EV ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında EV harfleri bulunan ve K ile biten 55 adet kelime bulunuyor.Başında EV harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında EV harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında EV harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Evrenselleştirebilmek

19 Harfli Kelimeler

Evrenselleştirilmek

18 Harfli Kelimeler

Evcilleştirebilmek, Evrenselleşebilmek

17 Harfli Kelimeler

Evrenselleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Evcilleştirilmek

15 Harfli Kelimeler

Evlendirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Evcilleştirmek, Evrenselleşmek

13 Harfli Kelimeler

Evlendirilmek, Evrendeşçilik, Evrenselcilik

12 Harfli Kelimeler

Evlenebilmek

11 Harfli Kelimeler

Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evrensellik, Evhamsızlık, Evirebilmek, Evlatsızlık

10 Harfli Kelimeler

Evinlenmek, Evleklemek, Evrimcilik, Evcimenlik, Evhamlılık, Evlenilmek

9 Harfli Kelimeler

Evecenlik, Evetlemek, Evliyalık

8 Harfli Kelimeler

Evcillik, Evelemek, Evirtmek, Evlenmek, Evdeşlik, Evlatlık, Evrilmek, Evsizlik, Evvellik

7 Harfli Kelimeler

Evcilik, Evcimik, Evermek, Evirmek, Evirtik, Evlilik, Evrişik, Evsemek

6 Harfli Kelimeler

Evelik

5 Harfli Kelimeler

Evcek, Evcik, Evlek, Evlik, Evmek, Evrak, Evrik

Bazı EV ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


evcek : evce
evcik : küçük
evcilik : çocukların
evcilleşmek : ehlîleşmek, alışmak
evcilleştirilmek : ehlîleştirilmek
evcilleştirmek : ehlîleştirmek
evcimik : ekonomist, muktesit
evecenlik : acelecilik
evelik : ekşimcek, efelek, kıvırcık labada, yabani pazı
evermek : evlendirmek
evhamlanmak : kuşkulanmak, vehmetmek
evirmek : döndürmek, çevirmek, yapısınıdeğiştirmek, aksetmek, taklip etmek
evlatlık : tunguç, tungut
evlâtlık : beslengi
evlek : tarlanın, mandal, maşala
evlendirmek : baş göz etmek, başgöz etmek, evermek, yapmak
evlenmek : baş göz olmak, başgöz olmak, dünya evine girmek, ev açmak, güveyi girmek, izdivâc, izdivaç etmek, kocaya gitmek, koltuğa girmek, köşeye oturmak, teehhül etmek, tezevvüç etmek, varmak, yuva kurmak, yuva yapmak
evlik : hanelik
evlilik : başgöz, dünya evi

Bazı EV ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


evcilik :

TDK:
isim Genellikle kız çocuklarının ev işlerini örnek alarak oynadıkları oyun
"Tepede ev yerine evcilik oynayan ufacık bir kız gördüler." - L. Tekin

evirmek :
TDK:
1. -i Döndürmek, çevirmek
2. Yapısını değiştirmek, taklip etmek

evirtik :
TDK:
sıfat, fizik, kimya Evirtime uğramış

EV ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 229: Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.
FURKAN - 54: Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
NİSA - 6: Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.

Kelime Bulma Motoru