MU ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında MU harfleri bulunan 10 harfli 71 adet kelime bulunuyor.Başında MU harfleri bulunan 10 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında MU harfleri bulunan 10 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında MU harfleri bulunan 10 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Muallimlik, Muameleten, Mucrimiyet, Mugalatacı, Muhabereci, Muhabirlik, Muhacirlik, Muhafazalı, Muhafızlık, Muhasebeci, Muhasiplik, Muhassasat, Muhassenat, Muhataralı, Muhtariyet, Muhtasaran, Muhtemelen, Muhteviyat, Mujdelemek, Mukabeleci, Mukabeleli, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Mukaveleli, Mukayeseli, Mumyalamak, Mumyalanma, Mumyalaşma, Munafıklık, Munebbihat, Muntazaman, Murabahacı, Murakıplık, Murdarilik, Musahiplik, Musibetler, Muskacılık, Muştalamak, Muştulamak, Muştulanma, Mutasarrıf, Mutasavver, Mutasavvıf, Mutatabbip, Mutavassıt, Mutazallil, Mutazallim, Mutazarrır, Muteberler, Mutedillik, Mutemetlik, Mutlakiyet, Mutlulanma, Muvakkaten, Muvazeneli, Muzafferce, Muzırlaşma, Muzipleşme, Muannitlik, Muayyenlik, Muazzamlık, Muhaliflik, Muharebeci, Multimedya, Multipleks, Mumyalatma, Muşambasız, Mutabıklık, Muteberlik, Mutmainlik

Bazı MU ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


muallimlik : öğretmenlik
muameleten : mevcutsuz, şahıssız
mucrimiyet : suçluluk
muhassasat : ödenek
muhassenat : yararlı, güzel, hayırlı, işler
muhataralı : tehlikeli, korkulu
muhtariyet : özerklik, bağımsızlık, otonomi
muhtasaran : kısaca, kısaltarak
muhteviyat : içindekiler, içerik
mujdelemek : muştulamak
mukayeseli : karşılaştırmalı
munebbihat : uyarıcılar, münebbihler
murabahacı : tefeci
murakıplık : denetçilik
murdarilik : omurilik
musibetler : fecayi, mesâib, rezaya
muştulamak : olayın, mujdelemek, müjdelemek, tebşir etmek
muştulanma : müjdelenme
mutasavver : düşünülmüş, tasarlanmış
mutasavvıf : sofi
mutavassıt : aracı, orta, ortalama
mutazallil : gölgeli
mutazallim : sızlanan
muteberler : muteberan
mutedillik : ılımanlık, ılımlılık
muzafferce : muzafferane

Bazı MU ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


muallimlik :

TDK:
isim Öğretmenlik
"Yedek subay yetiştiren Levazım Mektebinde muallimlik yaptım." - B. Felek

muhabirlik :
TDK:
1. isim Muhabir olma durumu
"Diyarbakır da İstanbul gazetelerine parasız muhabirlik eden uygar ve zeki bir genç tanımıştım." - H. E. Adıvar
2. Muhabirin görevi

mukadderat :
TDK:
isim Yazgı
"Ben öyle istiyorum. Mukadderat denilen büyük kuvvet öyle istiyor." - A. Gündüz

MU ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Muş Merkez (Muş)

Kelime Bulma Motoru