ELE ile başlayan ile biten kelimeler

Başında ELE harfleri bulunan ve ile biten 133 adet kelime bulunuyor.Başında ELE harfleri bulunan ve ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ELE harfleri bulunan ve ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında ELE harfleri bulunan ve ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

20 Harfli Kelimeler

Elektroensefalografi

19 Harfli Kelimeler

Elektroansefalogram, Elektrokardiyografi, Elektroensefalograf, Elektroensefalogram

18 Harfli Kelimeler

Elektriklendirilme, Elektrodinamometre, Elektrokardiyograf, Elektrokardiyogram

17 Harfli Kelimeler

Elektriklendirmek, Elektromanyetizma, Elektronegativite

16 Harfli Kelimeler

Elektriklendirme, Elektromanyetizm, Elektrometalürji, Elektroradyoloji, Elektrobiyolojik, Eleştirilebilmek

15 Harfli Kelimeler

Elektrifikasyon, Elektrobiyoloji, Elektromanyetik, Elektromıknatıs, Elektronikçilik, Eleştirilebilme

14 Harfli Kelimeler

Elektriklenmek, Elektrodinamik, Elektrodiyaliz, Elektronegatif, Elektropozitif, Eleştirimcilik, Eleştirmecilik, Elektriksizlik, Elektrokaplama, Elektromekanik, Eleştirisellik

13 Harfli Kelimeler

Elektrikçilik, Elektriklemek, Elektriklenme, Elektrostatik, Elektroteknik, Eleştiricilik, Eleştirmenlik

12 Harfli Kelimeler

Elebaşıolmak, Elektrikleme, Elektrogitar, Elektrokimya, Elektrometre, Elektromobil, Elektromotor, Elektronikçi, Eleştirilmek, Elemansızlık, Eleştirellik

11 Harfli Kelimeler

Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Elektronsuz, Eleştiriliş, Eleştirisel, Eleştiriyel, Eleyebilmek

10 Harfli Kelimeler

Elebaşılık, Elektrikçi, Elektrikli, Elektrofil, Elektrofon, Elektrojen, Elektrolit, Elektroliz, Elektronik, Elektrosaz, Elektroşok, Eleştirici, Eleştirili, Eleştirmek, Eleştirmen, Elektronlu, Elemsizlik, Eleyebilme

9 Harfli Kelimeler

Eleddirik, Elekçilik, Elektirik, Elektriği, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Elezerlik, Eleklemek, Elemansız, Eleştiriş

8 Harfli Kelimeler

Elektrik, Elektron, Elektrot, Eleştiri, Elekleme, Elemanlı, Elemesiz

7 Harfli Kelimeler

Elebaşı, Eleklik, Elektro, Element, Elemler, Elemsiz, Elenmek, Elenmiş, Eleşmek, Elemeli, Eletmek

6 Harfli Kelimeler

Elekçi, Eleman, Elemek, Elemge, Elemli, Elence, Elenme, Elenti, Elerki, Elezer, Eleniş, Elense, Eletme, Eleyiş

5 Harfli Kelimeler

Eleji, Eleme, Elemi

4 Harfli Kelimeler

Elek, Elem, Elez

Bazı ELE ile başlayan ile biten kelimelerin eş anlamlıları


elebaşıolmak : baştutmak
eleddirik : elektirik
elek : kıl, kasnakçı
elektrifikasyon : elektriklendirme, elektriklendirilme, kıvıllandırma
elektriği : balıkçı barınağı
elektriklendirilme : elektrifikasyon
elektriklendirme : elektrifikasyon
elektrikli : ırgat, lokomotif
elektrodinamik : kıvıldevimbilim
elektrokimya : kıvılkimya
elektroliz : kıvılkesim
elektroloji : elektrik
elektromanyetizm : kıvılmıknatıslık
elektroskop : yükgözler
elem : acı, üzüntü, dert, keder
elemi : elemsiz
elemsiz : elemi, üzüntüsü
elenmek : seçilmek, süzülmek
eleştiri : tenkit, kritik, sınama, yargılama, muaheze
eleştirme : tenkit, kritik
eleştirmek : ıcığını cıcığını çıkarmak, kritik etmek, söylenmek, tenkit etmek, yermek
eleştirmen : değerlendiren, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit, kritikçi, eleştirici, kritik
eleştirmenlik : eleştiricilik, münekkitlik

Bazı ELE ile başlayan ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


element :

TDK:
isim, kimya Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde
"Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."

eleştiricilik :
TDK:
1. isim İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması, eleştirimcilik, kritisizm
2. felsefe Kant ın akıl ve bilginin sınırını ve imkânlarını tespit etmek için özellikle dogmacılığın ve şüpheciliğin karşısına koyduğu felsefe yöntemi, eleştirimcilik, kritisizm

ELE ile başlayan ile biten İlçe isimleri

Eleşkirt (Ağrı)

ELE ile başlayan ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Elektronik Mektup - Yazar: Ozan Öztepe
Aşkın Dört Element Hali - Yazar: Zafer Ercan
Element Efendisi Mar - Yazar: Esra Avgören

Kelime Bulma Motoru