V ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında V harfi bulunan ve EK ile biten 54 adet kelime bulunuyor.Başında V harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında V harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında V harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Vazifelendirilmek, Verimsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Vergilendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Vazifelendirmek, Vazgeçirebilmek, Vurgulanabilmek, Vurgulayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Vergilendirmek, Verimsizleşmek, Vahşileştirmek, Vedalaşabilmek

13 Harfli Kelimeler

Vazgeçirilmek, Vesveselenmek, Vardırabilmek, Varsayabilmek, Vazgeçebilmek, Vurdurabilmek

12 Harfli Kelimeler

Vazelinlemek, Verniklenmek, Varılabilmek, Vehmettirmek, Verilebilmek, Vurulabilmek, Vuruluvermek, Vuruşabilmek

11 Harfli Kelimeler

Vahşileşmek, Vazgeçilmek, Vazgeçirmek, Vazgeçmemek, Veriştirmek, Verniklemek, Vitrinlemek, Vahimleşmek, Vakfedilmek

10 Harfli Kelimeler

Vazedilmek, Vergilemek, Varabilmek, Varagelmek, Verebilmek, Verivermek, Vurabilmek, Vuruvermek

9 Harfli Kelimeler

Vakfetmek, Vazgeçmek, Vazgelmek, Vehmetmek, Verdirmek

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vazetmek, Verilmek, Vermemek

7 Harfli Kelimeler

Verecek, Verenek

6 Harfli Kelimeler

Vermek

Bazı V ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vakfetmek : adamak
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçirilmek : caydırılmak
vazgeçirmek : caydırmak, sökmek
vazgeçmek : abandone, caymak, çekilmek, dinmek, el çekmek, farımak, fariğ olmak, fariğolmak, fedakârlık etmek, geçmek, korkmak, nükul etmek, pas geçmek, sarfınazar etmek, terk etmek, vaz geçmek, vazgelmek
vazgeçmemek : azmetmek
vazgelmek : vazgeçmek
vazifelendirilmek : görevlendirilmek, ödevlendirilmek
vazifelendirmek : ödevlendirmek, görevlendirmek, tavzif etmek
vehmetmek : evhamlanmak, kuruntulanmak
verecek : borç
verenek : kredi
vergilendirmek : tarh etmek
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verimsizleşmek : kıraçlaşmak
vermek : iletmek, atfetmek, bildirmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, satmak, ödemek, yaymak, oluşturmak

Bazı V ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vitrinlemek :

TDK:
-i Vitrin durumuna getirmek

V ile başlayan EK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaşamın Hakkını Vermek - Yazar: Mete Oran

Kelime Bulma Motoru