YARA ile başlayan kelimeler

Başında YARA harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.Başında YARA harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YARA harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YARA harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yaramazlıklarıyla, Yararlanılabilmek

16 Harfli Kelimeler

Yararlandırılmak, Yararlanılabilme

15 Harfli Kelimeler

Yararlanabilmek, Yararlandırılma

14 Harfli Kelimeler

Yararlandırmak, Yararlıolmamak, Yaratıcılığını, Yaralanabilmek, Yaralayabilmek, Yararlanabilme, Yaratılabilmek

13 Harfli Kelimeler

Yaramazlaşmak, Yararlanılmak, Yaralanabilme, Yaralayabilme, Yararlandırma, Yaratılabilme, Yarayışsızlık

12 Harfli Kelimeler

Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan, Yaranabilmek, Yaratabilmek, Yaratımcılık, Yaratıvermek, Yarayabilmek, Yarayışlılık

11 Harfli Kelimeler

Yaradılışlı, Yararlanmak, Yararlıktan, Yararlılığı, Yararsızlık, Yaraştırmak, Yaratıcılık, Yaranabilme, Yarandırmak, Yaratabilme, Yaratıverme, Yarayabilme

10 Harfli Kelimeler

Yaralanmak, Yaramazlık, Yararcılık, Yararlanma, Yararlılık, Yaraşıksız, Yaraşırlık, Yaraşmayan, Yaraştırma, Yaratıklar, Yaratılmak, Yaratılmış, Yarabilmek, Yarandırma, Yararlanış, Yararsızca, Yaratımsal, Yarayışsız

9 Harfli Kelimeler

Yaradılış, Yaralamak, Yaralanış, Yaralanma, Yaralayan, Yaramamak, Yaramazca, Yaraşıklı, Yaratılan, Yaratılış, Yaratılma, Yaratımcı, Yarayışlı, Yarabilme, Yaralayış, Yaralılık, Yarasalar

8 Harfli Kelimeler

Yaralama, Yaranmak, Yararcıl, Yararına, Yararlar, Yararlık, Yararsız, Yaraşmak, Yaratgan, Yaratıcı, Yaratmak

7 Harfli Kelimeler

Yarabbi, Yaradan, Yaramak, Yaramaz, Yaranış, Yaranma, Yararcı, Yararlı, Yarasın, Yaraşan, Yaraşık, Yaraşır, Yaraşma, Yaraşuk, Yaraşur, Yaratan, Yaratık, Yaratım, Yaratış, Yaratma, Yaratun, Yaratur, Yarayan, Yaraylı, Yarayış

6 Harfli Kelimeler

Yaragu, Yaralı, Yarama, Yararı, Yarasa, Yaratı, Yaratu

5 Harfli Kelimeler

Yarağ, Yarak, Yarar, Yaraş, Yaray, Yaran

4 Harfli Kelimeler

Yara

Bazı YARA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yaragu : yarar, fayda, faydalı, yararlı
yarağ : yarar, fayda, faydalı, yararlı, silah, zırh, kalkan
yaralı : mecruh, dertli, üzüntülü
yaramazlık : kötü, çapkınlık, afacanlık, mikropluk, muziplik, tek durmamak
yaramazlıklarıyla : oğlan doğurdum, oydu beni; kız doğurdum,
yararcı : faydacı, pragmatik, pragmatist
yararlandırmak : faydalandırmak, koklatmak, müstefit etmek
yararlanma : faydalanma, intifa, istifade, istismar, kullanım, müstefit
yararlanmak : faydalanmak, anlamak, istifade etmek, istismar etmek, kadrini bilmek, müstefit olmak, nasip almak, paravan yapmak, yararlanılmak
yararlılık : besalet
yarasa : yarasalardan, gece kuşu, huffâş, vatvat
yarasın : boğaz ola
yaraşan : yaraşıklı
yaraşık : yaraşma

Bazı YARA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Yaradancılık :

TDK:
özel, isim, felsefe Tanrı ya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, Tanrı nın evreni yarattıktan sonra onu, kendi yasasına göre işlemek üzere kendi başına bıraktığını öne süren öğreti

yararlanmak :
TDK:
-den Kendine yarar sağlamak, faydalanmak, istifade etmek

YARA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kalbimde Bir Yara Bozcaada - Yazar: Tolga Aydoğan
Yara İzleri - Yazar: Jorge Franco
Kapanmayan Yara - Yazar: İsmail Fatih...
Yaşam Kesiklerine Yara Bandı - Yazar: Melih Bozcan
Bronz Yara - Yazar: Berdar Doğan
Yaşam Kesiklerine Yara Bandı - Yazar: Melih Bozcan
Kapanmayan Yara - Yazar: İsmail Fatih...
Bronz Yara - Yazar: Berdar Doğan
Sevgili Yara İzim - Yazar: Aslı Günay

YARA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 207: Faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır.
FATIR - 45: Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.
ARAF - 48: (Yine) A'râf ehli simalarından tanıdıkları birtakım adamlara seslenerek derler ki: «Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı.

Kelime Bulma Motoru