FL ile başlayan kelimeler

Başında FL harfleri bulunan 50 adet kelime bulunuyor.Başında FL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında FL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında FL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Flamangiller

10 Harfli Kelimeler

Flüoresans

9 Harfli Kelimeler

Flamanlar, Flitlemek, Floresans, Flüoresan, Flüorışıl, Flütçülük

8 Harfli Kelimeler

Flamanca, Flitleme, Floresan, Flüorışı, Flamingo, Florışıl

7 Harfli Kelimeler

Flamacı, Flambaj, Flandra, Flauner, Flegmon, Flurcun, Flüorit, Flüorür, Florışı

6 Harfli Kelimeler

Flaman, Flanel, Flaşör, Flavta, Flebit, Flibit, Florin, Florya, Flütçü, Flambe, Florit, Florür

5 Harfli Kelimeler

Fleol, Flora, Flori, Flöre, Flört, Flüor, Flama

4 Harfli Kelimeler

Flam, Flit, Flok, Flor, Floş, Flüt, Flaş

3 Harfli Kelimeler

Flu

Bazı FL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


flâm : emniyet kilidi
flama : bayrakçık
flâma : mühendislerin, alev
flâmanca : hollanda
flambaj : boyun
flamingo : flaman kuşu
flâmingo : leyleksilerden, pembe
flaş : çakıntı, çakar, çarpıcı, ünlü, gözde, ışıltı, parıltı
flâş : gösterişe
flauner : aylak, rahat
flâvta : flüt
flebit : filibit, flibit
fleol : buğdaygillerden
flibit : flebit
flit : sinek
flor : flüor, f
flora : bitey, bitki örtüsü
floresan : flüoresan
floresans : flüoresans
florin : gulden
florya : flurya
floş : selülozdan, yapay, parlak
flört : oynaş, korte
flûrcun : kocabaş
flüor : 265, flor
flüoresan : flüorışıl, floresan, ışınır
flüoresans : flüorışı, floresans, ışınırlık
flüorışı : flüoresans
flüorışıl : flüoresan
flüt : flâvta

Bazı FL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


fleol :

TDK:
isim, bitki bilimi Çayır otu (Pheleum pratense)

Kelime Bulma Motoru