ZAT ile biten kelimeler

Sonunda ZAT harfleri bulunan 16 adet kelime bulunuyor.Sonunda ZAT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda ZAT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda ZAT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Mülahazat

8 Harfli Kelimeler

Maderzat, Müstezat, Teçhizat

7 Harfli Kelimeler

İfrazat, Maruzat, Muvazat, Mücazat, Serazat, Palizat

6 Harfli Kelimeler

Bizzat, Nevzat

5 Harfli Kelimeler

Mezat, Tezat

4 Harfli Kelimeler

Azat

3 Harfli Kelimeler

Zat

Bazı ZAT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


azat :

TDK:
1. isim Serbest bırakma
2. Okullarda paydos
3. sıfat Serbest bırakılmış olan

mezat :
TDK:
1. isim Açık artırma ile satış
2. Açık artırma ile satış yapılan yer
"Bu masayı mezattan aldım."

mücazat :
TDK:
isim İşlenen bir suçtan ötürü ceza verme
"Her şeyde mükâfatla mücazatı, tatlıyla acıyı muvazene ederdi." - H. R. Gürpınar

ZAT ile biten İlçe isimleri

Hozat (Tunceli)

ZAT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nevzat Yalçıntaş'ın Yürüyüş Yolu - Yazar: Mehmet Cemal...

ZAT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 17: Allah'a ortak koşanlar, kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır.
NAHL - 38: Onlar: «Allah ölen bir kimseyi diriltmez» diye olanca güçleriyle Allah'a and içtiler. Aksine, bu O'nun bizzat kendisine karşı gerçek bir vâdidir. Fakat insanların çoğu bilmez.
RUM - 41: İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.  .

Kelime Bulma Motoru