BU ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında BU harfleri bulunan ve K ile biten 215 adet kelime bulunuyor.Başında BU harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BU harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında BU harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Bulanıklaştırılmak

17 Harfli Kelimeler

Bulandırılabilmek, Bulundurulabilmek, Buluşturulabilmek, Buruşturulabilmek

16 Harfli Kelimeler

Bulanıklaştırmak, Bukağılayabilmek

15 Harfli Kelimeler

Bungunlaştırmak, Budalalaştırmak, Buharlaşabilmek, Buharlaşıvermek, Bukalemunlaşmak, Bulandırabilmek, Bulandırıvermek, Bulaştırabilmek, Bulaştırıvermek, Bulgulanabilmek, Bulgulayabilmek, Bulundurabilmek, Buluşturabilmek, Buluşturuvermek, Bulutlanabilmek, Bulutlanıvermek, Bunaklaşabilmek, Buruşturabilmek, Buruşturuvermek

14 Harfli Kelimeler

Buharlaştırmak, Buluşturuculuk, Buyrultusallık, Budaklandırmak, Buğulanabilmek, Buğulanıvermek, Buluşulabilmek, Buyurganlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Buğulandırmak, Bulandırılmak, Bulanıklaşmak, Bulaştırılmak, Buğulaştırmak, Buldurabilmek, Bulundurulmak, Buluşturulmak, Bunaltabilmek, Burdurabilmek, Burkulabilmek, Burkuluvermek, Buruşturulmak, Buzlanabilmek, Buzlaşabilmek

12 Harfli Kelimeler

Budalalaşmak, Bulaşıkçılık, Buruşturarak, Buzağılaşmak, Budanabilmek, Budatabilmek, Budayabilmek, Budayıvermek, Bukağılanmak, Bukalemunluk, Bulanabilmek, Bulanıvermek, Bulaşabilmek, Bulaşıvermek, Bulayabilmek, Bulgurlanmak, Bulunabilmek, Bulunuvermek, Buluşabilmek, Buluşuvermek, Bunalabilmek, Bunalıvermek, Bunayabilmek, Bunayıvermek, Bungunlaşmak, Burulabilmek, Buruşabilmek, Buruşuvermek, Butaforculuk, Buyurabilmek

11 Harfli Kelimeler

Budaklanmak, Buharlaşmak, Buhurdanlık, Bukağılamak, Bulandırmak, Bulaşkanlık, Bulaştırmak, Bulgurculuk, Bulgurlamak, Bulundurmak, Buluşturmak, Bulutlanmak, Bunaltılmak, Burgulanmak, Buruklaşmak, Buruşturmak, Buyurganlık, Buzağılamak, Buzullaşmak, Bulaşıcılık, Bulgulanmak, Bulunmazlık, Bulutsuzluk, Bunaklaşmak, Burdurulmak, Burkabilmek, Burkuvermek, Bursiyerlik, Burunlatmak, Buyrukçuluk

10 Harfli Kelimeler

Buğulanmak, Buğulaşmak, Bulanıklık, Bulaşıklık, Bulaşılmak, Buldurtmak, Bulgulamak, Buluşulmak, Bumburuşuk, Burgulamak, Burjuvalık, Burunduruk, Burunlamak, Burunsalık, Buruşukluk, Busbulanık, Butikçilik, Bulabilmek, Buluvermek, Burabilmek

9 Harfli Kelimeler

Budalalık, Buğulamak, Bukağılık, Buldumcuk, Buldurmak, Bulgurcuk, Bulgurluk, Bunalarak, Bunaltmak, Bungunluk, Burdurmak, Burkulmak, Buydurmak, Buyrulmak, Buzlanmak, Buzlaşmak, Buğzetmek, Buluculuk, Burkukluk, Bursluluk

8 Harfli Kelimeler

Budanmak, Budatmak, Bugünlük, Buhurluk, Bulanmak, Bulaşmak, Bulatmak, Bulgucuk, Bulunmak, Buluşmak, Bulutçuk, Bumlamak, Bunaklık, Bunalmak, Burcumak, Burgacık, Burukluk, Burulmak, Burunçuk, Burunluk, Burunsak, Buruşmak, Buyurmak, Buzculuk, Bulancak, Buncacık

7 Harfli Kelimeler

Budacık, Budamak, Bukanak, Bulamak, Bulanık, Bulaşık, Bulucuk, Bulunak, Bunamak, Burkmak, Burlesk, Burtlak, Buruşuk, Buselik, Buyuruk

6 Harfli Kelimeler

Buldak, Buldok, Bullak, Bulmak, Bunluk, Bunmak, Burçak, Burçuk, Burmak, Burtak, Buymak, Buyruk, Buzluk, Bultak, Burkuk

5 Harfli Kelimeler

Bubik, Bucak, Buçuk, Budak, Bukuk, Bulak, Bunak, Burak, Buruk, Butik

Bazı BU ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bukağılık : bilek
bulandırmak : gölgelendirmek, leke sıçratmak
bulanık : bulutlu, kapalı, donuk, anlamsız, fersiz, buldak, çepel, sisli
bulaştırmak : belemek, bulatmak, geçirmek, sıvaştırmak
bulatmak : bulaştırmak
buldok : köpekgillerden
buluşturuculuk : randevuculuk
buluşulmak : birleşilmek
bumburuşuk : çok
bunamak : ihtiyarlamak, frengi, ateh getirmek, beyni sulanmak
bunmak : beğenmemek, azımsamak, küçümsemek
burtak : burtag
burukluk : küskünlük, gücenmişlik, kekrelik
burunçuk : burulmuş, buruşuk
buselik : puselik
buyrultusallık : keyfilik

BU ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Bucak (Burdur)
Bulancak (Giresun)
Bulanık (Muş)

BU ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 62: Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felâket gelince hemen, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik, diye yemin ederek sana nasıl gelirler!.

Kelime Bulma Motoru