F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.Başında F harfi bulunan 11 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında F harfi bulunan 11 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında F harfi bulunan 11 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


faaliyetler : ameliyat
fabrikasyon : yapım
façasıolmak : havalı
fakirleşmek : yoksullaşmak
farklılaşma : ayrımlaşma
farklıolmak : başka olmak
farmasonluk : masonluk
faydalanmak : yararlanmak, müstefit olmak
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
fazlalıklar : zevaid
feldmareşal : alman, avusturya, ingiliz
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
fertiklemek : sıvışmak
feshedilmek : kapatılmak, dağıtılmak, lâğvedilmek
fesholunmak : dağılmak
fevkalbeşer : insanüstü
feylosofluk : filozofluk
fındıkçılık : cilveli
fırçalanmak : temizlenmek
fırınlanmış : fırınlı
fısfıslamak : koku
fısıldayıcı : suflör
fidyeinecat : kurtulmalık, fidye
fiilimsiler : eylemsiler
fitillenmek : kızdırılmak, kışkırtılmak
fizyoterapi : fizik tedavisi
formaliteci : biçimci, şekilci, şekilperest, formalist
fototaktizm : fototaksi, ışığa göçüm

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fakirleşmek :

TDK:
nsz Yoksullaşmak

felfellemek :
TDK:
1. nsz Eski canlılığını yitirmek
2. Afallamak, şaşırmak
3. Dönen, hareket eden bir cisim, durmadan önce hızını yitirmek

fısfıslamak :
TDK:
-i Koku, ilaç vb. sıvıları püskürtmek

Kelime Bulma Motoru