Y ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve EK ile biten 375 adet kelime bulunuyor.Başında Y harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında Y harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında Y harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Yaygınlaştırabilmek

18 Harfli Kelimeler

Yoksullarıbeslemek, Yakınlaştırabilmek, Yasallaştırabilmek, Yerleştirilebilmek, Yoğunlaştırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Yazıyazmayıbilmek, Yabancılaşabilmek, Yapılandırabilmek, Yararlanılabilmek, Yasalaştırabilmek, Yetiştirilebilmek, Yüzeyselleştirmek, Yüzsüzleştirilmek

16 Harfli Kelimeler

Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek, Yaklaştırabilmek, Yalnızlaşabilmek, Yardımlaşabilmek, Yaygınlaşabilmek, Yerleştirebilmek, Yozlaştırabilmek, Yönlendirebilmek, Yöreselleştirmek, Yumruklayabilmek, Yumurtlayabilmek, Yumurtlayıvermek

15 Harfli Kelimeler

Yüzsüzleştirmek, Yabanileştirmek, Yağmalayabilmek, Yakınlaşabilmek, Yakıştırabilmek, Yaklaşılabilmek, Yalanlayabilmek, Yanıtlayabilmek, Yansılayabilmek, Yapıştırabilmek, Yapıştırıvermek, Yararlanabilmek, Yargılanabilmek, Yargılatabilmek, Yargılayabilmek, Yarıştırabilmek, Yasaklayabilmek, Yatıştırabilmek, Yavaşlatabilmek, Yavaşlayabilmek, Yayımlatabilmek, Yayımlayabilmek, Yetiştirebilmek, Yetkinleştirmek, Yoğunlaşabilmek, Yorumlanabilmek, Yorumlatabilmek, Yorumlayabilmek, Yudumlayabilmek, Yuvarlanabilmek, Yuvarlanıvermek, Yuvarlayabilmek, Yuvarlayıvermek

14 Harfli Kelimeler

Yarıöfkelenmek, Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yetkilendirmek, Yiğitlendirmek, Yükümlendirmek, Yüreklendirmek, Yakalanabilmek, Yakalanıvermek, Yakalatabilmek, Yakalayabilmek, Yakalayıvermek, Yapılanabilmek, Yaptırtabilmek, Yaralanabilmek, Yaralayabilmek, Yaratılabilmek, Yaşanılabilmek, Yenilenebilmek, Yeniletebilmek, Yenileyebilmek, Yerlileştirmek, Yeşillendirmek, Yinelenebilmek, Yineletebilmek, Yineleyebilmek, Yönetilebilmek, Yönlendirilmek, Yumuşatabilmek, Yumuşayabilmek, Yükseltebilmek, Yürütülebilmek, Yüzeyselleşmek, Yüzleştirilmek

13 Harfli Kelimeler

Yelpazelenmek, Yenileştirmek, Yerbölümlemek, Yetiştirilmek, Yöreselleşmek, Yükseltgenmek, Yadsıyabilmek, Yağdırabilmek, Yağlayabilmek, Yaklaşabilmek, Yaklaşıvermek, Yaktırabilmek, Yalvarabilmek, Yanıltabilmek, Yansıtabilmek, Yansıyabilmek, Yaptırabilmek, Yaslanabilmek, Yaslayabilmek, Yaşlanabilmek, Yaşlanıvermek, Yazdırabilmek, Yeğleyebilmek, Yerleşebilmek, Yeşertebilmek, Yıktırabilmek, Yıldırabilmek, Yıpratabilmek, Yoğrulabilmek, Yoklayabilmek, Yoklayıvermek, Yollayabilmek, Yöneltebilmek, Yutkunabilmek, Yutturabilmek, Yüceltebilmek, Yüklenebilmek, Yükletebilmek, Yükleyebilmek, Yükselebilmek, Yükselivermek, Yükselttirmek, Yüzdürebilmek, Yüzleşebilmek

12 Harfli Kelimeler

Yabanileşmek, Yaşayabilmek, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yerleştirmek, Yetkinleşmek, Yönlendirmek, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek, Yakarabilmek, Yakılabilmek, Yakınabilmek, Yakışabilmek, Yalatabilmek, Yalayabilmek, Yalıtabilmek, Yamanabilmek, Yamayabilmek, Yanaşabilmek, Yanılabilmek, Yapılabilmek, Yapılagelmek, Yapışabilmek, Yapışıvermek, Yaranabilmek, Yaratabilmek, Yaratıvermek, Yarayabilmek, Yarılabilmek, Yarılıvermek, Yarışabilmek, Yaşanabilmek, Yaşatabilmek, Yatırabilmek, Yayılabilmek, Yayılıvermek, Yazılabilmek, Yazılagelmek, Yazışabilmek, Yedirebilmek, Yellendirmek, Yelpirdetmek, Yenişebilmek, Yeşerebilmek, Yetinebilmek, Yetirebilmek, Yetişebilmek, Yetmezlenmek, Yığılıvermek, Yıkanabilmek, Yıkanıvermek, Yıkayabilmek, Yıkayıvermek, Yıkılabilmek, Yıkılıvermek, Yitirebilmek, Yitirivermek, Yoğurabilmek, Yorulabilmek, Yoruluvermek, Yönelebilmek, Yönetebilmek, Yücelebilmek, Yüklettirmek, Yürütebilmek, Yürüyebilmek

11 Harfli Kelimeler

Yarıüzülmek, Yedekleşmek, Yeğinleşmek, Yeleklenmek, Yelkenlemek, Yelpirdemek, Yemişlenmek, Yenişememek, Yerelleşmek, Yerleşilmek, Yerlileşmek, Yestehlemek, Yeşillenmek, Yetiştirmek, Yiğitlenmek, Yiğitleşmek, Yöneltilmek, Yüceltilmek, Yüklenilmek, Yükletilmek, Yükümlenmek, Yüreklenmek, Yüzdürülmek, Yüzeyleşmek, Yerindirmek, Yırtabilmek, Yontabilmek, Yönettirmek, Yüksünülmek, Yükündürmek, Yürüttürmek

10 Harfli Kelimeler

Yapabilmek, Yarışetmek, Yayıvermek, Yedeklemek, Yedirilmek, Yeğnilemek, Yeğniltmek, Yeğnisemek, Yeleklemek, Yelelenmek, Yenilenmek, Yenileşmek, Yeniletmek, Yenilmemek, Yetişilmek, Yetişmemek, Yinelenmek, Yineletmek, Yitirilmek, Yönetilmek, Yükleyerek, Yükselerek, Yükseltmek, Yürütülmek, Yağabilmek, Yağıvermek, Yakabilmek, Yakıvermek, Yanabilmek, Yapıvermek, Yarabilmek, Yatabilmek, Yatıvermek, Yayabilmek, Yazabilmek, Yazıvermek, Yenebilmek, Yetebilmek, Yığabilmek, Yığıvermek, Yıkabilmek, Yıkıvermek, Yiyebilmek, Yiyivermek, Yorabilmek, Yumabilmek, Yutabilmek, Yutuvermek, Yüzebilmek, Yüzüvermek

9 Harfli Kelimeler

Yeğlenmek, Yeğnilmek, Yeldirmek, Yellenmek, Yeltenmek, Yemlenmek, Yenilemek, Yerleşmek, Yeşertmek, Yinelemek, Yönelerek, Yöneltmek, Yüceltmek, Yüklenmek, Yükletmek, Yükselmek, Yüksünmek, Yürüyerek, Yüzdürmek, Yüzlenmek, Yüzleşmek, Yedirtmek, Yendirmek, Yitirtmek, Yönlenmek

8 Harfli Kelimeler

Yedilmek, Yedirmek, Yeğlemek, Yekinmek, Yellemek, Yelsemek, Yemlemek, Yencilek, Yenilmek, Yenişmek, Yenlicek, Yerilmek, Yerinmek, Yeşermek, Yetinmek, Yetirmek, Yetişmek, Yetmemek, Yitirmek, Yivlemek, Yönelmek, Yönetmek, Yönsemek, Yücelmek, Yüklemek, Yükünmek, Yülünmek, Yüpürmek, Yürünmek, Yürütmek, Yüzlemek, Yüzülmek

7 Harfli Kelimeler

Yeğinek, Yepelek, Yererek, Yetenek, Yetişek, Yiyecek, Yülümek, Yürümek

6 Harfli Kelimeler

Yedmek, Yeğrek, Yekrek, Yeksek, Yelmek, Yeltek, Yenmek, Yermek, Yetmek, Yeyrek, Yindek, Yitmek, Yüğnek, Yüksek, Yüzmek

5 Harfli Kelimeler

Yedek, Yelek, Yemek, Yetek, Yibek, Yürek

3 Harfli Kelimeler

Yek

Bazı Y ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yayıvermek : birdenbire
yedek : yular, redif, eldek, erzatz, ihtiyat, rezerv
yedirmek : beslemek, namus, şan, yaraştırmak, yağ yedirmek
yeğnilmek : hafiflemek
yekrek : evla, iyi, üstün
yelek : telek, candanlık, delme, haydarî yaka
yencilek : hafif, yeğin, narin, ince
yenilenmek : tekrarlanmak, tamir görmek
yenişememek : berabere kalmak
yerelleşmek : yöreselleşmek, mahallîleşmek
yerelleştirmek : lokalize etmek
yererek : karikatürleştirmek
yerleştirmek : atmak, döşemek, oturtmak, sandıklamak, tamponlamak, temellendirmek
yinelemek : tekrarlamak, ikilemek, tekrar etmek
yineletmek : tekrarlatmak
yivlemek : sivriltmek
yönetmek : yasalara, yapımını, çekip çevirmek, çevirmek, döndürmek, idare etmek, kullanmak, kumanda etmek

Bazı Y ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yinelemek :

TDK:
-i Tekrarlamak
"Loş alanda gidiyor, geliyor, yineliyordu rolünün bütün sözlerini." - N. Cumalı

Y ile başlayan EK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Çift Yürek - Yazar: Marlo Morgan
Düşünen Bir Yürek - Yazar: Susanna Tamaro
Esir Yürek - Yazar: Jennifer Royce
Yürek Burgusu - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Henry James
Asi Yürek - Yazar: Moria Young
Supernatural - Ejder Yürek - Yazar: Joe Schreiber
Yürek Selanik - Yazar: Gülşen Lastikçi
Yürek Sürgünü - Yazar: Mehmet Eroğlu
Yürek Burgusu - Yazar: Henry James ...

Kelime Bulma Motoru