YAV ile başlayan kelimeler

Başında YAV harfleri bulunan 60 adet kelime bulunuyor.Başında YAV harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YAV harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YAV harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yavaşlatabilmek, Yavaşlayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Yavanlaştırmak, Yavaşlatabilme, Yavaşlayabilme

13 Harfli Kelimeler

Yavanlaştırma, Yavaşlatılmak, Yavaşlatılmış

12 Harfli Kelimeler

Yavaşlatılma

11 Harfli Kelimeler

Yavanlaşmak, Yavaşlatmak, Yavuklanmak, Yavuzlanmak, Yavuzlaşmak, Yavrulatmak

10 Harfli Kelimeler

Yavanlaşma, Yavaşçacık, Yavaşlamak, Yavaşlatma, Yavrucağız, Yavrulamak, Yavuklamak, Yavuklanma, Yavukluluk, Yavuzlanma, Yavuzlaşma, Yavaşlatış, Yavaşlayış, Yavrulatma

9 Harfli Kelimeler

Yavaşlama, Yavruağzı, Yavrukurt, Yavrulama, Yavuklama

8 Harfli Kelimeler

Yavanlık, Yavaşlık, Yaverlik, Yavrucak, Yavrucuk, Yavuzluk

7 Harfli Kelimeler

Yavaşça, Yavrusu, Yavuklu, Yavuzca

6 Harfli Kelimeler

Yavçın, Yavnık, Yavrum, Yavşak, Yavaşa, Yavşan

5 Harfli Kelimeler

Yavan, Yavaş, Yaver, Yavga, Yavri, Yavru, Yavsı, Yavuk, Yavuz

4 Harfli Kelimeler

Yave

Bazı YAV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yavan : katıksız, tatsız, görgüsüz, bilgisiz, yoz, düzayak, saman gibi, tadı tuzu yok, tatı tuzu yok, tatsız tuzsuz, zırtlak
yavanlaşmak : yozlaşmak
yavaşa : burunduruk
yavaşça : usulca, hafifçe, usuldan
yavaşlamak : ağırlaşmak, hızını almak, tavsamak
yavaşlatmak : tavsatmak
yavçın : konuk
yave : saçma
yâve : boş
yaver : yardımcı, muavin
yavnık : sevinç, neşe
yavru : çocuk, evlât, güzel, bala, çağa, çaşka, döl, encek, gence, süt kuzusu, tuna
yavrucak : sevgi, balaca
yavrusu : arslanbala
yavşak : geveze, sirke
yavuk : yakın, sevgili
yavuklu : sözlü, nişanlı, sevgili, adaklı, namzet

Bazı YAV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yavanlaştırma :

TDK:
isim Yavanlaştırmak işi

yavuzlaşmak :
TDK:
1. nsz Yavuz duruma gelmek
2. Sertleşmek, kabadayılaşmak

YAV ile başlayan İlçe isimleri

Yavuzeli (Gaziantep)

YAV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yavan Ekmek - Yazar: Bekir Aksu

YAV ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 182: Âyetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helâke götüreceğiz.
KALEM - 44: (Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur'an'ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz.
FURKAN - 46: Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş yavaş kendimize çektik (kısalttık).

Kelime Bulma Motoru