YETİ ile başlayan kelimeler

Başında YETİ harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.Başında YETİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YETİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YETİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yetiştirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Yetiştirilebilme

15 Harfli Kelimeler

Yetiştirdiğimiz, Yetiştirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmesi, Yetiştirebilme, Yetiştiricilik

13 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Yetiştirilme, Yetinebilmek, Yetirebilmek, Yetişebilmek

11 Harfli Kelimeler

Yetingenlik, Yetişebilen, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetişmeyesi, Yetiştirici, Yetiştirmek, Yetinebilme, Yetirebilme, Yetişebilme, Yetişmişlik

10 Harfli Kelimeler

Yetişilmek, Yetişmemek, Yetiştiren, Yetiştirim, Yetiştirme

9 Harfli Kelimeler

Yetimhane, Yetişilme, Yetişmesi, Yetiyitim

8 Harfli Kelimeler

Yetiklik, Yetimler, Yetimlik, Yetingen, Yetinmek, Yetirmek, Yetişgin, Yetişici, Yetişkin, Yetişmek, Yetişmiş

7 Harfli Kelimeler

Yetinme, Yetirme, Yetişek, Yetişen, Yetişim, Yetişir, Yetiniş, Yetiriş, Yetişme

5 Harfli Kelimeler

Yetik, Yetim, Yetiz

4 Harfli Kelimeler

Yeti

Bazı YETİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeti : meleke, bellek, kuvve, yetenek, kabiliyet, yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel, yordam
yetiklik : capacity
yetim : babasız, göbel, öksüz
yetimler : eytam
yetimlik : babasızlık
yetingen : kanaatkâr, kanık, kanaatli
yetingenlik : kanaatkârlık
yetinme : kanaat, iktifa, idare
yetinmek : iktifa etmek, kalmak, kanaat etmek, kanıklanmak, kanmak
yetirmek : yetiştirmek, bitirmek, tamamlamak
yetişen : beyt-i lâhık, eren
yetişgin : yetişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetenekli
yetişici : entern
yetişicilik : enternlik
yetişilmek : ulaşılmak, erişilmek
yetişim : formasyon, staj
yetişir : kâfi
yetişkin : beden, yetişmiş, olgunlaşmış, büyük

Bazı YETİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yetinmek :

TDK:
-le Bir şeyi kendisi için yeter bularak daha çoğuna gerek görmemek, daha çoğunu istememek, kanaat etmek, iktifa etmek
"İki taraf, herhangi bir önemli meseleye dokunulacağı zaman, muhalefet şerhleriyle yetiniyorlardı." - A. N. Karacan

yetişilme :
TDK:
isim Yetişilmek işi

YETİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 14, 15, 16: Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
MÜ'MİNUN - 20: Tûr-i Sînâ'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytin) verir.
BAKARA - 220: Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin). Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakîmdir.

Kelime Bulma Motoru