V ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında V harfi bulunan ve EK ile biten 54 adet kelime bulunuyor.Başında V harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında V harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında V harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Vazifelendirilmek, Verimsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Vergilendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Vazifelendirmek, Vazgeçirebilmek, Vurgulanabilmek, Vurgulayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Vergilendirmek, Verimsizleşmek, Vahşileştirmek, Vedalaşabilmek

13 Harfli Kelimeler

Vazgeçirilmek, Vesveselenmek, Vardırabilmek, Varsayabilmek, Vazgeçebilmek, Vurdurabilmek

12 Harfli Kelimeler

Vazelinlemek, Verniklenmek, Varılabilmek, Vehmettirmek, Verilebilmek, Vurulabilmek, Vuruluvermek, Vuruşabilmek

11 Harfli Kelimeler

Vahşileşmek, Vazgeçilmek, Vazgeçirmek, Vazgeçmemek, Veriştirmek, Verniklemek, Vitrinlemek, Vahimleşmek, Vakfedilmek

10 Harfli Kelimeler

Vazedilmek, Vergilemek, Varabilmek, Varagelmek, Verebilmek, Verivermek, Vurabilmek, Vuruvermek

9 Harfli Kelimeler

Vakfetmek, Vazgeçmek, Vazgelmek, Vehmetmek, Verdirmek

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vazetmek, Verilmek, Vermemek

7 Harfli Kelimeler

Verecek, Verenek

6 Harfli Kelimeler

Vermek

Bazı V ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vahşîleşmek : yabanîleşmek
vakfetmek : adamak
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçirilmek : caydırılmak
vazgeçirmek : caydırmak, sökmek
vazgeçmek : abandone, caymak, çekilmek, dinmek, el çekmek, farımak, fariğ olmak, fariğolmak, fedakârlık etmek, geçmek, korkmak, nükul etmek, pas geçmek, sarfınazar etmek, terk etmek, vaz geçmek, vazgelmek
vazgeçmemek : azmetmek
vazgelmek : vazgeçmek
vazifelendirmek : ödevlendirmek, görevlendirmek, tavzif etmek
vehmetmek : evhamlanmak, kuruntulanmak
verecek : borç
verenek : kredi
vergilendirmek : tarh etmek
verimsizleşmek : kıraçlaşmak
vermek : iletmek, atfetmek, bildirmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, satmak, ödemek, yaymak, oluşturmak, kazandırmak, katmak, ayırmak

Bazı V ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vazetmek :

TDK:
-i Koymak
"Dünyaya ilk defa olmak üzere monogaminin temel taşını vazettiler." - Ö. Seyfettin

veriştirmek :
TDK:
1. -e Çok fazla söylemek
2. İyice çıkışmak, ağzına geleni söylemek
"Bir biçimine getirip benimle Samim e de veriştiriyormuş." - S. Birsel

V ile başlayan EK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MUFATTİFİN - 1, 2, 3: İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!.
NAHL - 102: De ki: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.
NİSA - 144: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin; (bunu yaparak) Allah'a, aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?  .

Kelime Bulma Motoru