F ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 8 harfli 60 adet kelime bulunuyor.Sonunda F harfi bulunan 8 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda F harfi bulunan 8 harfli kelimeler listesine ya da sonu Sonunda F harfi bulunan 8 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Aperitif, Apostrof, Barograf, Batiskaf, Bertaraf, Biblisof, Biyograf, Dedektif, Defansif, Demograf, Detektif, Direktif, Ehlikeyf, Etnograf, Faktitif, Feylesof, Fonograf, Fotoğraf, İstihdaf, İstihfaf, İstihlaf, İstikşaf, İstinkaf, Kognitif, Kolektif, Koregraf, Maalesef, Muhtelif, Muntasıf, Musannif, Mustazaf, Muttasıf, Muvazzaf, Müceffif, Mükellef, Münharif, Münkesif, Münkeşif, Müreddef, Müşerref, Müteksif, Nomograf, Normatif, Objektif, Palyatif, Paragraf, Portatif, Primitif, Santrhaf, Selektif, Takigraf, Takograf, Tasarruf, Tasavvuf, Tekellüf, Teşerrüf, Tevakkuf, Topoğraf, İnovatif

Bazı F ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akuzatif : belirtme durumu
aperitif : açar, ön içki
apostrof : kesme işareti
barograf : yükseltiyazar, yükseklikölçer
bertaraf : kaldırılmış, giderilmiş
biblisof : kitapbilir
defansif : savunmalı
demograf : nüfus bilimci
detektif : dedektif, hafiye, polis hafiyesi
direktif : yönerge, talimat
etnograf : budunbetimci, budun betimci
feylesof : filozof
fonograf : gramofon, sesyazar, pikap
fotoğraf : görüntüyü, fotoğrafçılık, foto, akyaprak, albüm, belge, gösterici, kılık, moturaf, radyofoto, resim, suret, telefotografi
istihdaf : amaçlama
istihfaf : küçümseme, hafifseme, yeğniseme
istikşaf : araştırma, açınsama
koregraf : koreograf
muntasıf : yarı, orta, nısf
musannif : sınıflandıran, yazar, klâsör, sıralaç
mustazaf : ezilmiş

Bazı F ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


aperitif :

TDK:
1. isim Ön içki
"Hatta öğle yemeğinden önce birer aperitif alsak daha iyi olmaz mı?" - R. H. Karay
2. Yemek öncesinde yenen çerez vb. yiyecek

direktif :
TDK:
isim Yönerge

objektif :
TDK:
1. sıfat, felsefe Nesnel, subjektif karşıtı
"Bunu ben objektif bir haber diye yazıyorum." - N. Hikmet
2. isim, fizik Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemi
"Fotoğrafta, annemle babamın objektife bakışlarından, onu kendilerine çeviren kimseden hoşlandıkları anlaşılıyor." - A. Ağaoğlu

F ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Özel Dedektif - Yazar: Chi Wei - Jan
Dedektif Auguste Dupin Öyküleri - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Edgar Allan Poe
Çift Taraflı Bir Dedektif Hikâyesi - Yazar: Mark Twain
Dedektif Aristoteles - Yazar: Margaret Doody
Dedektif Auguste Dupin Öyküleri - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Edgar Allan Poe
Maalesef Aklımda Kaldınız - Yazar: İsmail Çınar
Son Dedektif - Yazar: Robert Crais
Seni Anca Anladım Müşerref Hanım Teyze - Yazar: Selah Özakın

Kelime Bulma Motoru