Y ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve EK ile biten 375 adet kelime bulunuyor.Başında Y harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında Y harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında Y harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Yaygınlaştırabilmek

18 Harfli Kelimeler

Yoksullarıbeslemek, Yakınlaştırabilmek, Yasallaştırabilmek, Yerleştirilebilmek, Yoğunlaştırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Yazıyazmayıbilmek, Yabancılaşabilmek, Yapılandırabilmek, Yararlanılabilmek, Yasalaştırabilmek, Yetiştirilebilmek, Yüzeyselleştirmek, Yüzsüzleştirilmek

16 Harfli Kelimeler

Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek, Yaklaştırabilmek, Yalnızlaşabilmek, Yardımlaşabilmek, Yaygınlaşabilmek, Yerleştirebilmek, Yozlaştırabilmek, Yönlendirebilmek, Yöreselleştirmek, Yumruklayabilmek, Yumurtlayabilmek, Yumurtlayıvermek

15 Harfli Kelimeler

Yüzsüzleştirmek, Yabanileştirmek, Yağmalayabilmek, Yakınlaşabilmek, Yakıştırabilmek, Yaklaşılabilmek, Yalanlayabilmek, Yanıtlayabilmek, Yansılayabilmek, Yapıştırabilmek, Yapıştırıvermek, Yararlanabilmek, Yargılanabilmek, Yargılatabilmek, Yargılayabilmek, Yarıştırabilmek, Yasaklayabilmek, Yatıştırabilmek, Yavaşlatabilmek, Yavaşlayabilmek, Yayımlatabilmek, Yayımlayabilmek, Yetiştirebilmek, Yetkinleştirmek, Yoğunlaşabilmek, Yorumlanabilmek, Yorumlatabilmek, Yorumlayabilmek, Yudumlayabilmek, Yuvarlanabilmek, Yuvarlanıvermek, Yuvarlayabilmek, Yuvarlayıvermek

14 Harfli Kelimeler

Yarıöfkelenmek, Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yetkilendirmek, Yiğitlendirmek, Yükümlendirmek, Yüreklendirmek, Yakalanabilmek, Yakalanıvermek, Yakalatabilmek, Yakalayabilmek, Yakalayıvermek, Yapılanabilmek, Yaptırtabilmek, Yaralanabilmek, Yaralayabilmek, Yaratılabilmek, Yaşanılabilmek, Yenilenebilmek, Yeniletebilmek, Yenileyebilmek, Yerlileştirmek, Yeşillendirmek, Yinelenebilmek, Yineletebilmek, Yineleyebilmek, Yönetilebilmek, Yönlendirilmek, Yumuşatabilmek, Yumuşayabilmek, Yükseltebilmek, Yürütülebilmek, Yüzeyselleşmek, Yüzleştirilmek

13 Harfli Kelimeler

Yelpazelenmek, Yenileştirmek, Yerbölümlemek, Yetiştirilmek, Yöreselleşmek, Yükseltgenmek, Yadsıyabilmek, Yağdırabilmek, Yağlayabilmek, Yaklaşabilmek, Yaklaşıvermek, Yaktırabilmek, Yalvarabilmek, Yanıltabilmek, Yansıtabilmek, Yansıyabilmek, Yaptırabilmek, Yaslanabilmek, Yaslayabilmek, Yaşlanabilmek, Yaşlanıvermek, Yazdırabilmek, Yeğleyebilmek, Yerleşebilmek, Yeşertebilmek, Yıktırabilmek, Yıldırabilmek, Yıpratabilmek, Yoğrulabilmek, Yoklayabilmek, Yoklayıvermek, Yollayabilmek, Yöneltebilmek, Yutkunabilmek, Yutturabilmek, Yüceltebilmek, Yüklenebilmek, Yükletebilmek, Yükleyebilmek, Yükselebilmek, Yükselivermek, Yükselttirmek, Yüzdürebilmek, Yüzleşebilmek

12 Harfli Kelimeler

Yabanileşmek, Yaşayabilmek, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yerleştirmek, Yetkinleşmek, Yönlendirmek, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek, Yakarabilmek, Yakılabilmek, Yakınabilmek, Yakışabilmek, Yalatabilmek, Yalayabilmek, Yalıtabilmek, Yamanabilmek, Yamayabilmek, Yanaşabilmek, Yanılabilmek, Yapılabilmek, Yapılagelmek, Yapışabilmek, Yapışıvermek, Yaranabilmek, Yaratabilmek, Yaratıvermek, Yarayabilmek, Yarılabilmek, Yarılıvermek, Yarışabilmek, Yaşanabilmek, Yaşatabilmek, Yatırabilmek, Yayılabilmek, Yayılıvermek, Yazılabilmek, Yazılagelmek, Yazışabilmek, Yedirebilmek, Yellendirmek, Yelpirdetmek, Yenişebilmek, Yeşerebilmek, Yetinebilmek, Yetirebilmek, Yetişebilmek, Yetmezlenmek, Yığılıvermek, Yıkanabilmek, Yıkanıvermek, Yıkayabilmek, Yıkayıvermek, Yıkılabilmek, Yıkılıvermek, Yitirebilmek, Yitirivermek, Yoğurabilmek, Yorulabilmek, Yoruluvermek, Yönelebilmek, Yönetebilmek, Yücelebilmek, Yüklettirmek, Yürütebilmek, Yürüyebilmek

11 Harfli Kelimeler

Yarıüzülmek, Yedekleşmek, Yeğinleşmek, Yeleklenmek, Yelkenlemek, Yelpirdemek, Yemişlenmek, Yenişememek, Yerelleşmek, Yerleşilmek, Yerlileşmek, Yestehlemek, Yeşillenmek, Yetiştirmek, Yiğitlenmek, Yiğitleşmek, Yöneltilmek, Yüceltilmek, Yüklenilmek, Yükletilmek, Yükümlenmek, Yüreklenmek, Yüzdürülmek, Yüzeyleşmek, Yerindirmek, Yırtabilmek, Yontabilmek, Yönettirmek, Yüksünülmek, Yükündürmek, Yürüttürmek

10 Harfli Kelimeler

Yapabilmek, Yarışetmek, Yayıvermek, Yedeklemek, Yedirilmek, Yeğnilemek, Yeğniltmek, Yeğnisemek, Yeleklemek, Yelelenmek, Yenilenmek, Yenileşmek, Yeniletmek, Yenilmemek, Yetişilmek, Yetişmemek, Yinelenmek, Yineletmek, Yitirilmek, Yönetilmek, Yükleyerek, Yükselerek, Yükseltmek, Yürütülmek, Yağabilmek, Yağıvermek, Yakabilmek, Yakıvermek, Yanabilmek, Yapıvermek, Yarabilmek, Yatabilmek, Yatıvermek, Yayabilmek, Yazabilmek, Yazıvermek, Yenebilmek, Yetebilmek, Yığabilmek, Yığıvermek, Yıkabilmek, Yıkıvermek, Yiyebilmek, Yiyivermek, Yorabilmek, Yumabilmek, Yutabilmek, Yutuvermek, Yüzebilmek, Yüzüvermek

9 Harfli Kelimeler

Yeğlenmek, Yeğnilmek, Yeldirmek, Yellenmek, Yeltenmek, Yemlenmek, Yenilemek, Yerleşmek, Yeşertmek, Yinelemek, Yönelerek, Yöneltmek, Yüceltmek, Yüklenmek, Yükletmek, Yükselmek, Yüksünmek, Yürüyerek, Yüzdürmek, Yüzlenmek, Yüzleşmek, Yedirtmek, Yendirmek, Yitirtmek, Yönlenmek

8 Harfli Kelimeler

Yedilmek, Yedirmek, Yeğlemek, Yekinmek, Yellemek, Yelsemek, Yemlemek, Yencilek, Yenilmek, Yenişmek, Yenlicek, Yerilmek, Yerinmek, Yeşermek, Yetinmek, Yetirmek, Yetişmek, Yetmemek, Yitirmek, Yivlemek, Yönelmek, Yönetmek, Yönsemek, Yücelmek, Yüklemek, Yükünmek, Yülünmek, Yüpürmek, Yürünmek, Yürütmek, Yüzlemek, Yüzülmek

7 Harfli Kelimeler

Yeğinek, Yepelek, Yererek, Yetenek, Yetişek, Yiyecek, Yülümek, Yürümek

6 Harfli Kelimeler

Yedmek, Yeğrek, Yekrek, Yeksek, Yelmek, Yeltek, Yenmek, Yermek, Yetmek, Yeyrek, Yindek, Yitmek, Yüğnek, Yüksek, Yüzmek

5 Harfli Kelimeler

Yedek, Yelek, Yemek, Yetek, Yibek, Yürek

3 Harfli Kelimeler

Yek

Bazı Y ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yeğnilemek : önemsememek, hafifsemek
yelek : telek, candanlık, delme, haydarî yaka
yelmek : aceleyle
yemek : aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek, ısırmak, batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak, tutulmak, harcamak, tüketmek, bitirmek, mahvetmek, ödememek, harcanmak, kullanılmak, aş, taam, alt çene oynamak, antre, ekmek, hap etmek, kıtır kıtır, lokma, lokma etmek, maide, tatlısı tuzlusu, tuzgu, ziftlenmek
yencilek : hafif, yeğin, narin, ince
yerelleşmek : yöreselleşmek, mahallîleşmek
yetirmek : yetiştirmek, bitirmek, tamamlamak
yiğitlendirmek : yüreklendirmek, cesaretlendirmek
yitirmek : kaybetmek, kaybolmak

Bazı Y ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yeğlenmek :

TDK:
nsz Yeğ tutulmak

yeğnilemek :
TDK:
-i Önemsememek, hafifsemek

yerleşilmek :
TDK:
nsz Yerleşme işine konu olmak veya yerleşme işi yapılmak

Kelime Bulma Motoru