YAPI ile başlayan kelimeler

Başında YAPI harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.Başında YAPI harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YAPI harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YAPI harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilmek

16 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilme

15 Harfli Kelimeler

Yapıştırabilmek, Yapıştırıvermek

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik, Yapılanabilmek, Yapıştırabilme, Yapıştırıcılık, Yapıştırıverme

13 Harfli Kelimeler

Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak, Yapılanabilme, Yapılaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yapılabilmek, Yapılagelmek, Yapılandırış, Yapılandırma, Yapılaştırma, Yapışabilmek, Yapışıvermek, Yapıştırtmak

11 Harfli Kelimeler

Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak, Yapılabilme, Yapılagelme, Yapışabilme, Yapışıverme, Yapıştırtma

10 Harfli Kelimeler

Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma, Yapılanmak, Yapıntısal, Yapıvermek

9 Harfli Kelimeler

Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı, Yapılanış, Yapılanma, Yapılaşma, Yapılılık, Yapıntıcı, Yapıverme

8 Harfli Kelimeler

Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak

7 Harfli Kelimeler

Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma, Yapışak

6 Harfli Kelimeler

Yapıcı, Yapılı, Yapısı

5 Harfli Kelimeler

Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt

4 Harfli Kelimeler

Yapı

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapık : belleme
yapılabilirlik : uygulanabilirlik, fizibilite
yapılageliş : teamül
yapılan : karşılamak
yapılandırma : konfigürasyon
yapılandırmak : düzen
yapıldak : yayan yapıldak
yapılı : iri
yapılış : nitelik, kuruluş, bünye, işçilik
yapılmak : gerçekleştirilmek, cereyan etmek, çıkmak, düzenlenmek, edilmek, yerine gelmek
yapılmış : edim, mamul, mebni, mef'ul, yabay, yapı
yapımcılık : araç, cihaz, imalatçılık
yapımlık : imalathane
yapınmak : özenmek, hazırlanmak
yapıntı : tasni
yapıntılı : musanna
yapıoluş : tectogenesis
yapısalcı : strüktüralist
yapısalcılık : strüktüralizm, yapısal dil bilimi
yapısı : gırtlak
yapısını : yerbilim
yapışkan : yapıştırıcı, akamber, bulaşık, bulaşkan, lüzucî, muacciz, sakız gibi, sakız gibi yapışmak, ter, yapşak, yıvışık

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapılış :

TDK:
1. isim Yapılma işi
2. Bir şey yapılırken gerçekleştirilen özellik, nitelik, kuruluş, bünye
"Bu binanın yapılışı depreme dayanacak bir niteliktedir."

yapısalcı :
TDK:
sıfat Yapısalcılık görüşü ve yöntemini benimseyen, strüktüralist

yapıştırma :
TDK:
1. isim Yapıştırmak işi
"Yırtık yeri birleştiriyor, yapıştırmaya çalışıyor, yapamıyor, yatağın üstüne kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlıyordum." - A. Ağaoğlu
2. sıfat Yapıştırarak yapılan
"Yapıştırma terlik."
3. Gelinlerin yüzüne yapıştırılarak yapılan süs

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Halk Hikayelerinin Motif Yapısı - Yazar: Ali Berat Alptekin
Türk Bilmecelerinin Şiirsel Yapısı - Yazar: Hatice İçel
Edebiyatın İç Yapısı - Yazar: Alim Kahraman

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 109: Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
SAF - 4: Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever.

Kelime Bulma Motoru