YOĞ ile başlayan kelimeler

Başında YOĞ harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.Başında YOĞ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YOĞ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YOĞ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Yoğunlaştırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Yoğunlaştırabilme

16 Harfli Kelimeler

Yoğunlaştırılmış

15 Harfli Kelimeler

Yoğunlaşabilmek

14 Harfli Kelimeler

Yoğunlaştırıcı, Yoğunlaştırmak, Yoğunlaşabilme

13 Harfli Kelimeler

Yoğunlaştırma, Yoğunlukölçer, Yoğurttatlısı, Yoğrulabilmek

12 Harfli Kelimeler

Yoğurtçiçeği, Yoğrulabilme, Yoğurabilmek

11 Harfli Kelimeler

Yoğaltılmak, Yoğunlaşmak, Yoğunlaşmış, Yoğunluğuna, Yoğurtçuluk, Yoğurtlamak, Yoğuşturucu, Yoğurabilme, Yoğuşturmak

10 Harfli Kelimeler

Yoğaltılma, Yoğunlaşma, Yoğurthane, Yoğurtlama, Yoğunluklu, Yoğuşturma

9 Harfli Kelimeler

Yoğaltıcı, Yoğaltmak, Yoğrulmak, Yoğrumsal, Yoğurtmak, Yoğurtotu, Yoğuşmalı

8 Harfli Kelimeler

Yoğalmak, Yoğaltım, Yoğaltma, Yoğrulma, Yoğunlaç, Yoğunluk, Yoğurmak, Yoğurtçu, Yoğurtlu, Yoğurtma, Yoğuşmak

7 Harfli Kelimeler

Yoğalma, Yoğanak, Yoğurma, Yoğurum, Yoğuşma

6 Harfli Kelimeler

Yoğruk, Yoğrum, Yoğurt

5 Harfli Kelimeler

Yoğçı, Yoğun

3 Harfli Kelimeler

Yoğ

Bazı YOĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yoğ : yuğ
yoğaltıcı : tüketici
yoğaltım : tüketim, istihlâk
yoğanak : yığınak, kütle
yoğçı : yuğcu, yasçı
yoğruk : plastik
yoğrulmak : yamulmak, özellikleri
yoğrumsal : plastik
yoğun : ağır, kalın, iri, koyu, artmış, dolu, sıkı, çok, kesif, şişman, tombul, çogay, derin, hummalı, konsantre, kümülâtif, toga
yoğunlaşmak : kaynamak, tekâsüf etmek
yoğunlaştırıcı : kondansatör
yoğunlaştırma : teksif
yoğunlaştırmak : teksif etmek
yoğunluğuna : hâl değişimi
yoğunluk : kesafet, canlandırmak, deniz, kıvam, özkütle, trafik
yoğunlukölçer : dansimetre, areometre
yoğurmak : yuğrulmak
yoğurt : ağartı, cacık, mandıra, maya, özemek, rabib

Bazı YOĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yoğ :

TDK:
isim Eski Türklerde ölüler için yapılan tören

yoğun :
TDK:
1. sıfat Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif
2. Koyu, kalın
"Yoğun bir sis."
3. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.)
"Puslu havaya yoğun bir kükürt kokusu sinmiş." - A. Ağaoğlu
4. Artmış, çoğalmış bir durumda olan
"O bölgede nüfus yoğundur."
5. Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre
6. Şişman, iri, tombul
"İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..." - A. İlhan
7. Kaba, kalın, iri (elek, iğne)

yoğurtmak :
TDK:
-i, -e Yoğurma işini yaptırmak

YOĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şekerli Yoğurt - Yazar: Ekrem Erol

Kelime Bulma Motoru