DO ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında DO harfleri bulunan 7 harfli 92 adet kelime bulunuyor.Başında DO harfleri bulunan 7 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DO harfleri bulunan 7 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında DO harfleri bulunan 7 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Dobruca, Dodurga, Dogmacı, Doğacak, Doğalcı, Doğancı, Doğmaca, Doğrama, Doğruca, Doğrucu, Doğrulu, Doğrusu, Doğudan, Doğumlu, Doğuran, Doğurgu, Doğurma, Doğuruş, Doğusal, Doktora, Doktoru, Doktrin, Dokumak, Dokuman, Dokunaç, Dokunak, Dokunan, Dokunca, Dokunma, Dokuntu, Dokunum, Dokunuş, Dokutma, Dokuyuş, Dokuzar, Dokuzlu, Doküman, Dolamak, Dolamık, Dolanan, Dolanca, Dolandı, Dolanım, Dolanış, Dolanma, Dolantı, Dolapçı, Dolaşan, Dolaşık, Dolaşım, Dolaşma, Dolayım, Dolaylı, Dolgucu, Dolgulu, Dolomit, Dolukma, Doluluk, Dolunay, Doluşma, Domalan, Domalıç, Domalış, Domalma, Domates, Donamak, Donanım, Donanma, Donatan, Donatım, Donatış, Donatma, Donatur, Dopdolu, Dostane, Dostlar, Dostluk, Dostsuz, Doyulma, Doyumlu, Doyunma, Doyuran, Doyurma, Doyuruş, Doyuşma, Dokusuz, Dolamaç, Dolanlı, Dolaplı, Dolayış, Dolmacı, Donanış

Bazı DO ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


dobruca : gagavuz
doğalcı : natüralist
doğancı : tuğançı
doğrama : pencere, dolap, aliminyum doğramacı
doğruca : dolaşmayarak, direkt, doğru
doğudan : doğulu, toğul
doğumlu : tevellütlü
doğurma : tevlit, vaz'ıhamil, vazıhamil
doktoru : camanbay
doktrin : öğreti
dokunaç : dokunmaya
dokuntu : kontak
dokunum : soğukluk, sertlik, lâmise
dokunuş : temas, dokunak, tuşe
doküman : belge, vesika, dokuman, döküman
dolanım : tedavül, sirkülâsyon, dolaşım
dolantı : alan, sarmal
dolapçı : hileci, düzenci
dolaşan : sağîr
dolaşma : cevelân, devir, dönü, tur
dolayım : araç, vasıta
dolgucu : taş
dolgulu : doldurulmuş
domalan : keme, yer mantarı
domalıç : tümsekli, fırlak
domates : patlıcangillerden

Bazı DO ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


dogmacı :

TDK:
sıfat Dogmacılık yanlısı olan, inakçı

doluluk :
TDK:
isim Dolu olma durumu
"İçimde bir boşlukla karmakarışık bir doluluk boğazlaşıyor." - A. Gündüz

dopdolu :
TDK:
sıfat Büsbütün dolu

DO ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Dodurga (Çorum)
Domaniç (Kütahya)

DO ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Genç Doktora Mektuplar - Yazar: Perri Klass
Kelami Sahada Estetik Yapı Organizasyon Doktora Tezi - Yazar: Erol Güngör
Birlikten Kuvvet Doğuran Başkan, İsmail Hakkı Dokuzlu - Yazar: İsmail Hakkı...

DO ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜCADELE - 22: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır.
BAKARA - 254: Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir.
İBRAHİM - 31: İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, kendisinde ne alış-veriş, ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Kelime Bulma Motoru