Y ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve İK ile biten 109 adet kelime bulunuyor.Başında Y harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında Y harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında Y harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Yedialtmışbeşlik

15 Harfli Kelimeler

Yadgerekircilik, Yansıtabilirlik, Yayındüzencilik

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik, Yardımseverlik, Yaşayabilirlik, Yazıdüzencilik, Yöneticisizlik, Yenileşimcilik, Yermerkezcilik, Yetiştiricilik

13 Harfli Kelimeler

Yeteneksizlik, Yanardönerlik

12 Harfli Kelimeler

Yankesicilik, Yeniyetmelik, Yeteneklilik, Yöntemsizlik, Yurtseverlik, Yüklenicilik, Yenilikçilik, Yevmiyecilik

11 Harfli Kelimeler

Yelkencilik, Yemenicilik, Yeniçerilik, Yenilmezlik, Yenilmişlik, Yerleşiklik, Yetersizlik, Yetingenlik, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetkincilik, Yetkisizlik, Yirmişerlik, Yöneticilik, Yönetmenlik, Yöntemlilik, Yüreksizlik, Yemeksizlik, Yeminsizlik, Yetişmişlik

10 Harfli Kelimeler

Yampirilik, Yedekçilik, Yedirmelik, Yemekçilik, Yergicilik, Yerindelik, Yeterlilik, Yiğitlilik, Yönetmelik, Yöresellik, Yüreklilik, Yedincilik, Yekparelik, Yeminlilik, Yemişçilik, Yetkililik

9 Harfli Kelimeler

Yaderklik, Yahudilik, Yersizlik, Yetkinlik, Yetmişlik, Yezidilik, Yiyicilik, Yöndeşlik, Yüklemlik, Yükseklik, Yabanilik, Yenicilik, Yetmezlik, Yüzbeşlik

8 Harfli Kelimeler

Yahşilik, Yaverlik, Yedeklik, Yeğinlik, Yeğnicik, Yeğnilik, Yemeklik, Yemişlik, Yengelik, Yerleşik, Yeşillik, Yeterlik, Yetiklik, Yetimlik, Yezitlik, Yiğitlik, Yirmilik, Yitiklik, Yüzdelik, Yüzerlik, Yarenlik, Yemcilik, Yerlilik

7 Harfli Kelimeler

Yedilik, Yenilik, Yönelik, Yücelik

6 Harfli Kelimeler

Yeğlik, Yelpik, Yemlik, Yilbik, Yarlik

5 Harfli Kelimeler

Yenik, Yetik, Yirik, Yitik, Yürik

Bazı Y ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yabanilik : kabalık
yabanîlik : yabanıllık, vahşîlik
yadgerekircilik : belirlenmezcilik
yahşilik : iyilik, güzellik
yahudilik : musevîlik, çıfıtlık
yampirilik : çarpıklık
yazıdüzencilik : redaktörlük
yedekçilik : kolancılık
yedirmelik : rüşvet
yemişlik : incirlik, meyvelik
yemlik : rüşvet, arpalık
yenik : yenmiş, aşınmış, mağlûp
yenilmişlik : bozum havası
yersizlik : uygunsuzluk
yeşillik : marul, göveri, sebze, yaş, yaşıl, yisun
yeterlilik : angı, beceri, liyakat, yet
yetiklik : capacity
yetişicilik : enternlik
yetkinlik : olgunluk, kemal, mükemmeliyet, olgunluk sınavı
yezitlik : kötülük, hainlik
yiğitlik : yüreklilik, cesaret, alplık, aslanlık, bahadırlık, besalet, celâdet, cür'at, erdem, erkeklik, erlik

Bazı Y ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yenik :

TDK:
1. sıfat Yenmiş, aşınmış
"Önümüzde sakat ve her tarafı yenik masacıklar duruyor." - R. H. Karay
2. isim Bir hayvanın veya böceğin bir şeyi yiyerek o şeyde bıraktığı iz
"Boynunda pire yenikleri vardı." - S. F. Abasıyanık

yersizlik :
TDK:
1. isim Yeri olmama veya yeri yeterli olmama durumu
"Yersizlikten eşyanın bir bölümü yığın olarak duruyor."
2. Yerinde olmama durumu, uygunsuzluk

yirmişerlik :
TDK:
sıfat İçinde yirmi tane bulunan
"Yirmişerlik portakal sandığı."

Y ile başlayan İK ile biten İlçe isimleri

Yenipazar / Bilecik (Bilecik)

Y ile başlayan İK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yerleşik Düşünceler Sözlüğü - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Gustav Flaubert
Yahudilik ve Masonluğa Karşı Cevat Rıfat Atilhan - Yazar: Celil Bozkurt

Kelime Bulma Motoru