İL ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında İL harfleri bulunan ve K ile biten 93 adet kelime bulunuyor.Başında İL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İL harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

İlişkilendirebilmek

17 Harfli Kelimeler

İlgilendirebilmek

16 Harfli Kelimeler

İliştirilebilmek

15 Harfli Kelimeler

İlişkilendirmek

14 Harfli Kelimeler

İlkelleştirmek, İlerletebilmek, İlerleyebilmek, İletişimsizlik, İlgilenebilmek, İliştirebilmek, İliştirivermek

13 Harfli Kelimeler

İlahlaştırmak, İlgilendirmek, İltihaplanmak, İlahiyatçılık, İletilebilmek, İletişimcilik, İletişimlilik, İlkeleştirmek

12 Harfli Kelimeler

İlgilenmemek, İlginçleşmek, İlişkisizlik, İliştirilmek, İltimasçılık, İlintisizlik, İlişiksizlik, İltizamcılık

11 Harfli Kelimeler

İlintilemek, İlkelleşmek, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İletebilmek, İlintililik, İlişiklilik, İlişivermek, İlişkililik

10 Harfli Kelimeler

İlaçlanmak, İlaçsızlık, İlahlaşmak, İlericilik, İlerletmek, İletkenlik, İlgilenmek, İlgisizlik, İliklenmek, İlişkinlik, İliştirmek, İlkelcilik, İlkeleşmek, İllegallik, İlmeklemek, İlmiklemek, İlkesellik, İlletlilik

9 Harfli Kelimeler

İlaçlamak, İlancılık, İlerlemek, İletilmek, İletişmek, İlgilemek, İlgililik, İlginçlik, İlikçilik, İliklemek, İlimcilik, İlişilmek, İlkecilik, İlmiahlak, İlişiklik

8 Harfli Kelimeler

İlanıaşk, İlginlik, İlhanlık, İlkellik, İlkörnek

7 Harfli Kelimeler

İlaçlık, İlenmek, İlerlek, İletmek, İlgilik, İlinçak, İlişmek, İltihak, İltisak, İlmilik

6 Harfli Kelimeler

İlinek, İlişik, İlklik

5 Harfli Kelimeler

İlmek, İlmik, İlhak

4 Harfli Kelimeler

İlik, İlek

3 Harfli Kelimeler

İlk

Bazı İL ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ilâçlık : ilâç, ılâç
ilerlek : ilerlemiş, ılerlemiş
iletmek : götürmek, ulaştırmak, nakletmek, ısı, dağıtmak, getirmek, vermek, yansıtmak, yetiştirmek
ilgilendirmek : elverişli, ait olmak, alâkadar etmek, alâkalandırmak, enterese etmek, ırgalamak, taallûk etmek
ilgilenmek : alâkalanmak, uğraşmak, alâkadar olmak, aşinalık göstermek, bakmak, devreye girmek, iltifat etmek, iştigal etmek, karışmak, raci olmak, tınmak, yanaşmak
ilgilik : relatif
ilginçlik : enteresanlık
ilginlik : affinity
ilgisizlik : aldırmazlık, alâkasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî, soğukluk
ilhanlık : imparatorluk
ilik : giysilerin
iliklemek : düğmelemek
ilimcilik : bilimcilik, ilimci
ilinçak : salıncak
ilişik : eklenmiş, bağlanmış, merbut, iliştirilmiş

Bazı İL ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


iletkenlik :

TDK:
isim İletken olma durumu

ilsizleşmek :
TDK:
nsz Yurtsuz, vatansız kalmak

Kelime Bulma Motoru