YETİ ile başlayan kelimeler

Başında YETİ harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.Başında YETİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YETİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YETİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yetiştirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Yetiştirilebilme

15 Harfli Kelimeler

Yetiştirdiğimiz, Yetiştirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmesi, Yetiştirebilme, Yetiştiricilik

13 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Yetiştirilme, Yetinebilmek, Yetirebilmek, Yetişebilmek

11 Harfli Kelimeler

Yetingenlik, Yetişebilen, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetişmeyesi, Yetiştirici, Yetiştirmek, Yetinebilme, Yetirebilme, Yetişebilme, Yetişmişlik

10 Harfli Kelimeler

Yetişilmek, Yetişmemek, Yetiştiren, Yetiştirim, Yetiştirme

9 Harfli Kelimeler

Yetimhane, Yetişilme, Yetişmesi, Yetiyitim

8 Harfli Kelimeler

Yetiklik, Yetimler, Yetimlik, Yetingen, Yetinmek, Yetirmek, Yetişgin, Yetişici, Yetişkin, Yetişmek, Yetişmiş

7 Harfli Kelimeler

Yetinme, Yetirme, Yetişek, Yetişen, Yetişim, Yetişir, Yetiniş, Yetiriş, Yetişme

5 Harfli Kelimeler

Yetik, Yetim, Yetiz

4 Harfli Kelimeler

Yeti

Bazı YETİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeti : meleke, bellek, kuvve, yetenek, kabiliyet, yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel, yordam
yetik : yetişmiş, erişmiş, büyümüş, bilgili, olgun
yetiklik : capacity
yetim : babasız, göbel, öksüz
yetimler : eytam
yetimlik : babasızlık
yetingenlik : kanaatkârlık
yetinme : kanaat, iktifa, idare
yetinmek : iktifa etmek, kalmak, kanaat etmek, kanıklanmak, kanmak
yetirmek : yetiştirmek, bitirmek, tamamlamak
yetişebilen : anaerobik
yetişek : eğitim
yetişen : beyt-i lâhık, eren
yetişici : entern
yetişicilik : enternlik
yetişilmek : ulaşılmak, erişilmek
yetişim : formasyon, staj
yetişir : kâfi
yetişkin : beden, yetişmiş, olgunlaşmış, büyük, eke

Bazı YETİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yeti :

TDK:
1. isim, felsefe İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke
"Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz." - A. Erhat
2. ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke

YETİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinden Yetişen Ünlü Kişiler - Yazar: Sabri Yücel

Kelime Bulma Motoru