YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 113 adet kelime bulunuyor.Başında YÜK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YÜK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YÜK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek, Yükseltebilmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme, Yüklenebilmek, Yükletebilmek, Yükleyebilmek, Yükselebilmek, Yükselivermek, Yükseltebilme, Yükselttirmek

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yüklenebilme, Yükletebilme, Yüklettirmek, Yükleyebilme, Yükselebilme, Yükseliverme, Yükseltgenme, Yükselttirme

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü, Yüklettirme, Yükseltgeme, Yükseltiliş, Yüksünülmek, Yükündürmek

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme, Yüksünülme, Yükündürme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek, Yükseltiş, Yüksüzlük

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel, Yükçeker, Yükleniş, Yüksüksü

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç, Yüksüz

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yükçü : taşıyıcı, hamal
yükgözler : elektroskop
yükleme : tahmil, doldurma, şarj, dolum, isnat, kamanço
yüklenici : müteahhit, üstenci
yüklenme : angajman
yüklenti : angarya
yükler : loder, tekalif
yükletçe : kamyonet
yüklülük : ağırlık, gerginlik
yükseklik : yükselti, irtifa, dik, fâikıyat, faikıyet, kot, şere­f
yüksekokul : akademi
yükseköğrenim : yüksek tahsil
yükseköğretim : üniversite
yüksekten : indirmek, üst perdeden
yükselici : çöven
yükselme : itilâ, terfi, suûd, teali, tefeyyüz, terakki, uruç
yükselten : ağutur
yükseltgeme : oksitleme
yükselti : rakım, irtifa, tümsek, yükseklik
yükseltiyazar : barograf
yükseltmek : güçlendirmek, şiddetlendirmek, geliştirmek, arttırmak, kaldırmak

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yükselim :

TDK:
isim, gök bilimi Dik açıklık

yükselme :
TDK:
1. isim Yükselmek işi, itila
"Pencereden çıkıp göğe yükselmeye başladı." - İ. O. Anar
2. Terfi
"Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir." - Anayasa
3. coğrafya Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması
"Filika hafif hafif sallanıyor, denizin alçalıp yükselmesine ayak uydurmuş." - Z. Selimoğlu
4. jeoloji Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

YÜK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yükseklik Korkusu - Yazar: Paul Auster
Tanrının Yükseklik Korkusu - Yazar: Emirhan Esenkova

Kelime Bulma Motoru