YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 113 adet kelime bulunuyor.Başında YÜK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YÜK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YÜK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek, Yükseltebilmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme, Yüklenebilmek, Yükletebilmek, Yükleyebilmek, Yükselebilmek, Yükselivermek, Yükseltebilme, Yükselttirmek

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yüklenebilme, Yükletebilme, Yüklettirmek, Yükleyebilme, Yükselebilme, Yükseliverme, Yükseltgenme, Yükselttirme

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü, Yüklettirme, Yükseltgeme, Yükseltiliş, Yüksünülmek, Yükündürmek

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme, Yüksünülme, Yükündürme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek, Yükseltiş, Yüksüzlük

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel, Yükçeker, Yükleniş, Yüksüksü

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç, Yüksüz

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yükgözler : elektroskop
yüklemin : isim soylu yüklem
yüklemlik : taahhütname
yüklence : isnat
yüklenicilik : üstencilik
yüklenilmiş : mâhmul
yüklenti : angarya
yüklet : kamyon
yükletçi : kamyoncu
yükletilmiş : mahmul
yüklü : gebe, hamile, çetin, güç, uygun, paralı, varlıklı, iki canlı, mahmul, malî
yükseklikler : derecat
yükseklikölçer : altimetre, barograf
yükseköğrenim : yüksek tahsil
yüksekten : indirmek, üst perdeden
yükselici : çöven
yükselme : itilâ, terfi, suûd, teali, tefeyyüz, terakki, uruç
yükselten : ağutur
yükseltgemek : oksitlemek
yükseltgenme : oksitlenme, oksidasyon
yükseltgenmek : oksitlenmek
yükselti : rakım, irtifa, tümsek, yükseklik
yükseltiyazar : barograf
yükseltme : terfi, yüceltme
yüksük : kalensöve
yüküm : mecburiyet, mükellefiyet, yükümlülük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yükletme :

TDK:
isim Yükletmek işi

yükseklik :
TDK:
1. isim Yüksek olma durumu
"Alçak gönüllü olmak yine yüksekliği artırır." - N. F. Kısakürek
2. coğrafya Yükselti
3. matematik Geometrik biçimlerde, tabandan tepeye olan uzaklık
4. gök bilimi Bir yıldızdan gelen ışın ile ufuk düzlemi arasındaki açı

yükseltgenme :
TDK:
isim Oksitlenme

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

YÜK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bahisleri Yükseltmek - Yazar: Orhan Koçak

Kelime Bulma Motoru