V ile başlayan AK ile biten kelimeler

Başında V harfi bulunan ve AK ile biten 57 adet kelime bulunuyor.Başında V harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında V harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında V harfi bulunan ve AK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak, Vasıflandırılmak

15 Harfli Kelimeler

Varsıllaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Vasıflandırmak, Vatanlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Vahvahlanmak, Varsıllaşmak, Viyaklayarak

11 Harfli Kelimeler

Vahyolunmak, Vakvaklamak, Varaklanmak, Vasıflanmak, Vıcırdaşmak, Vızıldanmak, Viranlaşmak, Vakumlanmak, Varsayılmak, Vırıldanmak, Vurgulanmak, Vurgulatmak, Vuruşturmak

10 Harfli Kelimeler

Vakumlamak, Varaklamak, Varlamamak, Vazolunmak, Vedalaşmak, Vıcıklamak, Vıcırdamak, Vırıldamak, Vızıldamak, Vidalanmak, Viyaklamak, Vurgulamak, Vadolunmak, Vurayazmak, Vurdurtmak

9 Harfli Kelimeler

Vardırmak, Varsaymak, Vidalamak, Vurdurmak

8 Harfli Kelimeler

Vaklamak, Varılmak, Varlamak, Varsamak, Vınlamak, Vırlamak, Vızlamak, Vurulmak, Vurunmak, Vuruşmak

6 Harfli Kelimeler

Vakvak, Varmak, Vurmak

5 Harfli Kelimeler

Varak, Vaşak, Viyak

3 Harfli Kelimeler

Vak

Bazı V ile başlayan AK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vahvahlanmak : acınmak, yakınmak
vaklamak : vakvaklamak
vakvak : ördek
varak : yaprak, altın, menzil
vardırmak : götürmek
varlamamak : inkâr etmek
varlığınıkorumak : dayanmak
varmak : ulaşmak, acımadan, kadın, evlenmek, barmak, çıkmak, dayamak, dayanmak, erişmek, gelmek, gitmek, inmek, kavuşmak, muvasalat etmek, tutmak, vasıl olmak, vusul bulmak, yetişmek
varsaymak : bilmek, farz etmek, kabul etmek, saymak, tutmak, var saymak
vasıflandırmak : nitelendirmek
vasıflanmak : nitelenmek
vaşak : kedigillerden
vazolunmak : konulmak
vırıldamak : usandıracak, vırıldama, vırlamak
vırlamak : vırıldamak
vızıldamak : sızlanmak, vızlamak
vızıldanmak : yakınmak, sızlanmak
vızlamak : vızıldamak
viyaklamak : ağlamak
viyaklayarak : viyak viyak
vurmak : koymak

Bazı V ile başlayan AK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vahyolunmak :

TDK:
nsz Vahiy gelmek

vedalaşmak :
TDK:
-le Ayrılırken birbirine esenlik dilemek, esenleşmek
"Sahnedekilerle vedalaşarak gitmek üzere idim." - H. F. Ozansoy

vırıldanmak :
TDK:
nsz Kendi kendine sürekli konuşmak

Kelime Bulma Motoru