KAT ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında KAT harfleri bulunan ve K ile biten 71 adet kelime bulunuyor.Başında KAT harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KAT harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında KAT harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Katmerleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Katlantısızlık

13 Harfli Kelimeler

Katılaştırmak, Katışıksızlık, Kataloglatmak, Katıştırılmak, Katlanabilmek, Katlayabilmek, Katledebilmek

12 Harfli Kelimeler

Katalizlemek, Kataloglamak, Katlanamamak, Katlandırmak, Katmanlaşmak, Katmerleşmek, Katranlanmak, Katedebilmek, Katılabilmek, Katılımcılık, Katılıvermek, Katışıklılık, Katlettirmek, Katmerlenmek, Katranlatmak

11 Harfli Kelimeler

Katarlanmak, Katırlaşmak, Katıştırmak, Katkılanmak, Katlanılmak, Katledilmek, Katmercilik, Katrancılık, Katranlamak, Kataklastik, Katıksızlık, Katkısızlık

10 Harfli Kelimeler

Kataleptik, Katarlamak, Katıklamak, Katılaşmak, Katılmamak, Katırcılık, Katışıklık, Katileşmek, Katoliklik, Katolunmak, Katabilmek, Katıvermek, Katkılılık

9 Harfli Kelimeler

Katalitik, Kategorik, Katıltmak, Katlanmak, Katlatmak, Katletmek

8 Harfli Kelimeler

Katafalk, Katetmek, Katılmak, Katımlık, Katırlık, Katışmak, Katillik, Katipıik, Katiplik, Katlamak

7 Harfli Kelimeler

Katılık, Katışık, Katolik

6 Harfli Kelimeler

Katmak, Katrak

5 Harfli Kelimeler

Katık

Bazı KAT ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


katalitik : tezgensel
katalizlemek : tezgenlemek
katık : zeytin, ayran
katılaşmak : pekişmek, pekleşmek, sertleşmek
katılaştırmak : pekiştirmek
katılık : acımasız, berklik, salâbet, tokalıg
katılmamak : çekilmek, inzimam etmek
katırlaşmak : inatlaşmak
katırlık : inatçı, ınatçı
katışık : karışık, karma, mahlût, ç ç, çe, gayri safi, gayrisafi, melez
katışıksızlık : arılık
katıştırmak : mezcetmek
kâtipıik : yazmanlık
kâtiplik : sekreterlik, yazmanlık, kitabet
katlamak : kâğıt, bükmek, devşirmek
katlanamamak : çekememek, dayanamamak, yüreği götürmemek, yüreği kaldırmamak, zora gelememek
katlanmak : boyun eğmek, bükülmek, çekilmek, çekmek, dişini sıkmak, dürülmek, götürmek, hazmetmek, ihtiyar etmek, kaldırmak, sabretmek

Bazı KAT ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kategorik :

TDK:
1. sıfat Kesin, açık
2. zarf Kesinlikle, şartsız olarak

katırlık :
TDK:
isim İnatçı, huysuz olma durumu

katillik :
TDK:
isim Katil olma durumu

KAT ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


İNSAN - 2: Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.
MÜ'MİNUN - 20: Tûr-i Sînâ'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytin) verir.

Kelime Bulma Motoru