YAPI ile başlayan kelimeler

Başında YAPI harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.Başında YAPI harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YAPI harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YAPI harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilmek

16 Harfli Kelimeler

Yapılandırabilme

15 Harfli Kelimeler

Yapıştırabilmek, Yapıştırıvermek

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik, Yapılanabilmek, Yapıştırabilme, Yapıştırıcılık, Yapıştırıverme

13 Harfli Kelimeler

Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak, Yapılanabilme, Yapılaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yapılabilmek, Yapılagelmek, Yapılandırış, Yapılandırma, Yapılaştırma, Yapışabilmek, Yapışıvermek, Yapıştırtmak

11 Harfli Kelimeler

Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak, Yapılabilme, Yapılagelme, Yapışabilme, Yapışıverme, Yapıştırtma

10 Harfli Kelimeler

Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma, Yapılanmak, Yapıntısal, Yapıvermek

9 Harfli Kelimeler

Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı, Yapılanış, Yapılanma, Yapılaşma, Yapılılık, Yapıntıcı, Yapıverme

8 Harfli Kelimeler

Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak

7 Harfli Kelimeler

Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma, Yapışak

6 Harfli Kelimeler

Yapıcı, Yapılı, Yapısı

5 Harfli Kelimeler

Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt

4 Harfli Kelimeler

Yapı

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapıbilim : morfoloji, şekilbilgisi
yapıcı : yapan, oluşturan, olumlu, yaban, yabay, yabır, yapar, yapşın, yarım, yumutgan
yapılacağını : gitti
yapılageliş : teamül
yapılan : karşılamak
yapılandırma : konfigürasyon
yapılış : nitelik, kuruluş, bünye, işçilik
yapılması : gerekli, ödev, ruhsatlı, ruhsatsız
yapımcılık : araç, cihaz, imalatçılık
yapımevi : imalathane
yapımını : biyomedikal mühendisi, yönetmek
yapıncak : kınalı, kınalı yapıncak
yapıntılı : musanna
yapıoluş : tectogenesis
yapısal : strüktürel
yapısalcı : strüktüralist
yapısı : gırtlak
yapısını : yerbilim
yapışık : dokunan, değen, bitik, çatak, mülasık, mültasık
yapışım : iltisak
yapıştırıcı : yapışkan
yapıştırma : dikişsiz, mermer tornacısı
yapıt : eser, yabıt

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapık :

TDK:
1. isim Belleme (II)
2. tarih Yeniçerilerin giydikleri üstlük

yapımcı :
TDK:
1. isim Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş
2. sinema, TV (***) Bir filmin çevrilişiyle ilgili bütün yönetim işlerini üzerine alan, sermayesini veren kimse, prodüktör
3. Radyo, sinema programları düzenlemekle görevli kimse, programcı

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykülerinde Yapı ve İzlek - Yazar: Mutlu Deveci
Türkiye Türkçesinde Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri - Yazar: Kerime Üstünova
Kelami Sahada Estetik Yapı Organizasyon Doktora Tezi - Yazar: Erol Güngör
Çağdaş Türk Hikayesinde Semantik Yapı - Yazar: Sarah Moment Atiş
Kazım Taşkent, Yapı Kredi ve Kültür Sanat - Yazar: Hasan Ersel

Kelime Bulma Motoru