MU ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında MU harfleri bulunan 9 harfli 66 adet kelime bulunuyor.Başında MU harfleri bulunan 9 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında MU harfleri bulunan 9 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında MU harfleri bulunan 9 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Muahharen, Muammalık, Muasırlık, Muavinlik, Muayeneci, Mubayaacı, Mubayenet, Mucibince, Muganniye, Mugayeret, Muğlaklık, Muhaberat, Muhaceret, Muhalefet, Muhallebi, Muhammedi, Muhasamat, Muhasebat, Muhassala, Muhavvile, Muhayyile, Muhbirlik, Muhtaçlık, Muhtarlık, Muhtevalı, Mukaddema, Mukaddeme, Mukaddime, Mukarenet, Mukataalı, Mukattaat, Mukavemet, Mumaileyh, Mumlanmak, Mumlaşmak, Mumlayıcı, Mumyalama, Mundarlık, Munsifane, Murdarlık, Musandıra, Musevilik, Muslihane, Musluksuz, Muştalama, Muştulama, Mutaassıp, Mutabakat, Mutallaka, Muteberan, Mutfağını, Mutlanmak, Mutluluğa, Mutsuzluk, Muvafakat, Muvaneset, Muvasalat, Muvazaalı, Muzaheret, Muzmahill, Muadillik, Muarızlık, Muhkemlik, Muhlislik, Muşambalı, Muzgiller

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


muayeneci : araştıran
mucibince : gereğince, uyarınca
mugayeret : uymazlık, aykırılık
muğlaklık : kilitli, kapalı
muhaberat : haberleşmeler
muhaceret : göç, göçme
muhallebi : süte, mahallebi
muhammedî : müslüman
muhassala : bileşke
muhavvile : dönüştürücü, transformatör
muhayyile : düş gücü, hayal gücü, hayal gücü, imgelem
muhbirlik : ihbarcılık
muhtaçlık : malı, ihtiyaç
muhtevalı : içerikli
mukaddema : önce, evvelce, eskiden
mukaddeme : mukaddime, önsöz
mukaddime : başlangıç, mukaddeme, ön söz
mukarenet : yaklaşma, kavuşma, bitişme, yakınlık, uygunluk
mukattaât : kısaltmalar
mukavemet : dayanma, direnme, direniş, dayanırlık, direnç, dayanç, dirence, kuvvet
munsifane : insafla
musandıra : yüklük
musevîlik : yahudilik
muştulama : müjdeleme

Bazı MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mugayeret :

TDK:
isim Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık

muhbirlik :
TDK:
1. isim Muhbir olma durumu
2. Muhbirin yaptığı iş

muvafakat :
TDK:
isim Uygun görme, onama, kabul etme

MU ile başlayan 9 harfli İlçe isimleri

Muratpaşa (Antalya)
Musabeyli (Kilis)

MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bugün de Hala Açız Mutluluğa - Yazar: Walter Helmut...

MU ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 52: Her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.

Kelime Bulma Motoru