F ile başlayan AK ile biten kelimeler

Başında F harfi bulunan ve AK ile biten 112 adet kelime bulunuyor.Başında F harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında F harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında F harfi bulunan ve AK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Faturalandırılmak

16 Harfli Kelimeler

Fransızlaştırmak, Faydalandırılmak

15 Harfli Kelimeler

Farklıdavranmak, Farklılaştırmak, Faydasıdokunmak, Fırsatıkaçırmak, Fırsatınıbulmak, Faturalandırmak

14 Harfli Kelimeler

Faydalandırmak, Ferahlandırmak, Fiyatlandırmak, Facialaştırmak, Fazlalaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Farksızlaşmak, Faydalanılmak, Fenalaştırmak, Filozoflaşmak, Firavunlaşmak, Fotoğraflamak, Fransızlaşmak

12 Harfli Kelimeler

Farklılaşmak, Faydalıolmak, Faydasıolmak, Fettanlaşmak, Fısfıslanmak, Fısıldayarak, Fışkırtılmak, Fokurdayarak, Foşurdayarak, Faturalatmak, Fısfıslatmak, Formatlatmak, Fosfatlatmak

11 Harfli Kelimeler

Facialaşmak, Façasıolmak, Farklıolmak, Faturalamak, Faydalanmak, Fazlalaşmak, Ferahlanmak, Ferahlatmak, Fesholunmak, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fısfıslamak, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fiyatlanmak, Fokurdatmak, Formatlamak, Fosfatlamak, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fıştaklamak, Fokuslanmak

10 Harfli Kelimeler

Fariğolmak, Fenalaşmak, Ferahlamak, Fıkırdamak, Fırçalamak, Fırınlamak, Fırttırmak, Fısıldamak, Fışıldamak, Fışırdamak, Fışkılamak, Fışkırtmak, Fokurdamak, Fosurdamak, Foşurdamak, Fakslatmak, Fokuslamak

9 Harfli Kelimeler

Fakslamak, Feyzalmak, Fıçılamak, Fırlatmak, Fıslanmak, Fışkırdak, Fışkırmak, Fıttırmak, Foslatmak, Fesholmak, Fıslatmak

8 Harfli Kelimeler

Faşolmak, Ferahnak, Fıkırdak, Fıkramak, Fırfılak, Fırıldak, Fırlamak, Fıslamak, Fışlamak, Fişaçmak, Fokurdak, Foslamak

7 Harfli Kelimeler

Farımak

6 Harfli Kelimeler

Fırlak

5 Harfli Kelimeler

Felak, Firak

4 Harfli Kelimeler

Frak, Fuak

3 Harfli Kelimeler

Fak

Bazı F ile başlayan AK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


fak : tuzak, kapan
farklıdavranmak : ayrıtutmak
farklılaşmak : ayrımlılaşmak, ayrımlaşmak
faydalandırmak : yararlandırmak
faydalıolmak : yararlıolmak
faydasıolmak : yararlıolmak
felak : tomruk, falaka
ferahlamak : sıkıntısı, tasasıdağılmak, genişlemek, açılmak, ferah bulmak, gözü gönlü açılmak, hava almak, içi açılmak, içini dökmek, inşirah bulmak, nefes almak, su serpilmek
ferahlandırmak : ferahlamasısağlanmak
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
feyzalmak : etkilenmek, olgunlaşmak
fıkırdak : cilveli, yelli
fıkırdamak : cilvelenmek
fıkramak : ekşimek, bozulmak, fışlamak
fırçalamak : fırça çekmek
fırıldak : fırdöndü, dolap, düzen, hile, fırfılak
fırsatıkaçırmak : elden kaçmak
fırsatınıbulmak : biçimine getirmek
fısfıslamak : koku
fışkırtmak : fışkırmasınısağlamak, püskürtmek
firak : ayrılış, ayrılık, çözelti
firavunlaşmak : kötü

Bazı F ile başlayan AK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fakslamak :

TDK:
-i Belgegeçerlemek, belgeçlemek

fenalaşmak :
TDK:
1. nsz Kötü bir duruma girmek
"İş fenalaştı."
2. Hastanın durumu ağırlaşmak
3. Ansızın bayılacak gibi olmak
"Kendisini tam Cemile nin karşısında görünce fenalaştı." - M. C. Kuntay

Kelime Bulma Motoru