F ile başlayan MAK ile biten kelimeler

Başında F harfi bulunan ve MAK ile biten 97 adet kelime bulunuyor.Başında F harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında F harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında F harfi bulunan ve MAK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Faturalandırılmak

16 Harfli Kelimeler

Fransızlaştırmak, Faydalandırılmak

15 Harfli Kelimeler

Farklıdavranmak, Farklılaştırmak, Faydasıdokunmak, Fırsatıkaçırmak, Fırsatınıbulmak, Faturalandırmak

14 Harfli Kelimeler

Faydalandırmak, Ferahlandırmak, Fiyatlandırmak, Facialaştırmak, Fazlalaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Farksızlaşmak, Faydalanılmak, Fenalaştırmak, Filozoflaşmak, Firavunlaşmak, Fotoğraflamak, Fransızlaşmak

12 Harfli Kelimeler

Farklılaşmak, Faydalıolmak, Faydasıolmak, Fettanlaşmak, Fısfıslanmak, Fışkırtılmak, Faturalatmak, Fısfıslatmak, Formatlatmak, Fosfatlatmak

11 Harfli Kelimeler

Facialaşmak, Façasıolmak, Farklıolmak, Faturalamak, Faydalanmak, Fazlalaşmak, Ferahlanmak, Ferahlatmak, Fesholunmak, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fısfıslamak, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fiyatlanmak, Fokurdatmak, Formatlamak, Fosfatlamak, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fıştaklamak, Fokuslanmak

10 Harfli Kelimeler

Fariğolmak, Fenalaşmak, Ferahlamak, Fıkırdamak, Fırçalamak, Fırınlamak, Fırttırmak, Fısıldamak, Fışıldamak, Fışırdamak, Fışkılamak, Fışkırtmak, Fokurdamak, Fosurdamak, Foşurdamak, Fakslatmak, Fokuslamak

9 Harfli Kelimeler

Fakslamak, Feyzalmak, Fıçılamak, Fırlatmak, Fıslanmak, Fışkırmak, Fıttırmak, Foslatmak, Fesholmak, Fıslatmak

8 Harfli Kelimeler

Faşolmak, Fıkramak, Fırlamak, Fıslamak, Fışlamak, Fişaçmak, Foslamak

7 Harfli Kelimeler

Farımak

Bazı F ile başlayan MAK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


fakslamak : belgeçerlemek
farklıdavranmak : ayrıtutmak
farklıolmak : başka olmak
faşolmak : açıklanmak
faydalanılmak : yararlanılmak
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
ferahlamak : sıkıntısı, tasasıdağılmak, genişlemek, açılmak, ferah bulmak, gözü gönlü açılmak, hava almak, içi açılmak, içini dökmek, inşirah bulmak, nefes almak, su serpilmek
ferahlandırmak : ferahlamasısağlanmak
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
fesholunmak : dağılmak
feyzalmak : etkilenmek, olgunlaşmak
fıkırdamak : cilvelenmek
fırsatıkaçırmak : elden kaçmak
fırsatınıbulmak : biçimine getirmek
fırttırmak : çıldırmak, delirmek, fıttırmak
fısfıslanmak : koku
fışkırtılmak : fışkırmasısağlanmak
fışkırtmak : fışkırmasınısağlamak, püskürtmek
fıttırmak : fırttırmak
firavunlaşmak : kötü
fişaçmak : fişlemek
fiyatlandırmak : fiyatlandırmak, fiyatınıbelirtmek
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fokurdatmak : fokurdamasınısağlamak
foslatmak : birini, utandırmak, mahçup etmek
fotoğraflamak : görüntülemek

Bazı F ile başlayan MAK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


farklılaştırmak :

TDK:
-i Farklı duruma getirmek

fıkırdamak :
TDK:
1. nsz Fıkır fıkır kaynamak
2. Cilvelenmek
"Ben kapıdan çıkarken iki genç fıkırdayarak arkamdan bakıyor." - Y. Z. Ortaç

fırınlanmak :
TDK:
nsz Fırına konulmak veya fırında kurutulmak
"Üstüne konulan tandır oturağı çok kalın ve çok sağlam tahtadan fırınlanarak yapılmıştı." - A. Kutlu

F ile başlayan MAK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 196: Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır.

Kelime Bulma Motoru