AZ ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında AZ harfleri bulunan ve K ile biten 57 adet kelime bulunuyor.Başında AZ harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AZ harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında AZ harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Azaltılabilmek, Azarlanabilmek, Azarlayabilmek, Azarlayıvermek, Azgınlaştırmak, Azımsanabilmek, Azımsayabilmek, Azledilebilmek

12 Harfli Kelimeler

Azaltabilmek, Azdırabilmek

11 Harfli Kelimeler

Azgınlaşmak, Azmanlaşmak, Azmettirmek, Azalabilmek, Azalttırmak, Azıtabilmek, Azlettirmek

10 Harfli Kelimeler

Azarlanmak, Azarlatmak, Azdırılmak, Azıştırmak, Azledilmek, Azlolunmak, Azaltılmak, Azelleşmek, Azıksızlık, Azımsanmak, Azıttırmak, Azimkarlık, Azimsizlik

9 Harfli Kelimeler

Azarlamak, Azımsamak, Azotlamak, Azabilmek, Azıtılmak, Azimlilik

8 Harfli Kelimeler

Azadelik, Azaltmak, Azdırmak, Azgınlık, Azletmek, Azmetmek, Azmanlık

7 Harfli Kelimeler

Azalmak, Azatlık, Azıklık, Azınlık, Azışmak, Azıtmak, Azizlik

6 Harfli Kelimeler

Azıcık

5 Harfli Kelimeler

Azlık, Azmak, Azoik, Azrak

4 Harfli Kelimeler

Azık, Azuk

Bazı AZ ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


azadelik : serbestlik
azalmak : hafiflemek, düşmek, eksilmek, kırılmak
azaltmak : kırmak, hafifletmek, budamak, düşürmek, indirmek, kesmek, kısmak, tenkis etmek
azarlanmak : paylanmak, azar işitmek, gagalanmak, laf işitmek, payını almak, sapartayı yemek
azarlatmak : paylatmak
azatlık : serbestlik
azdırılmak : taharrüş etmek
azdırmak : şımartmak, fitil vermek
azgınlık : kudurganlık
azıcık : biraz, accık, bir parça, cımcık, cüz'î, cüzi, çatpat, kırtık, tike, tutam
azık : yiyecek, besin, gıda, caize, kumanya, nevale, rızk
azımsamak : az bulmak, az görmek, bunmak
azınlık : ekalliyet, akalliyet, azlık
azletmek : çıkarmak, görevden almak

Bazı AZ ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


azotlamak :

TDK:
-i, kimya Azotla karıştırmak veya birleştirmek

azıştırmak :
TDK:
-i Azışmasına yol açmak

Kelime Bulma Motoru