YORU ile başlayan kelimeler

Başında YORU harfleri bulunan 35 adet kelime bulunuyor.Başında YORU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YORU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YORU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yorumlanabilmek, Yorumlatabilmek, Yorumlayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Yorumlanabilme, Yorumlatabilme, Yorumlattırmak, Yorumlayabilme

13 Harfli Kelimeler

Yorumlattırma

12 Harfli Kelimeler

Yorulabilmek, Yoruluvermek

11 Harfli Kelimeler

Yorumlanmak, Yorumlanmış, Yorulabilme, Yoruluverme, Yorumlatmak, Yorumsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Yorulmamış, Yorumculuk, Yorumlamak, Yorumlanma, Yorumlayan, Yorumlanış, Yorumlatma, Yorumlayış

9 Harfli Kelimeler

Yoruculuk, Yorumlama

8 Harfli Kelimeler

Yorulmak, Yorumsuz

7 Harfli Kelimeler

Yorulma, Yorumcu, Yoruluş, Yorumlu

6 Harfli Kelimeler

Yorucu

5 Harfli Kelimeler

Yorum

4 Harfli Kelimeler

Yoru

Bazı YORU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yorum :

TDK:
1. isim Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
2. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme
"Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez." - F. R. Atay
3. Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma
4. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon
"Amatörler çoğu kez yeniliklerde, yeni yorumlarda, denemede daha başarılıdırlar." - M. And
5. müzik, tiyatro Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama

yorumlamak :
TDK:
1. -i Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek
2. Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
"Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez." - H. E. Adıvar
3. müzik, tiyatro Bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek

YORU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Okumak Anlamak Yorumlamak - Yazar: Yılmaz Özbek

Kelime Bulma Motoru