DÜŞ ile başlayan kelimeler

Başında DÜŞ harfleri bulunan 151 adet kelime bulunuyor.Başında DÜŞ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DÜŞ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında DÜŞ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Düşmanlaştırmak, Düşündürebilmek

14 Harfli Kelimeler

Düşmanlaştırma, Düşündürebilme, Düşündürücülük, Düşünülebilmek

13 Harfli Kelimeler

Düşkünezenlik, Düşüncesizlik, Düşündürmelik, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Düşleyebilmek, Düşünülebilme

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi, Düşkünleşmek, Düşmanlaşmak, Düşüncelilik, Düşüncesince, Düşüncesinde, Düşüncesizce, Düşündürtmek, Düşünülmeyen, Düşlemsellik, Düşlemsizlik, Düşleyebilme, Düşmancasına, Düşünebilmek, Düşünüvermek, Düşürebilmek, Düşürttürmek, Düşürüvermek

11 Harfli Kelimeler

Düşkünleşme, Düşmanlaşma, Düşüncellik, Düşüncesini, Düşündüğünü, Düşündürmek, Düşündürtme, Düşündürücü, Düşünmediği, Düşünücülük, Düşünülemez, Düşünülerek, Düşlemlilik, Düşündeşlik, Düşünebilme, Düşünsellik, Düşünüverme, Düşürebilme, Düşürttürme, Düşürüverme

10 Harfli Kelimeler

Düşeyazmak, Düşkünlere, Düştüğünde, Düşünceden, Düşüncenin, Düşüncesiz, Düşündüğüm, Düşündürme, Düşüngüsel, Düşünmeden, Düşünmemek, Düşüntüler, Düşünüleni, Düşünülmek, Düşünülmüş, Düşünürken, Düşünürlük, Düşürülmek, Düşebilmek, Düşüvermek

9 Harfli Kelimeler

Düşeyazma, Düşgelmek, Düşkurucu, Düşkünler, Düşkünlük, Düşmanını, Düşmanlık, Düşünceli, Düşünceyi, Düşünerek, Düşüngücü, Düşüntülü, Düşünülen, Düşünülme, Düşürtmek, Düşürülme, Düşyıkımı, Düşebilme, Düşlemsel, Düşlemsiz, Düşsellik, Düşsüzlük, Düşüverme

8 Harfli Kelimeler

Düşçülük, Düşeslik, Düşeylik, Düşgelim, Düşgelme, Düşlemek, Düşmanca, Düşüklük, Düşüncel, Düşündaş, Düşündeş, Düşünmek, Düşünsel, Düşünücü, Düşünüşü, Düşürmek, Düşürtme, Düşlemli, Düşleyiş

7 Harfli Kelimeler

Düşelge, Düşerge, Düşgele, Düşkünü, Düşleme, Düşmana, Düşünce, Düşünek, Düşünen, Düşüngü, Düşünme, Düşünüm, Düşünür, Düşünüş, Düşürme, Düşürüm, Düşürüş

6 Harfli Kelimeler

Düşkün, Düşman, Düşmek, Düşmüş, Düşsel, Düşsüz, Düşünü, Düşlem

5 Harfli Kelimeler

Düşçü, Düşen, Düşes, Düşeş, Düşey, Düşkü, Düşme, Düşük, Düşün, Düşüş, Düşüt

4 Harfli Kelimeler

Düşe

3 Harfli Kelimeler

Düş

Bazı DÜŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


düş : rüya, imge, hayal, umut, imaj, töştük, tüş
düşgelmek : rastlamak, tesadüf etmek
düşkün : meraklı, müptelâ, yaşlılık, fakir, fülûsüahmere muhtaç, mecbur, meyyâl, müdbir, münhemik, naçar, nizâr, yangın, zebun, züllü
düşkünler : aceze
düşkünü : tutkun, âşıklısı
düşmana : berkem
düşmek : durduğu, bulunduğu, yağmak, vurmak, değmek, rastlamak, hızı, gücü, azalmak, düşkünleşmek, damlamak, olmak, bayağılaşmak, alışmak, atlanmak, çıkarmak, eksiltmek, gitmek, uğramak, kapılmak, yakışmak, bulunmak, çalışmak

Bazı DÜŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


düşmek :

TDK:
1. -e Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek
"Havada uçan kuş, vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor." - R. N. Güntekin
2. -den Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek
"Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlayamamıştım." - S. F. Abasıyanık
3. Yere devrilmek, yere serilmek
"Çocuk koşarken yere düştü."
4. Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak
5. Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak
6. Yağmak
"Dağlara kar düştü."
7. Vurmak, değmek, rastlamak
"İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyordu." - Ö. Seyfettin
8. nsz Vakti gelmeden ölü doğmak
9. -den Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak
"Kitabın yeni baskısında buradan bir kelime düşmüş."
10. nsz Eksilmek
"Gündelikleri yarı yarıya düşmüştü." - N. Cumalı
11. Aşırı ilgi veya sevgi göstermek
"Sen bu işin üstüne çok düştün."
12. Uğramak, kapılmak
"Kadınlar yeni baştan telaşa, heyecana, korkuya düştüler." - A. Gündüz
13. Yakışmak, uygun gelmek
"Bu resim buraya iyi düştü."
14. Yakışık almak
"Bize düşen, medeniyetin zorlamaları karşısında bir ayıklamayı başarabilmek olmalıdır." - İ. Özel
15. Ödevi veya yetkisi içinde bulunmak
"Bana arada bir bakkaldan tuz, limon almak düşüyor, o kadar." - H. Taner
16. Bulunmak
"Birlikte evden çıkmışlar, limanda iskelenin karşısına düşen kahveye doğru yürümüşlerdi." - N. Cumalı
17. Biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak
"O asker, gittiğimiz yerde bir aralık benim bölüğüme düşmüştü." - R. N. Güntekin
18. Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak
"Mirastan ona bu ev düştü."
19. Kötü bir sebeple istenmeden bir yerde bulunmak
"Bu yaşta mahkemelere düşmek..." - S. F. Abasıyanık
20. nsz İşbaşından uzaklaşmak
"Kabine düştü."
21. nsz Hızı, gücü, değeri azalmak
"Arabanın hızı düştü. Paranın değeri düştü."
22. nsz Isı, basınç, ateş vb. eksilmek, azalmak
"İki gün içinde ateş düştü; ağrılar, sızılar hafifledi." - R. N. Güntekin
23. nsz Düşkünleşmek
"Babam balıkçı amma vaktiyle zenginmiş efendim. Sonradan düşmüş." - R. N. Güntekin
24. Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek
"Bir rastlantı sonucu aralarına düşmüştüm." - H. Taner
25. Belirli zamana rastlamak
"Babasının Sütlüce de yeni bir ev alması bu tarihlere düşer." - M. Ş. Esendal
26. nsz Fırsat çıkmak
"Bir kelepir düştü."
27. nsz Olmak, olumsuz bir duruma girmek
"Yorgun düşmek. Zayıf düşmek. Şehit düşmek. Esir düşmek."
28. nsz Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak
"Medine nin düştüğünü söylemek istedim." - F. R. Atay
29. Bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" anlamlarında kullanılan bir fiil
"Önüne, peşine, arkasına düşmek."
30. nsz Bayağılaşmak
31. nsz Kötü yola girmek
"Düşmüş kadınları bu dönemin yazarlarının yücelterek duygudaşlıkla çizdiklerini görüyoruz." - M. And
32. Alışmak, müptela olmak
33. teknik Telefon, sanal ağ vb. alanlarda bağlantı kurmak

düşünme :
TDK:
1. isim Düşünmek işi, tefekkür
"Yedi yıl önceki o ayları düşünmeme zaman kalmıyor." - A. Ağaoğlu
2. felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu
3. felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi

DÜŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Serbest Düşüş - Yazar: Leah Reader
The Originals Anlatılmamış Hikaye - Düşüş - Yazar: Julie Plec
Düşüş - Düşüş Serisi 1.Kitap - Yazar: Lauren Kate
Tutku - Düşüş Serisi 3.Kitap - Yazar: Lauren Kate
Azap - Düşüş Serisi 2.Kitap - Yazar: Lauren Kate
Serbest Düşüş - Yazar: Nicolai Lilin
Aşka Düşüş - Düşüş Serisi 4.Kitap - Yazar: Lauren Kate
Bir Düşe Bağlanmak - Yazar: Ayşe Korkmaz

DÜŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 111: Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tâbi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç!.

Kelime Bulma Motoru