YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 113 adet kelime bulunuyor.Başında YÜK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YÜK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YÜK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek, Yükseltebilmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme, Yüklenebilmek, Yükletebilmek, Yükleyebilmek, Yükselebilmek, Yükselivermek, Yükseltebilme, Yükselttirmek

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yüklenebilme, Yükletebilme, Yüklettirmek, Yükleyebilme, Yükselebilme, Yükseliverme, Yükseltgenme, Yükselttirme

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü, Yüklettirme, Yükseltgeme, Yükseltiliş, Yüksünülmek, Yükündürmek

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme, Yüksünülme, Yükündürme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek, Yükseltiş, Yüksüzlük

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel, Yükçeker, Yükleniş, Yüksüksü

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç, Yüksüz

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yükçülük : hamallık, taşıyıcılık
yükgözler : elektroskop
yüklem : haber, cümlenin ögeleri, mahmul, müsnet, öge
yüklemek : atfetmek, izafe etmek, kamanço etmek, mal etmek, şarj etmek
yüklemi : olumsuzluk kelimesi
yüklemlik : taahhütname
yüklenicilik : üstencilik
yüklenilmiş : mâhmul
yüklenme : angajman
yüklenmek : zorlamak, arkalamak, çekmek, deruhte etmek, sallasırt etmek, sırtına almak, taşımak, üstlenmek, yıkılmak
yüklenmesi : dekapaj
yükler : loder, tekalif
yükletçi : kamyoncu
yükletilmiş : mahmul
yüklü : gebe, hamile, çetin, güç, uygun, paralı, varlıklı, iki canlı, mahmul, malî
yüklülük : ağırlık, gerginlik
yüknü : secde
yükseğe : yukarı
yükseklik : yükselti, irtifa, dik, fâikıyat

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yüklenilme :

TDK:
isim Yüklenilmek işi

yüklü :
TDK:
1. sıfat Yükü olan
2. Yapılacak işi çok olan
"O çok yüklü, bu işi başkasına verelim."
3. Çok çalışmayı gerektiren
"Bu yılki ders programı çok yüklü."
4. Çok fazla, pek çok
"Yüklü servetini cömertçe harcamaması nedeniyle piyasada para sıkıntısı baş gösterdi." - İ. O. Anar
5. Bir duyguyu, bir olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran
"Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü ve A. Hamdi nin kişiselliği kadar çok yanlı, zengindi." - H. Taner
6. Çok sarhoş
7. Paralı, varlıklı
8. Gebe

yükseltilmek :
TDK:
nsz Yükseltme işine konu olmak veya yükseltme işi yapılmak

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

YÜK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yükseklik Korkusu - Yazar: Paul Auster
Tanrının Yükseklik Korkusu - Yazar: Emirhan Esenkova

Kelime Bulma Motoru