ZAY ile başlayan kelimeler

Başında ZAY harfleri bulunan 17 adet kelime bulunuyor.Başında ZAY harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ZAY harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ZAY harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Zayıflatabilmek, Zayıflayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Zayıflatabilme, Zayıflayabilme

11 Harfli Kelimeler

Zayıflatmak

10 Harfli Kelimeler

Zayıflamak, Zayıflamış, Zayıflatır, Zayıflayış, Zayıflatma

9 Harfli Kelimeler

Zayıflama

8 Harfli Kelimeler

Zayıflar, Zayıflık

6 Harfli Kelimeler

Zayiat, Zayiçe

5 Harfli Kelimeler

Zayıf

4 Harfli Kelimeler

Zayi

Bazı ZAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zayıf :

TDK:
1. sıfat Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan)
"Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım." - S. M. Alus
2. Görevini yapacak yeterli gücü olmayan
"Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."
3. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan
"Zayıf bir yapı."
4. Önemli, güvenilir olmayan
"Zayıf bir bilgi."
5. Çok az
"Zayıf bir ihtimal."
6. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan
"Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."
7. isim Başarısızlığı gösteren not
8. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz
"Zayıf bir öğretmen."
9. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan
"Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu." - A. Gündüz

zayıflık :
TDK:
isim Zayıf olma durumu
"Kavrama hızının zayıflığıyla zekâsının çalımsızlığından ötürü, okulda kendisine kozalak adını takmışlardı." - Ç. Altan

ZAY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 115: (Ey Muhammed!)  Sabırlı ol, çünkü Allah güzel iş yapanların mükâfatını zayi etmez.
TEVBE - 120: Medine halkına ve onların çevresinde bulunan bedevî Araplara Allah'ın Resûlünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir açlığa dûçar olmaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere (ayak) basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları, ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması içindir. Çünkü Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez.
BAKARA - 143: İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin yöneldiğin yeri (Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.

Kelime Bulma Motoru