DOL ile başlayan kelimeler

Başında DOL harfleri bulunan 142 adet kelime bulunuyor.Başında DOL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DOL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DOL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dolaylıanlatmak, Dolandırabilmek, Dolaştırabilmek, Dolgunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dolandırıcılık, Dolandırabilme, Dolaştırabilme, Doldurtabilmek, Dolgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Dolandırılmak, Dolaştırılmak, Doldurabilmek, Doldurtabilme, Dolduruşçuluk, Dolduruvermek

12 Harfli Kelimeler

Dolandırarak, Dolandırılış, Dolandırılma, Dolaşmayarak, Dolaştırılma, Dolgunlaşmak, Dolanabilmek, Dolanıvermek, Dolaşabilmek, Dolaşıvermek, Dolayabilmek, Doldurabilme, Doldurboşalt, Dolduruverme

11 Harfli Kelimeler

Dolambaçsız, Dolandırıcı, Dolandırmak, Dolaştırmak, Dolayısıyla, Dolayısiyle, Doldurulmak, Doldurulmuş, Dolgunlaşma, Dolikosefal, Dolmuşçuluk, Dolanabilme, Dolanıverme, Dolaşabilme, Dolaşıverme, Dolayabilme, Dolaysızlık

10 Harfli Kelimeler

Dolambaçlı, Dolamlılar, Dolandırcı, Dolandırış, Dolandırma, Dolaşıklık, Dolaşıksız, Dolaşılmak, Dolaştırma, Doldurtmak, Doldurulma, Dolumlamak, Dolabilmek, Dolapçılık, Dolaylılık, Dolduruşçu, Dolmacılık, Doludizgin, Doluvermek

9 Harfli Kelimeler

Dolanarak, Dolaşarak, Dolaşılma, Dolaşmaya, Dolaylama, Dolaylıca, Doldurmak, Doldurtma, Dolgunluk, Dolabilme, Doluverme

8 Harfli Kelimeler

Dolaksız, Dolambaç, Dolangaç, Dolanmak, Dolaşmak, Dolaylık, Dolaysız, Doldurma, Dolduruş, Dolgunca, Dolmalık, Dolmuşçu, Dolukmak, Doluşmak, Dolapsız

7 Harfli Kelimeler

Dolamak, Dolamık, Dolanan, Dolanca, Dolandı, Dolanım, Dolanış, Dolanma, Dolantı, Dolapçı, Dolaşan, Dolaşık, Dolaşım, Dolaşma, Dolayım, Dolaylı, Dolgucu, Dolgulu, Dolomit, Dolukma, Doluluk, Dolunay, Doluşma, Dolamaç, Dolanlı, Dolaplı, Dolayış, Dolmacı

6 Harfli Kelimeler

Dolama, Dolanı, Dolaşı, Dolayı, Dolgun, Dolmak, Dolmen, Dolmuş, Dolusu

5 Harfli Kelimeler

Dolak, Dolam, Dolan, Dolap, Dolar, Dolaş, Dolay, Doldu, Dolgu, Dolma, Dolum, Dolun, Doluş

4 Harfli Kelimeler

Dolu

Bazı DOL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dolak : yazma
dolamak : şerit, sarmak, kavuşturmak, iplik, ıplik
dolambaçsız : açık
dolamlılar : halkalılar
dolandırarak : yolmak
dolandırcı : kantinci
dolantı : alan, sarmal
dolaşarak : dolayı dolayı
dolaşılmak : gezilmek
dolaşma : cevelân, devir, dönü, tur
dolaşmayarak : doğruca
dolayısiyle : zımnen
dolaylıanlatmak : anıştırmak
dolaylıca : zımnen
doldu : toldı
doldurma : yükleme, özdeciklerin, filler, haşiv, imlâ, şarj
doldurulma : imlâ
dolgucu : taş
dolgulu : doldurulmuş
dolgun : öfke, kızgınlık, etli, fıstık gibi, hoşur, kalın, şişko, tıkız, tolgan, tolkan, tombul, tulay
dolma : yalan, hile, dalavere, biber dolması, domates dolması, iç

Bazı DOL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dolayı :

TDK:
1. sıfat Çevrede, etrafta bulunan
"Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar." - M. Ş. Esendal
2. zarf Ötürü
"Ona böylesi kararlarından dolayı soru sorulmazdı." - A. Kutlu

doldurtma :
TDK:
isim Doldurtmak işi

DOL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜMTEHİNE - 1: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa (onları dost edinirse) doğru yoldan sapmış olur.
ARAF - 100: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne vâris olanlara hâla şu gerçek belli olmadı mı ki: Eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık! Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar (gerçekleri) işitmezler.
TEVBE - 111: Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. (Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O'nunla yapmış olduğunuz bu alış verişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.

Kelime Bulma Motoru