YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 113 adet kelime bulunuyor.Başında YÜK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YÜK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YÜK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek, Yükseltebilmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme, Yüklenebilmek, Yükletebilmek, Yükleyebilmek, Yükselebilmek, Yükselivermek, Yükseltebilme, Yükselttirmek

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yüklenebilme, Yükletebilme, Yüklettirmek, Yükleyebilme, Yükselebilme, Yükseliverme, Yükseltgenme, Yükselttirme

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü, Yüklettirme, Yükseltgeme, Yükseltiliş, Yüksünülmek, Yükündürmek

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme, Yüksünülme, Yükündürme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek, Yükseltiş, Yüksüzlük

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel, Yükçeker, Yükleniş, Yüksüksü

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç, Yüksüz

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yükçülük : hamallık, taşıyıcılık
yükekten : sargın
yüklemin : isim soylu yüklem
yüklemlik : taahhütname
yüklence : isnat
yüklenici : müteahhit, üstenci
yüklenicilik : üstencilik
yüklenmesi : dekapaj
yüklenti : angarya
yükletçe : kamyonet
yükletilmek : yamanmak
yükletilmiş : mahmul
yükleyerek : atfen
yüklülük : ağırlık, gerginlik
yüknü : secde
yükseğe : yukarı
yükseklikler : derecat
yüksekokul : akademi
yükselen : ağrak, akan, mürtefi
yükselerek : terfian
yükselici : çöven
yükseliş : büyüklük, ululuk, ikbal, ağım, ak, akım, akış, dik
yükselten : ağutur
yükseltgenmek : oksitlenmek
yükseltiyazar : barograf
yükseltmek : güçlendirmek, şiddetlendirmek, geliştirmek, arttırmak, kaldırmak, yüceltmek
yüksünmek : üşenmek, ağırsamak, zorsunmak
yüküm : mecburiyet, mükellefiyet, yükümlülük, angajman

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yüklemek :

TDK:
1. -i, -e Bir yere, taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç gereç koymak
2. Bir bilgisayar, disket vb.ne gerekli bilgileri aktarmak
3. Belli bir hizmeti kullanabilmek için özel bir karta gerekli verileri aktarmak
"Karta elli liralık gaz yükledim."
4. Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
"Çocuğun bakımını ona yüklediler."
5. Bir suçu birinin üstüne atmak
"Suçuna bakmadan bir de bu vaziyetten beni mesul tutmak istiyor, kabahati bana yüklüyor." - E. İ. Benice

yükletilmek :
TDK:
-e Yükletme işi yapılmak

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

Kelime Bulma Motoru