V ile başlayan MAK ile biten kelimeler

Başında V harfi bulunan ve MAK ile biten 51 adet kelime bulunuyor.Başında V harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında V harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında V harfi bulunan ve MAK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak, Vasıflandırılmak

15 Harfli Kelimeler

Varsıllaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Vasıflandırmak, Vatanlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Vahvahlanmak, Varsıllaşmak

11 Harfli Kelimeler

Vahyolunmak, Vakvaklamak, Varaklanmak, Vasıflanmak, Vıcırdaşmak, Vızıldanmak, Viranlaşmak, Vakumlanmak, Varsayılmak, Vırıldanmak, Vurgulanmak, Vurgulatmak, Vuruşturmak

10 Harfli Kelimeler

Vakumlamak, Varaklamak, Varlamamak, Vazolunmak, Vedalaşmak, Vıcıklamak, Vıcırdamak, Vırıldamak, Vızıldamak, Vidalanmak, Viyaklamak, Vurgulamak, Vadolunmak, Vurayazmak, Vurdurtmak

9 Harfli Kelimeler

Vardırmak, Varsaymak, Vidalamak, Vurdurmak

8 Harfli Kelimeler

Vaklamak, Varılmak, Varlamak, Varsamak, Vınlamak, Vırlamak, Vızlamak, Vurulmak, Vurunmak, Vuruşmak

6 Harfli Kelimeler

Varmak, Vurmak

Bazı V ile başlayan MAK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vahvahlanmak : acınmak, yakınmak
vakvaklamak : vaklamak, vakvaklama
vardırmak : götürmek
varlamak : kabul etmek
varlamamak : inkâr etmek
varlığınıkorumak : dayanmak
varmak : ulaşmak, acımadan, kadın, evlenmek, barmak, çıkmak, dayamak, dayanmak, erişmek, gelmek, gitmek, inmek, kavuşmak, muvasalat etmek, tutmak, vasıl olmak, vusul bulmak, yetişmek
varsamak : var saymak
varsaymak : bilmek, farz etmek, kabul etmek, saymak, tutmak, var saymak
vasıflandırmak : nitelendirmek
vasıflanmak : nitelenmek
vazolunmak : konulmak
vedalaşmak : esenleşmek, veda etmek
vırıldamak : usandıracak, vırıldama, vırlamak
vırlamak : vırıldamak
vızıldamak : sızlanmak, vızlamak
vızıldanmak : yakınmak, sızlanmak
vızlamak : vızıldamak
viyaklamak : ağlamak
vurgulamak : belirlemek, tumturak yapmak

Bazı V ile başlayan MAK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vedalaşmak :

TDK:
-le Ayrılırken birbirine esenlik dilemek, esenleşmek
"Sahnedekilerle vedalaşarak gitmek üzere idim." - H. F. Ozansoy

vıcırdamak :
TDK:
1. nsz Serçe gibi kuşlar ötmek
2. Böcek kıvıl kıvıl oynaşmak, hareket etmek
"İçeride aynanın önünde kavanozda vıcırdayan sülük sürüsünü seyredersiniz." - R. H. Karay

vırlamak :
TDK:
nsz Vırıldamak

V ile başlayan MAK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Topukları Taşa Vurmak - Yazar: Nuri Yıldız
Keklik Vurmak - Yazar: Hüseyin Su

Kelime Bulma Motoru