direnç, dayanç, dirence, kuvvet
munsifane : insafla
musandıra : yüklük
musevîlik : yahudilik
mutaassıp : bağnaz, fanatik
mutabakat : uyuşma, anlaşma

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


muhayyile :

TDK:
isim Hayal gücü
"O andan itibaren muhayyilesi çalışmaya başlamıştı." - A. H. Tanpınar

mumlaşmak :
TDK:
nsz Bal mumu durumuna gelmek

MU ile başlayan 9 harfli İlçe isimleri

Muratpaşa (Antalya)
Musabeyli (Kilis)

MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 58: Öyle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin, ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla.
TEVBE - 81: Allah'ın Resûlüne muhalefet etmek için geri kalanlar (sefere çıkmayıp) oturmaları ile sevindiler; mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler; «bu sıcakta sefere çıkmayın» dediler. De ki: «Cehennem ateşi daha sıcaktır!» Keşke anlasalardı!.

Kelime Bulma Motoru