YARI ile başlayan kelimeler

Başında YARI harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.Başında YARI harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YARI harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YARI harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yarıştırabilmek

14 Harfli Kelimeler

Yarıöfkelenmek, Yarıştırabilme

12 Harfli Kelimeler

Yarışımcılık, Yarılabilmek, Yarılıvermek, Yarışabilmek, Yarışmacılık

11 Harfli Kelimeler

Yarıbiçimli, Yarıştırmak, Yarıüzülmek, Yarılabilme, Yarılıverme, Yarışabilme

10 Harfli Kelimeler

Yarılanmak, Yarımlamak, Yarışçılık, Yarışetmek, Yarışlarda, Yarıyarıya, Yarımcılık, Yarıştırma

9 Harfli Kelimeler

Yarıcılık, Yarıkları, Yarılamak, Yarılanma, Yarımküre, Yarımlama, Yarışımcı, Yarışmacı, Yarışyolu, Yarıyaşam

8 Harfli Kelimeler

Yarıklar, Yarıklık, Yarılama, Yarılmak, Yarılmış, Yarımada, Yarımlık, Yarımşar, Yarışlık, Yarışmak

7 Harfli Kelimeler

Yarıçap, Yarılma, Yarımca, Yarınki, Yarıntı, Yarışçı, Yarışım, Yarışma, Yarıyıl, Yarımcı

6 Harfli Kelimeler

Yarıcı, Yarışı

5 Harfli Kelimeler

Yarık, Yarım, Yarın, Yarıp, Yarış, Yarız

4 Harfli Kelimeler

Yarı

Bazı YARI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yarıbiçimli : nısfiyy-ül-şekl
yarıcı : parçalayan, bölen, ayguçı, maraba, yarız
yarıçap : nısıf kutur
yarıklar : imalât resmi
yarıkları : mağara bilimi
yarılamak : yarımlamak
yarılma : şak
yarılmış : munsadı, münşak, yarık
yarım : eksik, noksan, hastalıklı, sakat, sağlıksız, yapıcı, yaparlı, yarış, müsabaka, bölüm, bölünmüş, nısf, nısıf, yarıp
yarımküre : kuzey yarımküre
yarımlamak : yarılamak
yarımlık : fıtık
yarın : gelecek, erte, ferda
yarınki : ferda
yarıntı : çukur
yarıöfkelenmek : canı sıkılmak
yarış : yarışma, rekabet, müsabaka, arena, konkur, koşun, ödül kazanmak, yarım, yenilmek
yarışçı : müsabık, rakib, rekabetçi
yarışetmek : aşık atmak

Bazı YARI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yarıçap :

TDK:
isim, geometri Çemberin herhangi bir noktasıyla merkezini birleştiren doğru parçası, çapın yarısı, nısıf kutur

yarımlamak :
TDK:
-i Bir işin yarısını yapmak, yarılamak

YARI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FATIR - 12: İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır (boğazı yakar). Hepsinden de taze et (balık) yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayıp da şükretmeniz için gemilerin, denizi yarıp gittiğini görürsün.
FETİH - 29: Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.
FUSSİLET - 47: Kıyamet gününün bilgisi, O'na havale edilir. O'nun bilgisi dışında hiçbir meyve (çekirdeği) kabuğunu yarıp çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara: Ortaklarım nerede! diye seslendiği gün: Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arzederiz, derler.

Kelime Bulma Motoru