AZ ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında AZ harfleri bulunan ve K ile biten 57 adet kelime bulunuyor.Başında AZ harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AZ harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında AZ harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Azaltılabilmek, Azarlanabilmek, Azarlayabilmek, Azarlayıvermek, Azgınlaştırmak, Azımsanabilmek, Azımsayabilmek, Azledilebilmek

12 Harfli Kelimeler

Azaltabilmek, Azdırabilmek

11 Harfli Kelimeler

Azgınlaşmak, Azmanlaşmak, Azmettirmek, Azalabilmek, Azalttırmak, Azıtabilmek, Azlettirmek

10 Harfli Kelimeler

Azarlanmak, Azarlatmak, Azdırılmak, Azıştırmak, Azledilmek, Azlolunmak, Azaltılmak, Azelleşmek, Azıksızlık, Azımsanmak, Azıttırmak, Azimkarlık, Azimsizlik

9 Harfli Kelimeler

Azarlamak, Azımsamak, Azotlamak, Azabilmek, Azıtılmak, Azimlilik

8 Harfli Kelimeler

Azadelik, Azaltmak, Azdırmak, Azgınlık, Azletmek, Azmetmek, Azmanlık

7 Harfli Kelimeler

Azalmak, Azatlık, Azıklık, Azınlık, Azışmak, Azıtmak, Azizlik

6 Harfli Kelimeler

Azıcık

5 Harfli Kelimeler

Azlık, Azmak, Azoik, Azrak

4 Harfli Kelimeler

Azık, Azuk

Bazı AZ ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


azalmak : hafiflemek, düşmek, eksilmek, kırılmak
azaltmak : kırmak, hafifletmek, budamak, düşürmek, indirmek, kesmek, kısmak, tenkis etmek
azarlamak : paylamak, abdestini vermek, ağız açmak, alabanda vermek, çıkışmak, darılmak, ders vermek, gagalamak, görünmek, haşlamak, itap etmek, kalafata çekmek, sapartayı vermek, söylenmek, takaza etmek, tekdir etmek, terslemek, zılgıt çekmek, zılgıt vermek
azarlanmak : paylanmak, azar işitmek, gagalanmak, laf işitmek, payını almak, sapartayı yemek
azarlatmak : paylatmak
azatlık : serbestlik
azdırılmak : taharrüş etmek
azdırmak : şımartmak, fitil vermek
azgınlık : kudurganlık
azıcık : biraz, accık, bir parça, cımcık, cüz'î, cüzi, çatpat

Bazı AZ ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


azmak :

TDK:
1. isim Küçük su birikintisi, gölcük
2. Bataklık

azoik :
TDK:
1. isim En eski jeolojik sistem
2. sıfat İçinde fosil bulunmayan (toprak)

AZ ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Azıcık Öteye Git Yaşayacağım - Yazar: Tekin Ağacık

AZ ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 197: Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvâdır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının.

Kelime Bulma Motoru